behandling af misbrug

Alkoholisme, hvad er det og hvordan kan du hjælpe?

4 ud af 5 patienter opnår et liv uden alkohol efter en behandling hos os.

I dag dør ca. hver 20. iflg. Sundhedsstyrelsen af alkoholrelaterede årsager, og forbruget er steget til årligt 11,5 liter ren alkohol per person over 14 år.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt
Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Alkoholisme er fællesbetegnelse for misbrug.

Mennesker, der bruger alkohol eller medicin med misbrugspotentiale, til at håndtere deres liv og følelser, lider af en sygdom med fællesbetegnelsen alkoholisme.

Sygdommen alkoholisme rammer i alle samfundsgrupper uden skelen til uddannelse, religion eller ikke religion, etnicitet, mand eller kvinde, ung som gammel. 

Dødsfald af misbrugsrelaterede sygdomme er steget.

For omkring 60 år siden døde hver 50. dansker af druk. Det gennemsnitlige forbrug lå på 5 liter alkohol.

I dag dør ca. hver 20. iflg. Sundhedsstyrelsen af alkoholrelaterede årsager, og forbruget er steget til årligt 11,5 liter ren alkohol per person over 14 år.

En alkoholiker gennemlever flere sygdomsstadier.  

Ubehandlet forværres sygdomsstadierne. Når først alkoholismen har fundet fodfæste, forværres sygdommen med sikkerhed henover årene.

Sygdomsbilledet omfatter en form for fysisk allergi og psykisk besættelse, ofte med tilstødende depressive tilstande. Til sidst ender det op i en tilstand, hvor kroppen behøver alkohol for at personen kan agere bare nogenlunde normalt

Ingen alkohol = abstinenstilstand, hvor alkoholikeren er så fysisk syg, at han ikke kan fungere.

Men selv hvor alkoholisme har nået et stadie med behov for en opstrammer fra morgenstunden, kan mange fungere nogenlunde udadtil i en kort periode, for som alkoholiker bruges der enorm energi på at virke upåvirket og normal.

Alkoholismens stadier

Første stadie

 • Øget tolerance
 • Drikker i det skjulte
 • Tankerne rettet mod alkohol
 • Sluger eller nedsvælger de første drinks
 • Bliver ilde berørt, når der tales om alkoholmisbrug

Andet stadie

 • Undskyldninger og bortforklaringer
 • Bebrejdelse fra familien
 • Samvittighedsnag
 • På vandvognen
 • Ændre drikkemønster
 • Mister venner
 • Mister anseelse og selvrespekt
 • Ændringer i familiens virke og roller
 • Geografisk flugt
 • Opbygger forråd af flasker
 • Mister kørekort / arbejde / familie / skilsmisse
 • Ofte ses symptomer på depression

Tredje stadie

 • Drikker flere dage i træk
 • Ødelæggelse af etiske værdier
 • Svækkelse af tankeevnen
 • Rystelser
 • Psykomotoriske hæmninger
 • Drikker for at holde symptomerne nede
 • Løber tør for undskyldninger
 • Løber tør for bortforklaringer
 • I mange tilfælde selvmordstanker
Er jeg alkoholiker

Behandlingens indvirkning

 • Ophører med at indtage alkohol
 • Får klar besked af lægen
 • Begynder igen at spise
 • Har samtale med en terapeut
 • Deltager i terapigruppe
 • Lærer at alkoholisme er en sygdom
 • Møder andre afhængige
 • Opdager nye sider af sig selv
 • Får selvrespekten tilbage
 • Begynder at sætte nye mål
 • Møder andre familier på familiekursus
 • Familien forstår sygdommen
 • Familien får talt ud om problemerne
 • Nye interesser dukker op
 • Får øjnene op for andre værdier
 • Positive holdninger til andre
 • Større tilfredshed for hver dag
 • Livsglæde og arbejdsglæde
 • Ser lyst på fremtiden
Har du et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega, som lider af alkoholisme?
Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Er alkoholisme en sygdom?

Det kan være svært at bestemme, hvornår et misbrug af alkohol er lig med alkoholisme. Men en god tommelfingerregel er, når det gør nogen bekymrede og kede af det. Det kan være venner, kolleger og/eller familie. 

WHO har for mange år siden anerkendt alkoholisme som en sygdom. 

