Hjem » Alkoholmisbrug

Viden

Alkoholmisbrug

Vi orienterer gerne om, hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling for alkoholmisbrug her på Behandlingscenter Søby Park.

Sygdommen alkoholisme blokerer for enhver sund fornuft hos alkoholmisbrugeren, når det kommer til spørgsmålet om hjælp og behandling.

 • Ring inden du gør noget, TLF. 86 87 12 24 er åben HVER dag fra kl. 07.00 til 23.00. 
 • Benyt dig af vores anonyme, uforbindende og GRATIS tlf. rådgivning. 

Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere

Telefonrådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt.
Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24

Som regel er det alkoholikerens nærmeste, der må tage initiativ og vise fast vilje og handlekraft! 

Kun derved bliver en alkoholiker i stand til at arbejde med sin sygdom. 

Er det op til alkoholikeren selv, sker der ingen fremskridt mht. at søge hjælp eller behandling, og sygdommen fortsætter med sikkerhed sin negative udvikling. 

Ligesom man ikke kan være kun “lidt gravid”, kan man heller ikke kun være lidt alkoholiker – enten er man det, eller også er man det ikke! 

Alkoholisme er altid en udvikling, man er inde i. Spørgsmålet er kun, hvilket stadie sygdommen aktuelt har udviklet sig til. 

Der er mulighed for et for-besøg på Behandlingscenter Søby Park,. 

Her kan vi sammen drøfte perspektiverne i et fortsat alkoholmisbrug kontra alkohol misbrugsbehandling.

Selvom det drejer sig om alkoholmisbrug blandt unge, skal der ringes under alle omstændigheder, inden du gør noget som helst.

Et positivt resultat af et for-besøg opnås kun, hvis vi har mulighed for at forberede misbrugerens familie på forløbet af besøget.

Grib ind mod alkoholmisbruget med en INTERVENTION, før det er for sent.

Håbet og muligheden for at ændre på situationen med et alkoholmisbrug er, at den nærmeste familie står sammen i en beslutning om, at de vil ”gøre noget”.

Allerede på dette stadie er det en rigtig god ide at kontakte os for vejledning og konkret hjælp. Ring derfor på tlf. 86 87 12 24 før du gør noget som helst.

Alkoholikeren skal endnu ikke inddrages, for succes kræver omhyggelig forberedelse og indsigt hos familien.

Der er IKKE tale om at gå bag ryggen på alkoholikeren eller et forræderi. 

At overtale alkoholikeren til behandling er en meget svær og stor opgave, og en hvilken som helst opgave har man altid lov at forberede sig til, inden den præsenteres.

En familie kræver kun, at en alkoholiker tager i behandling for sit alkoholmisbrug ud af dyb bekymring, kærlighed og omsorg. Er familien ligeglad med vedkommende, vil de jo ikke røre en finger. 

INTERVENTION. 

Hvis familien kan blive 100% enige om, at målet er en behandling hos os, kan vi hjælpe med en såkaldt ”Intervention”. 

En intervention har som eneste formål at motivere og overtale en alkoholiker til straks at komme i behandling for sit alkoholmisbrug. 

Alt andet kommer til i selve behandlingen. 

En Intervention bør kun foregå med professionel hjælp. 

Man skal vide præcis, hvad man har med at gøre og hvilke kræfter alkoholmisbrug manifesterer.

Ved interventionen, dvs. den afgørende samtale, som skal bringe alkoholikeren i behandling, deltager en medarbejder fra Behandlingscenter Søby Park fysisk og aktivt. 

Familien forberedes omhyggeligt til interventionen.

Forud instruerer og forbereder vi familien omhyggeligt, så alle ved, hvad de skal forvente ved selve interventionen, og så der er fuld enighed om, hvad det helt konkrete mål er – nemlig, at alkoholikeren tager med vores medarbejder i direkte forlængelse af interventionen.

Vi sørger for, at I ved, hvad der kan forventes af indvendinger, forhindringer, benægtelse, udsættelse, løfter om bod og bedring – alt sammen alkoholikerens argumenter for at behandling ikke kan komme på tale – og hvordan vi sammen imødegår forhindringerne og når frem til et ”ja tak” til alkoholbehandling. 

