Viden

Hvad er antabus

4 ud af 5 patienter opnår et liv uden alkohol efter en behandling hos os - uden brug af antabus.

Antabus er et kemisk stof, som er tænkt som en hjælp til alkoholikere, der ønsker at stoppe med at drikke.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du får en pårørende i behandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Antabus og virkningen heraf blev opdaget af danske forskere efter 2. verdenskrig.

Antabus bruges stort set kun i Danmark. 

Antabus har i en menneskealder nærmest været en fast bestanddel af en alkoholbehandling i de Kommunale Misbrugscenter og hos praktiserende læger. Hvis ikke ligefrem det eneste element, så i hvert fald det grundlæggende element.

Men antabus er bestemt ikke del af en alkoholbehandling hos Behandlingscenter Søby Park – næsten tværtimod, fordi…:

Den mindste opgave i en behandling er at tørlægge kroppen. Det handler i væsentligt højere grad om at gøre alkoholikeren bevidst om sin sygdom, at han/hun selv har ansvaret for at tage hånd om sygdommen og desuden give vedkommende de mentale værktøjer til at holde trangen til alkohol væk. 

Med andre ord, blive ”mentalt ædru”.

Lige netop dét sidste er en helt afgørende forskel mellem brugen af antabus og en reel alkoholbehandling. At være ”tørlagt” kontra ”mentalt ædru”. 

“Konens nervepille” / “Kemiske håndjern”. 

Antabus omtales da også ofte som værende ”konens nervepille” og bliver også kaldt ”kemiske håndjern”. 

Sundhedsstyrelsen betragter IKKE antabus som behandling.

Siden 2015 anser Sundhedsstyrelsen IKKE brugen af antabus for at være behandling! 

Alligevel fortsætter de Kommunale Misbrugscentre med at bruge det som et af de  bærende elementer i deres tilbud til borgerne. Det samme med de praktiserende læger.

Hvordan virker antabus?

Antabus virker på den måde, at leverens evne til at nedbryde alkohol forhindres, hvilket fører til at giftige, alkoholrelaterede stoffer ophober sig i kroppen, som kan få folk, der drikker alkohol, mens de tager denne antabus, meget syge.

Dette er så hensigten at skulle tilskynde folk til at undgå alkohol, mens de tager medicinen, altså frygten for at få det rigtig, rigtig dårligt. 

 

Hvordan påvirker antabus kroppen?

Når antabus forhindrer leveren i at nedbryde alkohol, stiger koncentrationen af stoffet acetaldehyd i blodet. 

Den øgede koncentration af acetaldehyd gør, at man ved indtagelse af alkohol bliver syg og meget, meget dårlig.

Symptomerne ved indtagelse af alkohol, når man har fået antabus, er:

Kraftig hjertebanken, ansigtsrødmen, hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme og opkastning – og endelig er der øget risiko for bevidstløshed, kramper og død.

Antabus er da også receptpligtig medicin og bør f.eks. aldrig gives til hjertepatienter på grund af den altid latente risiko for at patienten drikker alkohol – på trods af antabus.

Hvorfor kan man ikke drikke alkohol, når man er på antabus

Antabus fremkalder en form for allergisk reaktion overfor alkohol. 

Nogen, men sikkert kun få alkoholikere kan imidlertid ”drikke sig igennem” kroppens reaktion på alkohol.

Den tiltænkte virkning beror grundlæggende på skræk og rædsel for at blive meget, meget syg og dårlig, hvis man drikker alkohol – ja, måske endda ligefrem dø af det! 

Altså en i høj grad negativ vinkel.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega behov for alkoholbehandling?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Hvor længe virker antabus?

Lægens ordinationen på antabus foreskriver oftest 1 tablet a 500 mg 2 gange ugentligt.

Efter ophør vedvarer virkningen af antabus 1-2 uger. 

Antabus fjerner IKKE trangen til at drikke!

Hvad mere vigtigt er: Hvor længe kan antabus afholde alkoholikeren fra at drikke? Det er der naturligvis ingen fast formel for. Men ét er sikkert, årsagerne og trangen til at drikke og at håndtere sit liv med alkohol, fjerner antabus aldrig. 

Flasken kalder.

Oftest er det derfor også kun et spørgsmål om tid, hvornår proppen springer af. Livet og verden ser jo stadig ud på samme måde for alkoholikeren – det har antabus ikke ændret på.

Undskyldninger og snyd med antabus er helt almindelig.

Det er da også helt almindeligt, at alkoholikeren bruger alle muligheder, tricks og undskyldninger for at undgå antabus, eller direkte snyder med at indtage det. Bagved ligger altid trangen til at drikke (som sagtens kan være ubevidst hos alkoholikeren). 