Sygdommen er bl.a. indikeret ved fortsat brug af alkohol på trods af negative konsekvenser, socialt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt, økonomisk og helbredsmæssigt.

Desuden er sygdommen alkoholisme kendetegnet ved øget tolerance. Dvs. at over tid skal der indtages en større mængde alkohol for at opnå samme effekt. 

Typisk drikkes der i det skjulte. Problemet er omgivet af benægtelse, både hos den afhængige, men til dels også hos familien, som langt hen ad vejen er med til at dække over problemet. 

Og alkoholikeren selv, vil IKKE have hjælp.

Hård benægtelse og “retten til alkohol”. 

Benægtelse og løgne om drikkeriet. Og fastholdelse af bl.a. rettigheden til at drikke 1 øl eller 1 glas vin er med til at alkoholikeren ikke kommer fri af afhængigheden. For alkoholikeren ikke er muligt i det lange løb at afgrænse indtaget af alkohol.

Ofte ender alkoholikeren i en depressiv tilstand, som så angives som årsag til drikkeriet sammen med mange andre (opfundne og fiktive) begrundelser.

Andre bivirkninger og følgesygdomme er udtalt vitaminmangel, dårlig nattesøvn, fedtlever under udvikling til egentlig skrumpelever, udvikling af abstinenssymptomer ved manglende alkoholindtagelser. 

Kroppen kræver alkohol. 

Abstinenser er alt fra indre uro til udtalte rystelser og svedeture, voldsomt fysisk ubehag, der kun kan stoppes med indtag af alkohol. 

Alkoholikeren har nået et punkt med behov for en funktionspromille for at virke normal, og i sidste ende alkoholdemens og tab af kognitive evner.

Alkoholisme og stort alkoholforbrug har forbindelse til mere end 200 forskellige medicinske og psykiatriske sygdomme. Følgerne er også sociale, erhvervsmæssige, økonomiske og familiære problemer. 

Desuden er alkoholisme hos en eller begge forældre årsag til mange familieproblemer. Almindelige følger er skilsmisse, behov for sociale indsatser, vold i familien, mistrivsel blandt børn og kriminel adfærd, fx spritkørsel.

Det går kun nedad. 

Alkoholisme er i det hele taget kendetegnet ved en nedadgående og forudsigelig kurve, en egentlig deroute, som risikerer at udmønte sig i en alt for tidlig død i ensomhed.

Meget alvorlige skader og følgesygdomme er Delirium Tremens og Wernicke-Korsakoff Syndrom.

Wernicke-korsakoff syndrom

Wernicke-Korsakoff syndrom består af 2 sygdomme. 

Wernickes encefalopati og Korsakoffs psykose. Begge er en alvorlig tilstand, som skyldes mangel på vitamin B1 (thiamin). 

Den almindeligste årsag er langvarigt alkoholmisbrug. Tilstanden ses også hos personer med kroniske sygdomme, hvor man spiser for lidt eller optager ernæringen dårligt fra tarmen. Det kan for eksempel være ved spiseforstyrrelser og ved langvarig, kraftig kvalme med opkastning.

Vitaminmanglen forårsager hjerneskade, som uden behandling kan blive meget kritisk.

Symptomerne på delirium tremens

Normalt opstår et delir efter en særlig langvarig og kraftig drikkeperiode. 

Forløbet kan være som skitseret nedenfor:

 • Typisk kommer deliret 2-4 døgn efter, at alkoholikeren er holdt op med at drikke alkohol. Det begynder gerne med, at man bliver irritabel, får svært ved at sove, bliver rastløs, får mareridt og angst
 • Så opstår der illusioner og hallucinationer. Det vil sige, at personen får sanseindtryk, som ikke er virkelige. Fx er synshallucinationer hyppige. De drejer sig ofte om, at den syge ser insekter eller små dyr (kryb). Vedkommende er ofte skræmt fra vid og sans og kan ligefrem føle dyrene på kroppen
 • Rastløsheden tiltager, og personen ved snart ikke, hvad han skal gøre af sig selv. Han kan beskæftige sig med hvad som helst, fx aktiviteter, som typisk udføres på jobbet, eller forsøg på at fange de uvirkelige dyr, som er plagsomme. Personen er desorienteret i tid, sted og egen situation
 • Vedkommende sveder kraftigt, får hjertebanken, rysten og nogle gange krampeanfald. Anfaldene kan i sig selv være farlige, men kan også medføre, at den syge kommer til skade
 • Ved alvorlige former for delir kan der opstå forstyrrelser i kredsløbet og hjertestop
afvænning af Misbrug

Tegn på alkoholisme

Den allernærmeste familie er de første til at mærke, at noget er galt. Dette ”noget” føles dybt skamfuldt og familien forsøger derfor oftest at skærme deres alkoholiker. Dvs. familien isolerer sig mere og mere, så ingen skal opdage at sygdommen alkoholisme huserer i hjemmet.