Forløbet af en intervention.

Forløbet af en intervention er lige så forudsigeligt, som alkoholikerens gentagne benægtelse og undskyldninger for drikkeriet. 

Det kræver faglig viden og stor erfaring at kende mønstret ved en intervention. Ikke mindst at få den til at forløbe med værdighed og med respekt for alle involverede – også for personen med alkoholmisbrug.

Gribes det empatisk og professionelt an, lykkes det altid med kun få undtagelser, at få alkoholikeren i behandling med det samme.

Vi har personlige erfaringer med alkoholmisbrug?

Selvom vi arbejder professionelt med alkoholmisbrug, har vores personale hver især et meget stort ønske om, at andre med et alkoholmisbrug og deres familier opnår et godt og givende liv. Fri af den ødelæggende virkning af alkoholmisbrug.

Vi har selv erfaret, hvordan en behandling for alkoholmisbrug kan blive et vendepunkt for hele familien. Også selvom vi kun modstræbende tog imod familiens tilbud om at komme i behandling.

 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkoholmisbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00 – også weekend og helligdage –
Vores rådgivning er ufropligtende og du må gerne være anonym

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

Du behøver såmænd ikke lede efter mere eller mindre videnskabelige tests for alkoholafhængighed. 

Der er nogle få og enkle tegn, som er sikre.

Det sikreste tegn på et alvorligt problem med alkohol og afhængighed er samtidig det mest enkle. Nemlig hvis nogen i familien er kede af, at et familiemedlem drikker alkohol. 

Benægtelse og brudte løfter.

Benægtelse af afhængighed og gentagne brudte løfter om at minimere forbruget, begrundelser med ”det er fordi-fordi”, gemte flasker og drikkeri i det skjulte, samt dårlig korttidshukommelse er også sikre indikationer på alkoholmisbrug og alkoholafhængighed

Forsvarspositioner og afvisninger, 

når emnet alkoholmisbrug kommer på tale, så som, har jeg ikke arbejde som jeg passer, familie, bil og hus, peger også i retning af et alvorligt alkoholmisbrug. 

Man kan som pårørende til en alkoholiker roligt stole på sin mavefornemmelse. 

Med alle de opringninger fra bekymrede pårørende, som vi gennem årene modtager, kan vi betro dig, at vi aldrig er været ude for, at nogen udtrykker ubegrundet bekymring.

Sådan behandler vi alkoholmisbrug

Der er ikke to patienter, der er ens, hvorfor der aldrig er to behandlingsforløb, der er helt ens.

Grundforløbet er baseret på den meget anerkendte Minnesota Model. Den er bygget op over Anonyme Alkoholikeres program, kaldet ”De Tolv Trin”. 

Vi skræddersyer sideløbende en individuel terapeutisk overbygning til den enkelte patient.

Desuden har vi tilpasset Minnesota Modellen til tidens forhold samt opdateret og udvidet med omfattende terapi i gruppe og individuelt. 

Denne kombination er særdeles effektiv i forhold til det endelige behandlingsforløb, hvor vi kommer virkelig i dybden.

4 ud af 5, der gennemgår en alkoholbehandling hos os, kommer ud af deres alkoholmisbrug. 

Vi er der også for de pårørende.

Samtidig med at skabe et godt forløb for patienten er vi også nærværende i forhold til at hjælpe dig som pårørende. 

Vi tager os godt af dig hele vejen. 

Du får støtte og masser af faglige værktøjer, som kan hjælpe dig til at hjælpe dig selv samt yde moralsk opbakning for din kære ven.

Den rent fysiske behandling af alkoholmisbrug er kun en lille del indledningsvist. Et alkoholmisbrug er i høj grad en psykisk lidelse og besættelse, som kræver en tilbundsgående psykoterapeutisk behandling.

Der er den fysiske / lægefaglige del af behandlingen. 

Som patient påbegynder man et behandlingsforløb mod alkoholmisbrug ved et rutinemæssigt sundhedstjek. Dette bliver udført af en af vores erfarne læger. Lægen tager samtidig stilling til abstinensbehandling. 

Og der er den psykiske og mentale behandling. 

