Viden

Sådan arbejder vi med AA Danmark

4 ud af 5 af vores patienter kommer ud af deres misbrug af alkohol. 

AA (Anonyme Alkoholikere) er et selvstændigt og uafhængigt fællesskab af mænd og kvinder med et ønske om at stoppe med at drikke. 

I vores behandling får alle patienter en omhyggelig introduktion til AA’s Tolv Trins program, og 2 gange ugentligt bringer vi vores patienter ud til AA møder. 

Ring TLF. 86 87 12 24 og få råd om, hvordan man kommer ud af et misbrug.Telefonen er åben mellem kl. 07.00 og 23.00 alle årets dage. 

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

AA møder

Anonyme Alkoholikere, ofte forkortet til AA er et verdensomspændende fællesskab, som også har mange møder i hele Danmark.

Møderne er stedet hvor AA medlemmer deler erfaring, styrke og håb i deres liv som ædru alkoholikere.

AA møderne er baseret på den iagttagelse og erfaring, at ædru alkoholikere kan hjælpe andre alkoholikere med at blive ædru, og blandt andet derved hjælper de også sig selv til at forblive ædru. 

Mange af deltagerne har været igennem en såkaldt Minnesota behandling og bruger AA møderne til at bygge videre på og fastholde den nye livsstil uden alkohol, som de tilegnede sig på Behandlingscenter Søby Park. 

minnesota modellen til alkoholbehandling

Hvordan fungerer AA møder?

AA møder kan have lidt forskelligt fokus og mødeform fra gruppe til gruppe, men AA møder er som regel faste ugentlige møder og varer for det meste en time. AA møder starter og slutter altid præcist.

De fleste møder har fokus på AA’s 12-trinsprogram og på at dele personlige erfaringer med programmet.

Man behøver ikke at sige sit navn til et AA møde, hvis man ikke ønsker det, men når man gør, så præsenterer man sig kun ved fornavn og som alkoholiker. F.eks. ”Jeg hedder Lars, jeg er alkoholiker”. Dette gøres ikke for at nedgøre sig selv, men for at holde fokus på, at vi alle er lige i AA, og at vi alle er der af samme grund – fordi vi er alkoholikere.

Der vil være en mødeleder til stede, som gruppen har valgt. Mødelederen har ikke særlige privilegier eller autoritet i forhold til andre i gruppen, men har blot til opgave at læse mødeindledningen op og afvikle mødet i overensstemmelse med gruppens regler. En af disse regler er, at man ikke kommenterer eller diskuterer, hvad andre har sagt. AA møder er ikke debatmøder. Man taler kun ud fra sig selv og om sig selv.

Et typisk AA møde vil have en indledning, hvor et AA medlem deler sine personlige erfaringer med sygdommen alkoholisme og med at blive ædru gennem AA’s 12-trins program.

Derefter vil der blive mulighed for at mødedeltagerne kan bidrage med deres egne erfaringer, tanker og perspektiver på de berørte emner.

Stort set alle AA møder afsluttes med den såkaldte Sindsrobøn, hvor hele gruppen siger Sindsrobønnen i kor.

AA møder er anonyme. Det betyder at man ikke må fortælle, hvad man har hørt og hvem man har set til et AA møde. Dette er for at beskytte anonymiteten for folk, som ikke ønsker at andre skal få kendskab til deres alkoholproblem.

Anonymiteten er et grundlæggende princip i AA.

Hvor henne kan man gå til AA møder?

AA har ugentlige møder over det meste af Danmark (og resten af verden).

Der er flere møder i større byer som København, Aarhus og Odense end i de tyndt befolkede egne, men de fleste vil kunne finde et AA møde indenfor en halv times kørsel.

Man kan finde en oversigt over alle AA møder i Danmark på AA Danmarks hjemmeside. Hvis man i Google søger efter ”find AA møder” vil første søgeresultat være den såkaldte mødeliste fra AA. Det direkte link til AA’s mødeliste er: https://dkaa.dk/find-aa-moder/ . AA’s mødeliste opdateres løbende.

Hvordan hænger AA og Behandlingscenter Søby Park sammen?

Behandlingscenter Søby Park benytter den behandlingsform, som her i landet er kendt som en Minnesotabehandling eller Minnesotakur.

En Minnesotabehandling bygger på AA’s forståelse af sygdommen alkoholisme og AA’s 12-trinsprogram til at opnå varig ædruelighed som alkoholiker.

AA som organisation må og vil ikke selv drive behandlingssteder mod betaling ifølge AA’s egne vedtægter. Det er derfor ikke AA som uafhængig og selvstændig organisation, der står bag institutioner som Behandlingscenter Søby Park.

Behandlingscenter Søby Park er et privat behandlingstilbud, som er baseret på AA’s principper og 12-trins program. I praksis betyder det, at behandlerne selv er aktive medlemmer af AA og at vi benytter AA’s program og litteratur i behandlingen.

Det betyder også, at vi opfordrer alle vores patienter til at opsøge AA-fællesskabet og gå til AA møder efter endt behandling, så de kan fortsætte den gode udvikling mod et stabilt og ædru liv.

Allerede under behandlingen vil patienter på Behandlingscenter Søby Park blive fysisk introduceret til AA møder udenfor huset, så de kan se at der er et fællesskab og et netværk for dem, når de kommer hjem.

Der er ingen økonomiske forbindelser mellem AA og Behandlingscenter Søby Park.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24, eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Steen Beck

  Steen Beck

  Steen Beck har arbejdet med drift og ledelse af Minnesota behandlingshjem siden år 2000, efter selv at have gennemgået en livsændrende Minnesota-behandling i 1995. Hans arbejde i misbrugsbehandling har givet mening i hans liv og hjulpet tusindvis af alkoholikere og deres familier.
  Ring mig op

  Bliv ringet op