Børnene tager ikke kammerater med hjem, gæster i hjemmet bliver en sjældenhed og man deler ikke længere link tekster på nettet. Familien bruger energi og ressourcer på at glatte ud og få det hele til at se normalt, måske endda skinnende ud.

De nærmeste oplever tit en alkoholiker som 2 forskellige personligheder. 

Der er den rigtige, originale udgave så at sige, som familien stadig elsker og holder af; og så er der modpolen med flasken, som de ikke kan holde ud.

 

Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 4 ud af 5 konstateres stabilt ædru. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.

Ring NU på TLF. 86 87 12 24 og hør mere.

Alkoholikerens forsvarsværker med løgne, bagatelliseringer og benægtelse, tiltager samtidig med at alkoholismen bliver mere åbenlys

”Jeg kan stoppe, hvis jeg vil!” 

”Du ved godt, en øl lugter lige så meget som 10!” – ”Passer jeg måske ikke mit arbejde til punkt og prikke?” – ”Din far drikker da mere end mig!”

Bliver alkoholikeren presset for alvor, holder han benhårdt fast i ”Jeg VIL have det sådan, at jeg har lov til at drikke 1 glas vin eller 1 øl” – ”Folk vil jo tro, jeg er mærkelig!”.

Fastholdelsen af disse ”rettigheder” er en kæmpe hindring for at stoppe alkoholisme og dens hærgen. Og det bliver jo heller aldrig ved bare det ene glas vin eller den ene øl, når først alkoholismen har fundet grobund! Den ene genstand bliver alligevel til flere.

Alkoholikeren lover gang på gang bod og bedring. 

Men alligevel bliver hans alkoholisme stærkere og tydeligere over tid. 

Familien bliver mere og mere traumatiseret og skuffes gang på gang, alkoholikeren ligeså. Selvtilliden og selvværdet er på retur hos dem alle.

Alkoholisme fører ofte til depressive tilstande

Brugen af alkohol, eller receptpligtig sovemedicin eller beroligende medicin, til at håndtere sit liv og følelser, har ofte en positiv effekt i starten. 

Øget tolerance.

Men effekten aftager, kaldet ”øget tolerance” og ved vedvarende brug skal dosis øges for at opnå samme effekt, for til sidst at stjæle det, som det gav i starten. Samtidig opstår ofte en depressiv tilstand.

En ond cirkel er resultatet, hvor alkoholen eller medicinen bliver årsag til depression, indre uro og fortsat udvikling af alkoholisme.

I nogle tilfælde opnås kortvarigt en positiv effekt med følelsen af ”Nu kører det igen…” ved at blande alkohol og medicin. Men det er en meget kortfristet løsning, som nemt ender i en meget stærk, dobbelt afhængighed.

En alkoholiker kan og vil ikke vedkende sig sygdommen alkoholisme

Benægtelse og mangel på erkendelse og selvindsigt.

Typisk hverken kan eller vil en alkoholiker indrømme, at der er et problem med alkohol. Dette på trods af øget tolerance, hvor en alkoholiker kan tåle væsentligt mere alkohol end normalt

Drikkeriet fortsætter. Alkoholikeren er blind for konsekvenserne.

Heller ikke tabet af andre menneskers respekt, manglende evne til nærvær, løgnene (der som regel er i direkte modstrid med alkoholikerens grundlæggende personlighed), brudte sociale relationer, abstinenser i let eller stærk grad eller andet, åbner alkoholikerens øjne med erkendelse af problemet, og at der må gøres noget for at bringe konsekvenserne af hans alkoholisme til ophør.

Sygdommen alkoholisme gør, at personen bliver en passiv tilskuer til livet, og familiemedlemmerne oplever en dybtfølt og tiltagende  bekymring.