Herefter tager vores dedikerede terapeuter og alkoholbehandlere over med den egentlige alkoholafvænning og misbrugsbehandling. 

Vores behandlere er blandt landets bedste, hvorfor vi tilbyder Danmarks stærkeste behandling for alkoholmisbrug og med de bedste resultater.

Vores medarbejderstab består af certificerede behandlere,. 

De har alle stor omsorg for patienten og er desuden meget empatiske og støttende. 

Vi har en klar målsætning om, at det skal være rart og trygt at blive behandlet for alkoholmisbrug på Behandlingscenter Søby Park. 

Dette mål  bidrager vores medarbejdere helt klart til at vi opnår.

Hvordan stopper man med at drikke alkohol?

Spørgsmålet: “Hvordan stopper man med at drikke alkohol”, får vi tit stillet i vores samtaler med de pårørende og alkoholikeren selv. 

Svaret er desværre ikke altid ligetil, hvilket derfor leder os over i nedenstående forklaring:

 

På et vist stadie i alkoholmisbrugets udvikling, oplever alkoholikeren abstinenser ved manglende indtagelse af alkohol. 

De fysiske abstinenser og håndtering heraf.

Abstinenser er en stærk og næsten uovervindelig drivkraft til at fortsætte drikkeriet, blot for at kroppen kan fungere så nogenlunde. Vi er langt ude over almindelige tømmermænd og fristelsen til at reparere på dem med en enkelt øl.

Så er ønsket for en alkoholiker at stoppe med at drikke, er det første punkt, der må sættes ind med, en professionel håndtering og behandling af abstinenserne. 

Abstinensbehandling og afrusning.

Abstinensbehandling er derfor også der vi på Behandlingscenter Søby Park først sætter ind, når vi modtager en ny patient.

En af vores faste læger tilser patienten hurtigts muligt eftter ankomsten. 

Ud fra lægens samtale med patienten (og evt. også dennes pårørende) ordinerer lægen en medicinsk baseret nedtrapning, så afrusningen bliver stort set smertefri og i hvert fald til at udholde. 

Ofte supplerer vi den medicinske behandling med NADA akupunktur.

Selve alkoholbehandlingen – den psykiske og mentale del.

Herefter følger et omfattende undervisningsprogram med viden om alkoholisme. 

Patienterne arbejder med accept og en erkendelsesfase. Dette leder faktisk frem til, at patienten så at sige selv stiller diagnosen, alkoholisme: ”Ja, den er god nok, jeg ER alkoholiker”. 

At en anden kommer og peger fingre og siger: ”Du er alkoholiker” har absolut ingen effekt på en alkoholiker, tværtimod.

Dette, at vi i behandlingen leder patienten hen til SELV at stille diagnosen på baggrund af den viden, vi bibringer ham, åbner derimod op for erkendelse og at tage ansvar for egen sygdom og eget ansvar for, at sygdommen ikke får lov at være i udbrud. 

Erkendelsen og viljen og evnen opnås kun ved, at alkoholikeren kommer i en professionel behandling.

Denne selverkendelse, som der jo er tale om, kommer ikke af sig selv. 

Heller ikke ved at familien ”står på nakken af en”. 

Den kommer ikke ved at bruge antabus og heller ikke ved de ideer, som alkoholikeren selv udtænker til at styre, kontrollere og begrænse drikkeriet. Sådanne tanker og ideer har alle alkoholikere, selvom det måske for omverdenen ser ud som om de er flintrende ligeglade.

 

Kompetente, professionelle og nærværende

Vi har de bedste og mest engagerede medarbejdere her på Behandlingscenter Søby Park. 

Derfor kan vi tilbyde den absolut bedste behandling for alkoholmisbrug til vores patienter og dig som pårørende. Dette står vi inde for. 

Ædru alkoholikere med professsionel uddannelse hjælper alkoholikerne i behandling. 

Vores behandlere er selv ædru alkoholikere. Vi har altså personlig erfaring med alkoholmisbrug. Dette er en meget stor fordel i forhold til indsigt og tillidsfuld kommunikation med vores patienter.

