Alkoholforbrug

4 ud af 5 vores patienter opnår et liv uden alkohol.

Alkoholmisbrug er årsag til en lang række af fysiske, psykiske og sociale følgeskader og sygdomme.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om,hvordan man kommer i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega med et alt for højt forbrug?
Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Hvornår bliver et alkoholforbrug til et misbrug?

Det er faktisk svært at svare entydigt på, hvornår et alkoholforbrug går hen og bliver et alkoholmisbrug. Især hvis grænsen skal udtrykkes i form af et bestemt antal genstande.

Dels er det svært fordi vi mennesker er fysisk forskellige, så den samme mængde alkohol vil påvirke to mennesker forskelligt, og dels fordi betegnelsen misbrug til dels er kulturelt bestemt.

Alkoholforbrug og -misbrug siger noget om, hvad den herskende alkoholmoral anser for normalt og unormalt. Hvad man betragter som et acceptabelt alkoholforbrug, og hvad man finder uacceptabelt. 

Grænser i bevægelse

Disse grænser har ændret sig over tid og er i stadig bevægelse. De er iøvrigt også forskellige fra kultur til kultur, ja endda fra land til land. Sammenlign f.eks. alkoholmoralen i Danmark, Norge, Sverige og Finland. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler i dag, at mænd drikker højst 14 genstande om ugen, og kvinder højst 7. Dette er i øvrigt en ændring fra tidligere, hvor Sundhedsstyrelsens grænser hed henholdsvis 21 genstande for mænd og 14 for kvinder. Opfattelsen af hvor meget alkohol, der er for meget, har altså ændret sig.

Det er vigtigt at påpege, at Sundhedsstyrelsens anbefalede grænser udelukkende handler om hvor stort et alkoholindtag der vurderes at være fysisk skadeligt på lang sigt. 

Sundhedsstyrelsen forholder sig ikke til psykiske eller sociale konsekvenser af drikkeri, og de forholder sig slet ikke til, hvad der er tilrådeligt for mennesker, som allerede har udviklet afhængighed af alkohol. For alkoholikeren er selv én genstand for meget. Her findes der ikke længere noget antal genstande, som det er sikkert at drikke.

Behandlingscenter Søby Park anbefaler vi, at man stiller sig selv helt andre spørgsmål, hvis man er i tvivl om man drikker for meget 

Skaber mit drikkeri problemer for mig selv eller mine nærmeste?

Ender du for eksempel ofte med at drikke dig mere fuld end du havde planlagt? 

Drikker du på tidspunkter, hvor det er uhensigtsmæssigt – for eksempel natten før du skal op og på arbejde? 

Drikker du, mens du er alene? 

Skjuler du, hvor meget du drikker? 

Har din kone, kæreste eller samlever givet udtryk for, at du drikker for meget? 

Hvis du kan svare ja på et eller flere af disse spørgsmål, er det tegn på, at du drikker mere end godt er. Det er det, som nogle kalder et alkoholmisbrug.

Hvis du i tvivl om, om du er blevet afhængig af alkohol, så prøv i en periode helt at lade være.

Hvordan gik det? Var det let eller svært at undvære alkohol? Var det umuligt? Blev du mere rastløs og irritabel uden alkohol? En alkoholiker er kendetegnet ved, at de bliver mere rastløse og irritable og har drikketrang, når de ikke kan komme til at drikke. 

Kan et stort alkoholforbrug i ungdommen ende i et alkoholmisbrug?

Undersøgelser har fastslået, at der er en sammenhæng mellem et højt alkoholforbrug i ungdommen og hvem der udvikler alkoholisme. Det er dog ikke sådan, at et højt alkoholforbrug i ungdommen nødvendigvis betyder at personen udvikler alkoholisme. Her spiller kulturelle faktorer også ind.

Danmark er således et af få lande, hvor det anses for normalt at unge mennesker helt ned i teenagealderen drikker sig fulde i weekenderne og hver gang der festes. Det betyder at mange unge i Danmark overskrider Sundhedsstyrelsens grænser på 14 og 7 genstande om ugen. Strengt taget har de altså allerede overskredet grænsen mellem alkoholbrug og misbrug.

Langt de fleste skruer dog ned for drikkeriet igen, når de bliver voksne og får ansvar for job og familie. Det er her forskellen på alkoholikeren og ikke-alkoholikeren træder tydeligere frem.

Mens de fleste har skruet ned for antallet af genstande som voksne, så har alkoholikeren i stedet skruet det op. 

Man kan altså ikke umiddelbart udlede noget af alkoholforbruget hos to 16-årige drenge. Den ene kan drikke socialt og normalt som 30-årig, mens den anden har fordoblet sit alkoholforbrug som 30-årig.

Her skal man også huske på, at alkoholisme er en progressiv sygdom. Det betyder i praksis, at alkoholikeren vil drikke mere og mere som tiden går. Det er derfor ikke så underligt, at det er lettere at få øje på problemet hos en alkoholiker, når han er 40 år, end da han var 20. Han drikker simpelthen mere, og han kan ikke længere camouflere sit drikkeri som en del af en ungdommelig festkultur.