Alkoholikeren ser det hele, som gennem en mat glasrude, der udvisker alle detaljer. Familien derimod, oplever alle siderne af alkoholisme klart og tydeligt, ofte med en blanding af vrede, fortvivlelse og håbløshed, skamfuldhed og isolation.

Familien til en alkoholiker isolerer sig, børnene tager ikke kammerater med hjem, omgangskredsen bliver mindre og mindre, fordi familien i skam ikke lader nogen komme tæt nok på til at opdage, at den nydelige overflade blot er, ja en overflade.

Arbejdspladsen mærker, at et eller andet er galt

For en alkoholiker, især for mænd, er jobbet meget vigtigt, fordi arbejdet, der langt henad vejen passes til UG, bruges i forbindelse med benægtelsen overfor familien; men også fordi jobbet danner økonomisk grundlag for misbruget af alkohol.

Derfor kan det være meget vanskeligt for kollegaer og ledelse at identificere problemet som værende alkoholisme, men i det lange løb mærkes, at ”noget” er galt.

Måske der kun er tale om en lidt uheldig periode? Så kollegaerne løser opgaver, som alkoholikeren skulle tage sig af. Der dækkes måske over fejl og fejltagelser i beslutninger eller produktionsprocesser. 

Tegnene på alkoholproblemet. 

Andre tegn kan være tiltagende mandagssygemeldinger, lettere abstinenssymptomer (rysten på hænderne, sved på panden), måske endda lugt af alkohol, evt. efter aftenens druk eller ligefrem på grund af drikkeri om morgenen.

Ofte er der tale om en dygtig og værdsat medarbejder, så de fleste virksomheder vil gerne hjælpe. En noget misforstået politik (hjælp) kan være tilbud om antabus, som kun hjælper ganske få til en vedvarende ædruelighed – den mindste del er jo at tørlægge kroppen.

Heldigvis har mange ansatte privat sundhedsforsikring gennem arbejdspladsen. Nogle af disse forsikringer dækker en alkoholbehandling.

Under alle omstændigheder har virksomheden et virkelig godt og stærkt kort på hånden, når det handler om at stille krav om, at medarbejderen tager i en seriøs og professionel behandling for alkoholisme, som her på Behandlingscenter Søby Park. 

Sådan behandler vi for alkoholisme

Behandlingscenter Søby Park er et behandlingssted specialiseret i behandling af alkoholisme. 

Behandlingen er et psykoterapeutisk forløb, hvor grundstenen er Anonyme Alkoholikeres 12 Trins program.

Der findes ikke nogen medicinsk behandling for alkoholisme, men medikamenter, som hævder at kunne blokere (antabus) eller minimere drikketrangen (f.eks. Campral).

Håbet om en mulig løsning ligger i en ændret adfærd og selvopfattelse. 

En forudsætning for en løsning er anerkendelse af at lide af en sygdom, som man selv med hjælp af en skarp bevidsthed om at være alkoholiker kan holde i skak. Det kan sammenlignes lidt med omstændighederne for en sukkersygepatient, som må tage bestemte forholdsregler for at sygdommen ikke skal bryde ud i fuldt blus.

Få vores professionelle hjælp til at gribe ind

Vi kan i den forbindelse være behjælpelige med den ”svære samtale” i form af en professionel tilrettelagt intervention, som foregår med værdighed for alle parter.

Uden indgriben går det kun én vej for alkoholikeren, og det er ned ad bakke.

Livet med ubehandlet alkoholisme er meget forudsigeligt. Der er ikke længere et frit valg. Alkoholikeren synes håbløs, og sygdommen alkoholisme blokerer for udsynet til det positive i et liv uden alkohol.

Det handler ikke om dårlig moral, eller at alkoholikeren har rygrad som en regnorm. 

Sygdommen alkoholisme blokerer simpelthen for erkendelsen af problemet og dermed for et godt liv.

Uden indgriben med behandling er de reelle udsigter separation og skilsmisse, mistet vennekreds, fyreseddel på jobbet, økonomisk ruin, nedbrudt helbred mm., hvor der til sidst kun er ensomheden tilbage sammen med flasken og alt for tidlig død.

Men det KAN lade sig gøre at bryde den nedadgående kurve gennem en professionel alkoholisme behandling.