Vi besidder alle stor ekspertise på hver vores felt, hvor menneskelige egenskaber og nærvær også har en stor, gavnlig effekt på helbredelsen af et alkoholmisbrug.

Vi lover ikke for meget, når vi stiller en kvalitetsbehandling i udsigt, under trygge forhold, i inspirerende, fysiske rammer. Med domicil på en mindre herregård på 1.000 kvm og med 5 hektar park fås det ikke bedre. Alt dette uden vi er dyrere end andre steder.


Selvom vi ligger i Jylland, vælger også mange familier fra Fyn, Sjælland og København os som deres foretrukne behandlingscenter for alkoholmisbrug.

Hvad skal man gøre, hvis en i familien er ramt af alkoholisme?

Du skal ikke bare acceptere et alkoholmisbrug i familien. 

Det værste, du kan gøre er, ikke at gøre noget! 

Både du selv, hele familien og dit familiemedlem med et alkoholmisbrug, lider under sygdommen. 

Gribes der ikke ind, går det kun én vej, nemlig nedad.

Men at gribe ind, kræver professionel hjælp, råd og vejledning. Det kan du få ved at ringe til os, Behandlingscenter Søby Park, tlf. 86 87 12 24..

Vores tlf. nr. 86871224 svarer fra kl. 07.00 til 23.00 hele året, også weekend og helligdage.

Vores rådgivning er anonym og telefonrådgivning er gratis. Vi har naturligvis tavshedspligt.

Hvor finder man hjælp til sig selv som pårørende til en alkoholmisbruger?

Udover vores gratis, uforpligtende og anonyme telefonrådgivning, kan du også opsøge konkret hjælp til dig selv. 

Der er flere muligheder. V i kan bl.a. anbefale www.al-anon.dk som er selvhjælpsgrupper for pårørende, og www.tuba.dk

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, som er vokset op i et hjem med et alkohol- og/eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis. Alle frivillige og ansatte har naturligvis tavshedspligt og er der for at hjælpe dig.

Har du et familiemedlem i behandling hos os, følger der et program for de pårørende med i pakken. 

Du kan også under særlige omstændigheder købe familieprogrammet separat. Ring og hør nærmere.

 

Hvornår stopper et alkoholmisbrug?

I langt de fleste tilfælde omskrives de rette navne ”Alkoholisme” og ”alkoholiker” med det pænere ”alkoholmisbrug”. Måske fordi de korrekte betegnelser Alkoholisme og Alkoholiker giver associationer om ”sutterne og bumserne på bænken”.

Men en spade er en spade, og en alkoholiker er en alkoholiker. 

Alkoholismen kan inddeles i 3 faser, hvor alkoholikerens fremtid er forudsigelig og nærmest er fastlagt! 

Man kan ikke være ”lidt alkoholiker”. Der altid er tale om en udvikling (med retning mod ”det værre”). 

Det er på samme måde, som man heller ikke kan være ”lidt gravid”. Enten er man det, eller ikke! 

Det samme med alkoholisme. Enten er man alkoholiker, eller også er man det ikke. Det er kun et spørgsmål, om hvilken af de 3 faser, man er nået til!

Et alkoholmisbrug stopper ikke bare af sig selv, eller med alkoholikerens egne ideer! 

Alkoholikeren og familiens øvrige medlemmer står magtesløse!

For familien ser det ud som om, alkoholikeren bare lader stå til med drikkeriet. Dette i virkeligheden sjældent. Og måske først endda i 3. stadie, hvor job og familie er sat over styr, er det tilfældet.

Mange alkoholikere tænker seriøst over, hvorfor de drikker og tænker, at kan de finde svaret, er det hele jo løst. Men de finder bare ikke svaret, fordi hjerne og tænkeevne er forgiftet af alkohol.

At det i virkeligheden forholder sig så enkelt som, at de har udviklet en sygdom, alkoholisme, og at de mangler hjælp til at få værktøjer til at holde sygdommen under kontrol, når de ikke frem til. 

Og da slet heller ikke, at de skal have hjælp UDEFRA.

