Ældre med alkoholmisbrug

Minnesota-behandling af ældre med alkoholmisbrug: En holistisk tilgang

Alkoholmisbrug er et stigende problem blandt ældre mennesker.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Alkoholmisbrug blandt ældre i Danmark

Ifølge en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen drikker mere end 100.000 ældre danskere mere, end hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Gennem de sidste ca. 50 år har danskerne oplevet en voldsom stigning i velfærd og økonomisk formåen. For nogen er regelmæssig brug af alkohol og vin til maden blevet almindeligt i takt med udviklingen i gode økonomiske går. Og vi kommer jo heller ikke udenom, at alkohol spiller en væsentlig rolle i sociale sammenhænge.

I forbindelse med seniorpensionering og dermed tit indskrænkning af sociale relationer, aktiviteter udenfor hjemmet, ensomhedsfølelse, kedsomhed og inaktivitet, måske mistet ægtefælle, tager brugen af alkohol overhånd for nogen. Gennem årene kan der for nogen være lagt en solid bund til et misbrug og egentlig alkoholisme.

Dette giver anledning til frustration og bekymring hos voksne børn og børnebørn, som på et eller andet tidspunkt tager afstand fra den ældre, og ensomheden styrkes med resultat af et endnu større alkoholmisbrug. En ond cirkel tager over.

Behandlingscenter Søby Parks Minnesota-behandling er en yderst effektiv tilgang til at behandle alkoholmisbrug hos mennesker i alle aldre.

Denne tilgang er også velegnet til ældre, der lider af alkoholmisbrug og derfor har brug for specialiseret og intensiv misbrugsbehandling.

Minnesota-behandlingen på Behandlingscenter Søby Park er baseret på en helhedsorienteret tilgang

Vi fokuserer på fysiske, mentale og åndelige aspekter af afhængigheden. Vores behandling tager også højde for den unikke situation, som især ældre mennesker med alkoholmisbrug står over for – behandlingen tilpasses denne aldersgruppes specifikke behov.

En central del af Minnesota-behandlingen er det terapeutiske fællesskab

Ældre mennesker med alkoholmisbrug kan drage stor fordel af at være omgivet af ligesindede, der forstår deres udfordringer og derfor kan tilbyde støtte og empati. Dettefællesskab kan være en stærk kilde til motivation under behandlingsprocessen.

Minnesota-behandlingen på Behandlingscenter Søby Park indebærer bl.a. gruppeterapi og individuel terapi, hvor ældre får mulighed for at afdække årsagerne til deres alkoholmisbrug og udvikle mestringsevner.

Terapien kan hjælpe med at håndtere eventuelle underliggende psykologiske problemer og den ældre patient kan lære alternative strategier til at håndtere stress og negative følelser, som f.eks. ensomhed eller kedsomhed efter et langt og aktivt arbejdsliv og socialt liv.

Derudover spiller familieinvolvering en vigtig rolle i Minnesota-behandlingen

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel og ved et langvarigt alkoholmisbrug kan hjernen tage permanent skade i form af såkaldt alkoholdemens. Symptomerne på alkoholdemens er de samme som ved andre former for demens. 

Et andet væsentligt element i Minnesota-behandlingen er efterbehandlingsplanlægning

Når ældre er færdige med deres behandling, er det vigtigt at sikre, at de har de nødvendige ressourcer og støttesystemer på plads for at opretholde deres ædruelighed. Dette vil omfatte regelmæssig opfølgningsterapi, især deltagelse i Anonyme Alkoholikeres støttegrupper, som holder gratis møder i alle større byer, og måske deltagelse i ældrevenlige aktiviteter, der fremmer sundhed og trivsel.

Minnesota-behandlingen af ældre med alkoholmisbrug kræver et tværfagligt team af specialister, herunder læger og terapeuter, der selv er ædru alkoholikere og kan tilbyde en omfattende og intensiv behandling.

Dette team bør have erfaring og viden om ældres unikke behov og de udfordringer, de står over for.

Få kompetent hjælp hos os

I sidste ende er Minnesota-behandlingen af ældre med alkoholmisbrug en holistisk og individuelt tilpasset tilgang, der sigter mod at genoprette deres sundhed, forbedre deres livskvalitet og styrke deres ædruelighed.

Det er afgørende at anerkende, at ældre mennesker med alkoholmisbrug har særlige behov og udfordringer, og at de fortjener specialiseret behandling og omsorg, der tager højde for deres alder og livserfaring.

Ved at tilbyde Minnesota-behandling og skabe et støttende og inkluderende miljø kan vi på Behandlingscenter Søby Park hjælpe ældre med at bryde den onde cirkel af alkoholmisbrug og genopbygge deres liv på en sund og meningsfuld måde.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24, eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig. Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling.

Høj succesrate: 4 ud af 5 patienter kommer ud af deres misbrug gennem en behandling hos os.

    Hvornår passer det dig bedst?

    Alkoholbehandling der virker

    Derfor vælger mange patienter at komme i alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

    Ring mig op

    Bliv ringet op