Ring og hør nærmere om, hvordan vi kan medvirke til at motivere en alkoholiker til at komme i behandling. TLF. 86 87 12 24 svarer fra kl.07.00 til 24.00 alle årets dage.

Hvordan kan du hjælpe en person med alkoholisme?

Desværre sker det kun meget sjældent, at en alkoholiker når erkendelse og selv kontakter et behandlingscenter for at komme i behandling for alkoholisme. 

Det typiske benægtelses-syndrom blokerer.

Uden en indsats og et stålsat krav fra familien (eller arbejdsgiver) om at komme i alkoholbehandling, får alkoholismen frit slag til at udvikle sig til det værre. 

Det går kun ned ad bakke!

Allerede her kommer vi som behandlingscenter ind i billedet. 

Ring og hør, hvordan vi kan hjælpe i denne indledende fase, så det ender op i, at alkoholikeren næsten med 100% sikkerhed accepterer at komme i behandling. Læs om ”Intervention” længere nede i teksten, og ring INDEN du gør noget.

Få vores professionelle hjælp til en INTERVENTION, dvs. opgaven at overtale og motivere en alkoholiker til at gå i alkoholisme behandling.

En såkaldt intervention bør kun foregå med konkret deltagelse og instruktion af familien fra en professionel, der er trænet og har erfaring med opgaven. 

Kun 1 skud i bøssen. 

Der er kun 1 skud i bøssen, og mislykkes forsøget for familien selv, kan det ikke gentages foreløbigt, og en professionel kan ikke bagefter komme og rydde op i det som sandsynligvis er endt med en situation fyldt med vrede og skænderier.

Grebet rigtigt an med vores hjælp og konkrete deltagelse, lykkes det med ganske få undtagelser at få alkoholikeren i behandling for alkoholisme. Endda omgående, hvor alkoholikeren kører med vores medarbejder direkte til Behandlingscenter Søby Park.for

Vi forbeholder os dog retten til omhyggeligt at vurdere, om de rette ressourcer er til stede i familien eller på arbejdspladsen.

En INTERVENTION kræver enighed hos familiemedlemmerne. 

En afgørende forudsætning for, at en intervention kan lykkes, er 100% sammenhold og enighed i familien om, HVAD der skal ske; nemlig en behandling hos os.

Familien instrueres omhyggeligt og forberedes på, hvordan en sådan intervention forløber. Hvad skal der siges, hvem skal sige det, er der reelle hindringer for, at alkoholikeren kan tage med i behandling omgående. Hvilke modargumenter og bortforklaringer vil vi støde på osv. osv. 

En INTERVENTION er udtryk for ægte bekymring, kærlighed og omsorg for alkoholikeren. 

En ordentligt tilrettelagt intervention har intet at gøre med et bagholdsangreb eller forræderi overfor alkoholikeren; men er tværtimod – selvom det ofte er den allersidste chance familien giver – en gerning ud af omsorg, kærlighed og bekymring samt et ægte og reelt forsøg på at få et ellers elsket familiemedlem på rette spor igen.

Selve interventionen foregår sobert og med respekt og værdighed for alle involverede, også for alkoholikeren.

Vi har flere specialister i denne opgave  på Behandlingscenter Søby Park, bl.a. Steen Beck. Ring uforbindende og hør nærmere, TLF. 86 87 12 24.

Hjælp til de pårørende

Med i en professionel behandling af en alkoholiker på Behandlingscenter Søby Park, hører et program for den nærmeste familie. 

Her lærer familien om de mekanismer, der gør sig gældende for sygdommen alkoholisme. 

De pårørende bevidstgøres også om den manipulation, som den aktivt drikkende alkoholiker udsætter dem for, og de får kendskab til begrebet medmisbruger.

Der er også mulighed for et for-besøg på Behandlingscenter Søby Park. 

Her kan vi sammen drøfte udsigterne i et fortsat drikkeri kontra alkoholisme behandling. 

Men et succesfuldt udfald af for-besøget kræver også planlægning; stort den samme planlægning og forberedelse som ved en intervention. Ring derfor INDEN du gør noget. 

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Alkoholbehandling der virker

  Kom ud af alkoholismen på Behandlingscenter Søby Park

  Ring mig op

  Bliv ringet op