Hvad omverdenen derimod oplever er benægtelse og stædighed med udsagn som: 

”Jeg VIL have lov at vise, at jeg selv kan klare det… 

Jeg VIL have det sådan, at jeg kan drikke 1 øl…” 

Drikkeriet fortsætter. Sandsynligvis endda i større og større omfang som tiden går. Sygdommen alkoholisme udvikler sig til det værre.

Hvad er bedst? Døgnbehandling eller ambulant behandling?

Et alkoholmisbrug og alkoholisme kan ikke tages alvorligt nok. Alkoholafhængighed er utrolig stærkt rodfæstet i alkoholikeren.

Vores anbefaling og vores tilbud på Behandlingscenter Søby park er derfor baseret på døgnophold med 5-6 ugers indlæggelse.

Udfordringen er også i mange tilfælde, at alkoholikeren selv slet ikke er motiveret for behandling. 

Derfor går de første 1-2 uger af opholdet ofte med at motivere den nye patient og åbne vedkommendes øjne for muligheden af et meget bedre liv i frihed af afhængigheden. Ingen tvivl om, at denne fase med motivering sker bedst under egentlig indlæggelse.

Er alkoholikeren desuden i alkoholismens 2. eller 3. fase, hvor abstinenser med stor sikkerhed indtræder ved ophør af indtagelse af alkohol, er efter vores mening kun en egentlig indlæggelse på behandlingshjem forsvarlig.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Findes der medicinsk behandling af alkoholmisbrug?

  Nej, alkoholmisbrug på baggrund af sygdommen alkoholisme kan ikke bare behandles medicinsk!

  De fleste har hørt om antabus. 

  Antabu har i mange år har været hjørnestenen ved henvendelse til egen læge og i de offentlige tilbud om alkoholbehandling. 

  Filosofien bag antabus.

  Problemet med antabus er dog, at filosofien bag brugen af antabus er, at man skal være afholdende af skræk og rædsel for at blive meget syg, måske endda gå hen at dø, hvis man samtidig med antabus indtager alkohol. 

  Altså i bund og grund en negativ motivation.

  Desuden arbejder underbevidstheden jo stadig til afhængighedens fordel. Verden ser ud på samme måde for alkoholikeren, så i realiteten ændrer intet sig i relation til afhængigheden. 

  Sundhedsstyrelsen anser IKKE antabus som behandling.

  Sundhedsstyrelsen har også for flere år siden meldt ud, at de ikke længere anser antabus for behandling. Alligevel benyttes det stadig flittigt som et tilbud hos privatpraktiserende læger og på kommunale misbrugscentre.

  I de senere år har nogle medicinalproducenter introduceret diverse nye og meget dyre lægemidler, som angiveligt skal kunne nedsætte drikketrangen.

  Medicin, som angiveligt skal nedsætte trangen til alkohol og minimere indtaget.

  Virkningen, hvis der er en, viser sig dog kun, hvis producentens anvisninger følges nøje. Herunder at alkoholikeren selv nedsætter sit forbrug over en længere periode. Den fulde virkning skulle således vise sig i løbet af et års tid. Mangt og meget kan gå galt i den periode! 

  Alkoholikeren drikker ikke for smagens skyld, men for virkningens. 

  Fundamentalt strider filosofien bag disse, nyere lægemidler mod de mekanismer, som driver alkoholikerens drikkeri. Alkoholikeren drikker ikke for at nyde smagen af et glas vin f.eks. Nej, alkoholikeren drikker udelukkende for virkningens skyld.

  Er man alkoholiker, er der intet andet end et sandsynligt nederlag at hente i en tro på, at en higen efter ”for smagens skyld” kan afløse ”for virkningens skyld”.

  Med mindre, der arbejdes med den mentale side af alkoholismen, er der ikke megen håb for en løsning. 

  Den mindste del er at tørlægge kroppen. Den vigtigste del er at nå frem til at være mentalt ædru. Det klares kun gennem intensiv terapi og ikke med medicin

  Hvor finder man hjælp til alkoholmisbrug?

  Her på Behandlingscenter Søby Park har vores medarbejdere mange års erfaring i at hjælpe mennesker ud af deres alkoholmisbrug. 

  Ledelsen og stifterne har beskæftiget sig med misbrugsbehandling på professionelt plan siden år 2000. 