Man kan sammenfatte det således, at ikke alle unge der drikker meget går hen og bliver alkoholikere, men stort set alle alkoholikere har drukket meget som unge.

For en person, der er disponeret for alkoholisme, vil alkoholmisbruget så at sige starte fra det øjeblik han begynder at drikke alkohol, for det er et stof, som han ikke kan tåle. Det vil ende med at tage magten fra ham.

Problemet er, at alkoholikeren som regel først indser dette efter at have drukket i mange år – og så sidder han allerede i saksen. Han er blevet afhængig.

Hvordan kan man sænke sit alkoholforbrug?

Hvis man har kontrol over sit drikkeri, så er der mange ting man kan gøre for at nedsætte sit alkoholforbrug.

Man kan for eksempel beslutte, at man kun vil drikke alkohol om fredagen og lørdagen, at man kun vil drikke øl og vin og undgå hård spiritus, at man kun vil drikke til fester og aldrig når man er alene. Man kan jo også bare drikke sodavand til festen i stedet for Breezer. Alt sammen gode og fornuftige regler. 

Om at have regler for sit forbrug

Det afgørende her er dog ordene; hvis man har kontrol over sit drikkeri. 

Her er det måske passende at stoppe op og spørge sig selv – hvem har egentlig behov for råd og regler til at nedsætte deres alkoholforbrug? Hvis man har kontrol over hvor meget man drikker, og man ønsker at drikke mindre, så kan man jo bare gøre det. Ikke sandt? Så burde råd og regler være helt overflødige.

Hvis man drikker mere end man egentlig vil, så har man logisk set ikke haft så godt styr på sit alkoholforbrug, som man ønsker. Det kunne være et tegn på, at alkoholen styrer dig mere end du styrer alkoholen. Og hvis det er sådan fat, så vil selv nok så gode regler og hensigter oftest fejle i det lange løb.

Hvordan kan du vide, om du styrer alkoholen eller alkoholen styrer dig? Prøv det af! 

Prøv blot at opstille dine egne regler for hvor meget, hvornår og hvordan du vil drikke, og evaluér så efter en periode på for eksempel en måned, hvor godt det er gået med at overholde dine egne regler – ærligt!

Hvis du når frem til den konklusion, at fornuftige regler og beslutninger ikke var effektive midler til at nedsætte dit alkoholforbrug, så er der noget der kunne tyde på, at alkoholen har større magt over dig, end du har over alkoholen. Så har du sikkert brug for mere kvalificeret hjælp.

Manglende kontrol over hvor meget alkohol man indtager, er det første tegn på alkoholisme. Det er et tegn, du bør tage alvorligt.

Alkoholisme er en sygdom, som kræver behandling. Man kan spare sig selv for megen elendighed ved at få behandlet sin alkoholisme tidligt frem for sent. Det går ikke over af sig selv.

Ring til Behandlingscenter Søby Park og få en snak med en professionel behandler om dine muligheder.

Kom ud af et alkoholmisbrug

Hvis du først er blevet afhængig af alkohol – det vil sige, at du drikker mere og oftere end du egentlig vil, så lider du sandsynligvis af sygdommen alkoholisme.

 Alkoholisme er en alvorlig sygdom, som kræver behandling.

Den bedste form for behandling af alkoholisme finder du på specialiserede behandlingscentre som Behandlingscenter Søby Park i Hammel.

Der er tale om døgnbehandling, hvor man er indlagt til et behandlingsforløb på fem uger. Behandlingsformen, som er velafprøvet gennem årtier, kendes herhjemme som Minnesotabehandling eller Minnesotakur.

Behandlingen er baseret på AA’s 12-trinsprogram, hvor alkoholikeren gennem arbejde med sig selv, og i fællesskab med andre alkoholikere, lærer om mekanismerne bag sygdommen og får de nødvendige redskaber til at bryde den onde cirkel de er endt i. Total og varig ædruelighed er målet.

Alle behandlere på Behandlingscenter Søby Park har, i tillæg til deres faglige uddannelse, førstehåndserfaring med alkoholisme. 

De er altså selv eksempler på alkoholikere, som med held er blevet ædru gennem behandling. Dette skaber en særlig forståelse og tillid mellem behandler og patient, som man ikke nødvendigvis finder i andre behandlingstilbud. 

Da en Minnesotabehandling er et privat behandlingstilbud, skal man selv betale for behandlingen. I nogle tilfælde kan man være heldig at være dækket ind af en sundhedsforsikring.

Man kan ringe til Behandlingscenter Søby Park alle dage (også weekender og  helligdage) på tlf. 86 87 12 24 fra kl. 07.00-23.00.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

    Hvornår passer det dig bedst?

    Ring mig op

    Bliv ringet op