behandling af misbrug
Viden

Anonyme Alkoholikere og AA møder

Anonyme Alkoholikere, forkortet AA, er en slags selvhjælpsgrupper, der holder møder i alle større byer i hele verden, og dermed også i Danmark.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Anonyme Alkoholikere, forkortet AA, er et fællesskab og en slags selvhjælpsgrupper, der holder møder i alle større byer i hele verden, og dermed også i Danmark.

Fællesskabet benyttes især af alkoholikere, der er blevet ædru gennem en behandling på f.eks. Behandlingscenter Søby Park.

Fællesskabet og møderne fungerer for dem som en mulighed for at bibeholde og udbygge den ædru livsstil, som de tilegnede sig under opholdet på Behandlingscenter Søby Park.

Men der er også eksempler på alkoholikere, som er blevet ædru udelukkende gennem deltagelse i AA møder.

Sådan startede AA møderne

Kort om Anonyme Alkoholikere, AA.

Anonyme Alkoholikere har sin oprindelse i 1930`ernes USA, hvor nogle alkoholikere erfarede, at når de hjalp andre alkoholikere, hjalp de faktisk også samtidig sig selv til at slippe fri af afhængigheden af alkohol. 

Lukkede møder.

På møderne, som er lukkede, deler man erfaring, styrke og håb, ligesom man prøver at hjælpe andre til at komme ud af alkoholisme.

Anonymitet. 

Hvad der bliver fortalt og delt om på møderne forventes at blive indenfor mødelokalets 4 vægge, når mødet er slut. Deraf bl.a. navnet Anonyme Alkoholikere.

Et ØNSKE OM at holde op med at drikke er nok til at blive medlem af AA.

Man behøver ikke være holdt op med at drikke for at blive medlem. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ØNSKE OM at holde op med at drikke. 

Deltagelse er gratis. 

Der betales ikke noget kontingent for medlemskab og deltagelse i møderne, men frivillige bidrag i et beskedent omfang fra deltagerne er velkomment, så udgifter til f.eks. kaffe kan dækkes.

AA er uafhængig

AA = Anonyme Alkoholikere modtager ikke økonomiske bidrag udefra.  

AA er heller ikke tilknyttet nogen organisation, sekt, trossamfund, institution, politisk retning eller andet. 

Dog låner AA ofte menighedslokaler i forbindelse med en kirke kvit og frit.

På møderne diskuteres hverken politik, sport eller andet.

Der er udelukkende fokus på problemer med alkohol, alkoholisme og hvordan der opnås og vedligeholdes en ædruelig tilværelse.

Anonyme Alkoholikere og De Tolv Trin

Anonyme Alkoholikere arbejder ud fra et program, ”De Tolv Trin”, som er en beskrivelse af, hvad andre alkoholikere gjorde, og derved slap fri af alkoholisme og afhængighed. 

De Tolv Trin

Programmet, ”De Tolv trin”, møder ofte skepsis og afstandtagen hos den ny tilkomne alkoholiker, især da brugen af ordet Gud forekommer.

Hvad der er vigtigt at forstå er, at programmet stammer helt tilbage fra 1930´ernes USA.

Kristendom, både dengang og også i dag spiller en meget større rolle, end vi er vant til i Danmark. ”dDet at tro” er noget amerikanerne taler helt anderledes åbent om, hvor vi danskere anser det mere som en privatsag. 

Ligesådan overser de fleste, at når ordet Gud optræder i programmet, står der altid. ”Gud, sådan som vi opfatter ham”. Det skal forstås som, at det er fuldstændig op til den enkelte, hvad han / hun vil lægge i ordet eller begrebet Gud. Det kan f.eks. være noget så enkelt, som at leve et ædru liv eller bare ”noget, som er større end mig”. 

De Tolv Trin og behandlingen er IKKE et religiøst program, men et åndeligt program. 

Men inden nykommeren når så vidt som til at forstå brugen af ordet ”Gud, sådan som vi opfatter ham”, og ofte også inden han overhovedet kommer til at arbejde med ”De Tolv Trin” og får bare en nogenlunde indsigt heri, springer mange fra med  en fejlagtig opfattelse af, at der er tale om en religiøs sekt.

