Hjem » Alkoholafhængighed

Alkoholafhængighed
Viden

Alkoholafhængighed

4 ud af 5 patienter opnår et liv uden alkohol gennem vores intensive behandlingstilbud.

Desværre sker det sjældent, at en person med afhængighed af alkohol selv opsøger effektiv hjælp hos et behandlingscenter, og lige så sjældent ankommer en ny patient helt og aldeles frivilligt. Bl.a. det typiske benægtelses-syndrom blokerer for dette.

Sandheden er, at alkoholikerens nærmeste oftest må tage initiativ og vise handlekraft! Kun derved bliver en alkoholiker i stand til at arbejde med sin sygdom

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Det er muligt at komme på et uforbindende for-besøg på Behandlingscenter Søby Park.

Sammen kan vi drøfte perspektiverne i et fortsat drikkeri kontra behandling af alkoholafhængighed. Men ring inden, du gør noget som helst. Et positivt udfald af for-besøget kræver forberedelse af alkoholikerens familie. 

INTERVENTION: Med vores hjælp lykkes det med ganske få undtagelser at overtale en alkoholiker til at komme i behandling omgående.

En INTERVENTION er en indgriben i alkoholikerens liv og har kun et formål, nemlig at motivere alkoholikeren til straks at komme i behandling for sin alkoholafhængighed.

Interventionen, eller samtalen med alkoholikeren, hvor familiens ønske om at alkoholikeren går i behandling, kræver professionel hjælp med omhyggelig instruktion og forberedelse af familien.

Man skal vide, hvad man har med at gøre! Derfor er professionel hjælp strengt nødvendig!

Forsøger familien selv med en intervention, og det mislykkes, kan den ikke uden videre gentages – heller ikke med professionel hjælp i et nyt forsøg.

Kontakt os derfor, INDEN du gør noget!

Forud for en intervention instruerer vi deltagerne omhyggeligt, og vores medarbejder kan også deltage rent fysisk og aktivt ved selve interventionen. 

Hvem skal sige hvad, og hvordan? Hvordan reagerer en alkoholiker typisk på et tilbud og krav om omgående at tage i behandling for alkoholafhængighed?

Hvordan håndteres alkoholikerens benægtelse eller bagatellisering i situationen? 

Er der reelle og praktiske hindringer, som gør at kufferten ikke kan pakkes med det samme og behandlingen påbegyndes samme dag? 

Hvad nu hvis alkoholikeren går sin vej?

Har et nej tak til hjælp og komme i alkoholbehandling nogen konsekvenser fra familien side?

Spørgsmålene er mange. Og de skal hver især adresseres på en bestemt og empatisk måde, så alkoholikeren takker ja til hjælpen.

Ligesom med alkoholikerens forudsigelige benægtelse af at have et alkoholproblem, forløber en intervention også ret forudsigeligt.

Bl.a. derfor er det meget vigtigt at have en fagperson med i forberedelsen og ved selve interventionen.En succesfuld intervention forudsætter, at man ved nøjagtigt, hvad man har med at gøre og hvilke kræfter, man er oppe imod!

Samtidig er det afgørende, at interventionen forløber med respekt for alle parter, også for alkoholikeren. Også dette forhold kræver oftest professionel hjælp, så der ikke bliver tale om endnu et skænderi, der blot fører til opløsning og en mislykket intervention.

Med vores bistand til en intervention, lykkes det stort set altid, at få alkoholikeren i behandling – samme dag.

En afgørende forudsætning er dog, at der er 100% enighed blandt deltagerne om, at behandling for alkoholafhængighed er eneste vej frem. 

Er der ikke fuld enighed, kan det ALDRIG lykkes. Vi forbeholder os derfor retten til at vurdere, om de rette omstændigheder og ressourcer er til stede hos de deltagende familiemedlemmer.

Hvordan hjælper man en pårørende ud af alkoholafhængighed?

Vores mål:

Vi arbejder med alkoholafhængighed på et professionelt og seriøst plan, naturligvis; men udover dette har hver eneste af Behandlingscenter Søby Parks medarbejdere et stort og dybt følt ønske om, at andre alkoholafhængige og deres familier også må få en løsning gennem vores behandlingstilbud. På samme måde som vores medarbejdere fik løst deres alkoholproblem og fik et godt og rigt liv. 

Høj succesrate og vores rammer:

På Behandlingscenter Søby Park tilbyder vi en dybdegående og effektiv kvalitetsbehandling for alkoholisme, hvor 4 ud af 5 patienter er stabilt ædru 1 år efter behandlingen.

Yderligere tilbyder vi de i særklasse mest tiltalende, rolige og inspirerende fysiske rammer på en mindre herregård med 5 hektar park og et rigt dyreliv. Intet andet behandlingscenter tilbyder noget lignende – og alligevel er vi ikke dyrere end andre steder.

Vores patienter 

er typisk alkoholikere med hjem, job og familie i behold, men hvor det hele er ved at ramle på grund af alkoholafhængighed, så glem alle forestillinger om en ”flok bumser” og et ”drankerhjem”.

Henover et år har vi lige mange mænd og kvinder i behandling, hvor alle aldersgrupper og sociale lag er repræsenteret. Dog har vi ikke kommunalt henviste klienter eller stiknarkomaner i behandling. 

Patienterne kommer fra hele landet, også fra Fyn og Sjælland.

Kontakt os for en uforpligtende og gerne anonym snak med yderligere information på TLF. 86 87 12 24 – tlf. er åben fra kl. 07.00 til 23.00 alle årets dage.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega, som lider af alkoholafhængighed?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Alkoholbehandling med Minnesota modellen og psykoterapi

Med Minnesota modellen arbejder vi primært på at bibringe alkoholikeren en konstruktiv, fremadrettet og virksom måde at forholde sig til problemet på, og derved standse sygdommen. 

Mere specifikt en løsning, der indbefatter at blive ”mentalt ædru”, tage ansvar for eget liv og velbefindende og forholde sig til problemet på samme måde som andre former for sygdomme, der kræver bestemte foranstaltninger for ikke at komme i udbrud. 

I processen afdækker og arbejder vi naturligvis samtidig med problemstillinger og traumer, som måtte være hindrende for den fremadrettede, ædru livsførelse.

Vores behandlingstilbud er en meget virksom, enkel og effektiv måde at blive fri af afhængigheden. 

Patienten – og også familien – kommer markant styrket ud af behandlingen, med nyt mod på et ædru liv og med fornyet selvværd. 

Patienten tør stå ved hvem og hvad han er, hvilket er noget omverdenen respekterer, og patientens positive  omdømme bliver derfor også oftest meget hurtigt genetableret. 

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24, eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig. Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling.

4 ud af 5 patienter opnår et ædrueligt liv gennem en behandling hos os – uden brug af antabus eller andre medicinske støttemidler.

    Hvornår passer det dig bedst?

    Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 4 ud af 5 konstateres ædru. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.

    Ring NU på TLF. 86 87 12 24 og hør mere.
    Alkoholbehandling der virker

    Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park