pårørende til alkoholiker
Viden

Er du pårørende til en alkoholiker?

4 ud af 5 patienter opnår et liv uden alkohol efter behandling hos os.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om,hvordan man kommer i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

At være pårørende til en alkoholiker er lige så meget et tabubelagt emne, som selve det at være alkoholiker, og samtidig et emne som mange har stor berøringsangst med. Særligt pårørende.

Det kan være svært at se til fra sidelinjen, når din ven eller et familiemedlem er i færd med at drikke sit liv væk – og det bør du heller ikke.

Et alkoholmisbrug er en sygdom, som skal tages meget alvorligt. 

Der bør helt sikkert gribe ind overfor drikkeriet, men dette bør under alle omstændigheder gøres sammen med professionelle og ikke af en pårørende alene til en alkoholiker.

En alkoholiker, som er aktiv, kan som regel ikke selv erkende, at være er ude i et reelt alkoholmisbrug. 

Evnen til at se det hele nøgternt udefra er stort set ikke-eksisterende for alkoholikeren, hvorfor det er op til dig som pårørende at tage problemet op  i første omgang. 

Tag det første skridt og bed om professionel hjælp. 

Gør aldrig noget på egen hånd, da det kræver viden og kompetencer at få en aktiv alkoholiker til at gå frivilligt i misbrugsbehandling. Kontakt os på tlf. 86871224. 

Valg af misbrugsbehandling og Behandlingscenter Søby Park.

Som pårørende til en alkoholiker ligger det dig sikkert meget på sinde at finde det absolut bedste behandlingscenter.  

Din ven eller familiemedlem skal have den mest effektive alkoholafvænning og alkoholbehandling.

Vi byder dig derfor velkommen til et ganske uforpligtende besøg hos os. 

Her kan du møde medarbejdere og få syn for sagen og se og høre mere om vores kompetencer og resultater.

Samtidig kan du også fornemme den gode ånd og stemning, der hersker her på Behandlingscenter Søby Park

Du vil mærke en rigtig god energi og terapeutisk aura af positive tanker og hensigter og høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med at motivere dit familiemedlem til at komme i misbrugsbehandling.

Vi har til huse i meget smukke omgivelser med en helt særlig ro og atmosfære, som bidrager til stedets gode ånd og er yderst befordrende og en lise for både medarbejdere og vore patienter.

Det kræver motivation at gå i alkoholbehandling.

Alkoholikerens sygdom blokerer for motivation, selvindsigt og behovet for hjælp.

Da en aktiv alkoholiker har svært ved at se sit eget misbrug i øjnene, vil der med stor sandsynlighed ikke være motivation for forandring og misbrugsbehandling til stede. 

Motivationen skal så at sige hjælpes på vej og oparbejdes. 

Motivation er altafgørende for, at vi får det bedste udgangspunkt for en succesfuld behandling. 

Er vedkommende ikke opsat på det, er risikoen for at fejle stor. Netop derfor fraråder vi alle pårørende til en alkoholiker selv at begynde på at få alkoholikeren til at gå i behandling. Et mislykket forsøg på at skabe motivation kan betyde, at vi aldrig får vedkommende til det.

Vi har en forståelse og empati for dig som pårørende og den situation, du befinder dig i, samt opgaven at få en alkoholiker i misbrugsbehandling.

Derfor tager vi dig i hånden hele vejen, så du kan føle dig tryg og sikker på, at vedkommende får den optimale chance for at komme i alkoholbehandling. Vi klæder dig på med de rette værktøjer, så du kan støtte og give moralsk opbakning hele vejen igennem.

Som pårørende har du en rigtig stor betydning, da du også gerne skal være der, når behandlingsforløbet er slut.

Intervention.

Her hos Behandlingscenter Søby Park tilbyder vi at foretage en såkaldt intervention, hvor vi appellerer til de (få) tilbageværende rationelle tanker hos alkoholikeren.

Vi formår med stor erfaring at få skabt en dialog i øjenhøjde, da vi selv er ædru alkoholikere og derfor har befundet os samme sted. 

Vi har den viden og indsigt, der skal til for at skabe det tillidsbånd, der bidrager til, at vi kan få vedkommende med i alkoholbehandling. Vores fælles mål er selvfølgelig, at vi får en rask person ud på den anden side, som kan stå på egne ben, og at du som pårørende til en alkoholiker får din kære igen.

terapi for misbrug

Vores hjælp til pårørende til alkoholikere.

Med i en behandling af en alkoholiker følger der i vores tilbud også et program for de nærmeste pårørende.

Her undervises de pårørende bl.a. i sygdomsforståelse og såkaldt MEDAFHÆNGIGHED, dvs. den pårørendes rolle som kontrollerende part. 

I mange tilfælde gør de pårørende det ubevidst muligt for alkoholikeren at fortsætte drikkeriet, fordi de pårørende overtager ansvar, som man normalt deles om. De samler ubevidst op efter alkoholikeren, dækker over alkoholikeren og får i det hele taget alt til at se pænt og normalt ud.

Mødet med andre pårørende til en alkoholiker i behandling er også meget givende for den enkelte pårørende. 