  Behandlerne er specialuddannede terapeuter. 

  Vores behandlere har ikke ”bare” læst sig til det hele. Den har udover en faglig misbrugsrettet terapeut uddannelse også prøvet på egen krop at have et alkoholmisbrug. 

  Det er vi selvfølgelig er kommet ud af for længe siden gennem en professionel behandling.

  Vi har altså ikke blot erfaring og værktøjer til at bringe alkoholikere ud på den anden side, men også erfaring i at videregive, hvordan man som alkoholiker lever et ædru liv fremadrettet, uden alkohol.

  Kan man få hjælp til alkoholmisbrug hos Behandlingscenter Søby Park, selvom man bor i København?

  Selvfølgelig. Uanset om du er fra København, Århus, Tønder, Skagen eller Gedser eller andet steds fra, kan du komme i behandling for alkoholmisbrug her på Behandlingscenter Søby Park.

  Vi modtager patienter fra hele Danmark, alle dage året rundt (også weekend og helligdage). Er transporten hertil et problem, hjælper vi også med dette.

  Opmærksomheden skal dog henledes på, at vores tilbud er på privat basis. Det vil sige, vi fungerer på samme måde som et privathospital, hvor man selv må betale, evt. via privat sundhedsforsikring eller evt. arbejdsgiver finansieret.

  Er der en sammanhæng mellem alkoholmisbrug og depression?

  Der er helt givet en sammenhæng mellem alkoholmisbrug og depression. Men ofte kan det være svært at afdække, om hønen eller ægget kom først, så at sige.

  Brugen af alkohol i større mængder og regelmæssig brug af alkohol ER i sig selv depressionsfremkaldende. 

  Brug af alkohol i forbindelse med depression kan karakteriseres som selvmedicinering.

  Under begge former, hvor alkohol og depression går hånd i hånd, vil vi kunne hjælpe.

  Behandlingscenter Søby Park - Misbrugsbehandling, der virker...

  At have et alkoholmisbrug er en lidelse og en sygdom ligesom mange andre skadelige afhængighedssygdomme, hvorfor det er meget alvorligt.

  For pårørende til en med et alkoholmisbrug kan der nemt opstå en forståelig berøringsangst med problemet, fordi der ikke er den selverkendelse til stede hos alkoholikeren, som gør, at du som pårørende bare kan gribe ind. 

  Ikke desto mindre er det vigtigt for både dig som pårørende og alkoholikeren, at du tager stilling til problemet og får gjort noget ved det på vegne af dig selv . Men også for din kære ven eller familiemedlem, der drikker sit liv væk.

  Behandling for alkoholmisbrug sker næppe, før du tager affære på vedkommendes vegne. Det sker kun i meget sjældne tilfælde, at den aktive alkoholiker selv søger hjælp for sit alkoholmisbrug. 

  Der er ganske enkelt ikke den selvindsigt, der kræves for at der opstår motivation til at gå i alkoholafvænning og behandling for alkoholmisbrug. 

  Derfor er du nødt til at tage det første indledende skridt. Ellers fortsætter nedturen med alkoholmisbrug, og du bliver højst sandsynligt trukket med ned.

  Her på Behandlingscenter Søby Park har du som pårørende altid mulighed for at komme på et uforbindende visit, før du gør dine overvejelser om, hvad der videre skal ske omkring problemet med alkoholmisbrug. Her kan du selv opleve og Du har mulighed for at komme på et uforbindende forbesøg. Her kan du få mere at vide om vores behandlingstilbud og fornemme vores unikke behandlingshjem, som ligger i en fantastisk natur, og hvor atmosfæren i sig selv er tæt på at have en helende effekt. 

  Yderligere får du indblik i den måde, vi arbejder på med alkoholmisbrug samt den professionalisme, vi udfører vores arbejde med, således at vi kan opnå de stærkeste resultater.

  Alkoholmisbrug skader alle i familien. Derfor har vi det mål for øje, at vi sammen skal have din kære ven eller familiemedlem tilbage på den anden side og i stand til at leve et liv helt uden alkoholmisbrug at kæmpe med. 

  I en god dialog med dig, drøfter vi, hvad vi kan gøre for vedkommende.

  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park