Voldsomme omvæltninger kan ske.

Slipper alkoholikeren ikke ud af disse kemiske håndjern, antabus, med brug af begrundelserne for ikke at skulle have den, kan der ske voldsomme ting socialt og familiemæssigt! I tidens løb er der mange eksempler på f.eks. skilsmisse og forladte familier, hvis det var det, som skulle til for at alkoholikeren kunne slippe ud.

Det er utroligt stærke kræfter, vi taler om, når alkoholisme er i spil. Næsten ingen pris synes for høj i bytte med alkohol!

Alternativ til antabus

Intensiv terapeutisk behandling i døgnophold med afsæt i Minnesota modellen.

Eneste, stort set reelle, mulighed for at slippe fri af alkoholisme er et professionelt tilrettelagt døgnophold på 5-6 uger, sådan som vi arbejder på Behandlingscenter Søby Park.

Et positivt valg. 

I behandlingen arbejder vi bl.a. på at gøre det til alkoholikerens eget valg, og vel at mærke et positivt og godt valg, at der ikke skal være alkohol i hans / hendes liv fremover. At et liv som ædru er væsentligt bedre end livet med alkohol. 

Altså en stik modsat og positiv indgangsvinkel end antabussens, som handler om skræk og rædsel. 

Andre, offentlige muligheder afprøves forgæves. 

Man fristes nemt til at tro, at egen læge må kunne hjælpe – en psykolog må kunne hjælpe – en psykiater må kunne hjælpe – en psykoterapeut må kunne hjælpe – en coach må kunne hjælpe – det kommunale misbrugscenter må kunne hjælpe… 

Vi er så vant til, at offentlige instanser og sundhedstilbud kan hjælpe med stort set hvad som helst.

Men når Fanden selv er løs, er der ikke effektiv hjælp at hente der. 

Hver af dem har kun begrænset og nøje afmålt tid i hver session. Lægen 15 minutter, psykologen / psykoterapeuten / coachen 45-50 minutter, i bedste fald 45-50 minutter hos psykiater, Det Kommunale Misbrugscenter 45-50 minutter hver anden uge. Med andre ord, overfladen kan lige berøres.

Det er ikke velvilje og oprigtigt ønske om at hjælpe, der mangler hos de fag personer, som arbejder disse steder. 

Men tiden og intensivitet i hjælpen er ikke tilstrækkelig, og kan under ingen omstændigheder sammenlignes med et intensivt, terapeutisk forløb på 5-6 uger i døgnophold på en professionel institution som Behandlingscenter Søby Park.

Et andet problem i forhold til de førnævnte instanser er, at man som alkoholiker lyver og pynter på billedet. 

Der er manglende selverkendelse og totalt fravær af selvindsigt. Som udgangspunkt regner de alle med, at patienten / klienten taler sandt. I modsætning til hos os, Behandlingscenter Søby Park, hvor alle medarbejdere selv har siddet i suppedasen, men er kommet fri af vores afhængighed. 

Vi kender alle undskyldningerne, udflugterne og løgnene, for vi har selv brugt dem alle og flere til! og kan derfor se igennem dem.

Behandling af alkoholmisbrug uden Antabus

Der ER ingen medicinsk løsning på afhængighed og alkoholisme.

Udover antabus findes nogle medikamenter, f.eks. Campral, som antages at slukke mere eller mindre for drikketrangen, så det endda måske vil være muligt at ”drikke socialt”.

Om det virker, skal lades usagt, men de som kommer hos os, og som FORGÆVES har forsøgt sig hermed, har ikke taget medikamentet som forudsat, og skulle det endelig virke, taler vi om at følge instruksen nøje gennem et års tid. Herunder af egen drift nedsætte alkohol forbruget. Der kan ske mange ting i løbet af et år. Vi har endnu til gode at se nogen, som har fulgt forskriften for at opnå virkning.

Alkoholbehandling uden antabus er mere holdbar

Al erfaring viser, at brugen af antabus – eller for den sags skyld anden medicin – ikke er nogen vej ud af alkoholmisbrug,

Som regel giver antabus kun en pause, om end den pause kan være tiltrængt.

Et døgnophold på 5-6 uger med et intensivt, terapeutisk forløb, giver derimod en reel chance for i det lange løb at overvinde afhængighed og alkoholisme.

På Behandlingscenter Søby Park klarer ca. 4 ud af 5 at få en bæredygtig og stabil ædruelighed til gavn og glæde for dem selv og deres familier i årene fremover.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24, eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig. Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling.

4 ud af 5 patienter kommer ud af deres misbrug gennem en behandling hos os – uden brug af antabus.

    Hvornår passer det dig bedst?

    Alkoholbehandling der virker

    Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park

    Ring mig op

    Bliv ringet op