Intet kan være mere forkert. Fakta er, at alkoholikeren i næsten alle tilfælde har haft egne ideer og tanker om, hvordan han skulle slippe fri af alkohol.

Men de egne ideer har ikke virket. Det er derfor indlysende, at noget andet, noget udefra kommende skal til, noget som er større end mig. 

Alkohol som en negativ og nedbrydende kraft. 

Alkohol har allerede vist sig at være en stærkere kraft end alkoholikerens egen personlighed og evt. stædighed, om end der er tale om en negativ kraft! Men alt har en modpol, så der er også positive kræfter, større end os selv, som kan hjælpe en alkoholiker, en kraft som måske kan kaldes ”Gud, sådan som vi opfatter ham”. 

Alt har en modpol: Der findes også positive kræfter, som kan hjælpe alkoholikeren til ædruelighed. 

Vigtigt er det også at forstå, at ”De Tolv Trin” handler om meget, meget mere end ordet eller begrebet Gud, og at programmet har hjulpet millioner af mennesker til et liv i frihed fra alkoholisme og afhængighed.

Men sygdommen alkoholisme er bl.a. kendetegnet ved, at alkoholikeren stritter imod det, som lige netop kan sætte ham fri! 

Alkoholisme er den eneste sygdom, man ikke vil have hjælp til.

Selvtilstrækkeligheden og benægtelsen af problemets alvor er som oftest meget stor og står i virkeligheden i vejen for at blive et frit menneske. 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega, som lider af alkoholafhængighed?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

At blive stabilt ædru udelukkende gennem AA møder kræver stor selvdisciplin.

For at få udbytte af AA møder skal der være et (personligt, ikke familiens) ønske om at holde op med at drikke. Lige så vel som at rom ikke blev drukket på en dag, kommer ædrueligheden også sjældent til en alkoholiker ved deltagelse i nogle få møder. 

Mødedeltagelse skal have første prioritet. 

Selvdisciplin mht at komme afsted til møderne er vital. Muligheden for at opnå ædruelighed gennem deltagelse i AA møder skal have første prioritet, og ikke sport på TV eller andet!

Et mål om at tage 20-30 AA møder, inden alkoholikeren afgør om det er noget, som kan hjælpe, er vigtig. Deltagelse i bare et par AA møder gør det ikke!

Medlemmerne af AA’s helt klare hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere, til at opnå ædruelighed.

Anonyme Alkoholikeres program, ”De Tolv Trin” bruges også af mange behandlingshjem som fundamentet i deres behandlingstilbud, også på Behandlingscenter Søby Park. 

 Programmet har vundet indpas og vist sig virksomt ved stort set alle afhængighedssygdomme, herunder også spiseforstyrrelser.

På Anonyme Alkoholikeres hjemmeside finder du flere oplysninger og også mødelister.

Find AA møder

På Anonyme Alkoholikeres hjemmeside finder du opdaterede mødelister og anden information om AA.

AA møder på nettet

Især under Covid pandemien har der været behov for at kunne fortsætte AA møderne online.

På hjemmesiden for Anonyme Alkoholikere finder du også AA møder som udelukkende bliver holdt online.

AA møder for pårørende – Al-anon

Til AA hører en pendent for pårørende til alkoholikere ved navn Al-Anon.

Møderne i selve Anonyme Alkoholikere, kaldet AA, er lukkede møder KUN for alkoholikere; men i de fleste AA grupper, holdes der ind imellem såkaldt ”Åbent møde”, hvor alle og enhver er velkomne.

På mødelisterne fremgår det, hvilke møder der er ”Åbne møder”. 

Al-anon – for pårørende til alkoholikere. 

Al-anon har deres egen hjemmeside, hvor du kan hente mere information. www.al-anon.dk 

Vores hjælp til pårørende til alkoholikere

På Behandlingscenter Søby Park er hjælp til familien en selvfølgelighed. 

Med i prisen for en alkoholbehandling hører et program med til de pårørende, uden begrænsning af antal deltagere fra den enkelte patient.

Du kan læse mere om vores alkoholbehandling her. 

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24, eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

    Hvornår passer det dig bedst?

    Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 4 ud af 5 konstateres ædru. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.

    Ring NU på TLF. 86 87 12 24 og hør mere.
    Ring mig op

    Bliv ringet op