Dette at erfare, at du som pårørende ikke er alene med de oplevelser, du har af alkoholikeren, er en befrielse. 

Vores lægetilsyn og misbrugsbehandling.

Her på Behandlingscenter Søby Park sammensætter vi unikke, individuelle behandlingsforløb til den enkelte alkoholiker, så vi øger vores muligheder for det bedste resultat. 

Der er ikke to livshistorier, der er ens, og det er individuelt hvad der ligger til grund for alkoholmisbruget.

Vi indleder altid behandlingen med et tilsyn af patienten ved en af vore fast tilknyttede læger. 

Bl.a. på den måde får vi en god og grundlæggende indsigt, Hvor slemt det står til, så vi derefter kan handle på baggrund af dette. Lægen foretager et helbredstjek og vurderer sammen med patienten omfanget af mulige abstinenser.

Ved abstinensbehandling og abstinensforebyggende behandling ordinerer vores læger et medicinsk præparat, der har en muskelafslappende og let beroligende effekt

Dette kombinerer vi ofte med NADA akupunktur, som virker særligt gavnligt mod abstinenser

I forening giver kombinationen en stort set smertefri abstinensbehandling og afrusning.

Herefter tager vores kompetente misbrugsbehandlere over. 

Behandlerne har alle en baggrund med relevante uddannelser, der kvalificerer dem til at arbejde i deres funktion. Behandlerne er selv ædru alkoholikere, hvilket vi ser som et stort plus, da vi kan bruge det aktivt i den måde, vi henvender os til vores patienter.

I selve misbrugsbehandlingen står den på omfattende og meget intensiv undervisning i sygdoms­forståelse og psykoterapi ved vores dedikerede misbrugsbehandlere.

Vi anvender som grundlag en respekteret og særdeles velanset behandlingsmodel, som er anerkendt for gode resultater, Minnesotamodellen. 

Vi har udvidet og opdateret modellen med omfattende terapi med anerkendte og virkningsfulde metoder.

Ud over den undervisning vi giver i bl.a. forståelsen af Anonyme Alkoholikeres ”De Tolv Trin”, der er grundstenen i selve Minnesotamodellen, har vi i en misbrugsbehandling konstant fokus på omfattende psykoterapi. 

Vi bruger herunder individuel- og gruppeterapi, 

som har en rigtig god effekt på den mentale genopbygning og støtte. Tillid er et nøgleord i denne sammenhæng, hvorfor vi arbejder med at være nærværende og tryghedsskabende i alle former for kontakt med patienten.

Du kan derfor som pårørende til en alkoholiker være sikker på, at vi gør alt, der står i vores magt, for at yde det maksimale for at få en rask person ud på den anden side af forløbet.

Rådgivning af pårørende til alkoholikere.

Som pårørende er du altid velkommen til at kontakte os. Vores tlf. 86871224 er åben hver eneste dag fra kl. 07.00 til 23.00, også i weekender og på helligdage.

Er du måske i tvivl om en pårørende vitterlig er alkoholiker? Ring og få en gratis og uforpligtende snak. Det er virkelig undtagelsen, når en pårørende ringer til os og tager fejl af, at der er et problem med alkohol.

På baggrund af rigtig mange henvendelser fra pårørende, kan du regne med at din mavefornemmelse er helt rigtig.

Er der et behandlingskrævende problem, kan vi rådgive dig om, hvordan du bedst får din pårørende til at modtage hjælp i en alkoholbehandling.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Terapi for pårørende til vores patienter.

  Er du pårørende til en alkoholiker i intensiv døgnbehandling hos os, hører der også et program for familien og de nærmeste med.

  Mange pårørende til en alkoholiker har i tidens løb pådraget sig traumer i samlivet, og det er samtidig helt almindeligt at bestemte mønstre og roller opstår hos de forskellige familiemedlemmer.

  Det er meget vigtigt at bevidstgøre de nærmeste om disse forhold, så de kan identificere deres egen rolle og bryde ud af den.

  Desuden er alkoholikeren i behandling i en udviklingsproces, og det derfor vigtigt, at de pårørende også kommer i proces – ellers vil de jo vokse fra hinanden.

  Udover selve behandlingspakken, som jo indeholder et program for de nærmeste pårørende, har vi også efter forudgående aftale mulighed for at tilbyde egentlig terapi for dig som pårørende til en alkoholiker.

  Personale med omsorg og indsigt.

  Hver enkelt medarbejder på Behandlingscenter Søby Park er omsorgsfulde mennesker, som udover faglige kvalifikationer, er i besiddelse af empati og med et stort ønske om, at hver enkelt af vores patienter i alkoholbehandling må lykkes med at bryde fri af alkoholmisbruget .

  Omsorgen og empatien omfatter bestemt også familierne, som i den grad fortjener at komme til at leve normalt, uden bekymring for om alkoholikeren drikker.

  Kort om os.

  Udover at vi arbejder professionelt med alkoholafhængige, ønsker vi naturligvis også brændende, at andre alkoholikere og deres familier får del i den løsning, som har givet vores personale et helt andet og virkelig godt liv! 

  Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder.

  Vi modtager patienter fra hele Danmark, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper. 

  Kontakt os for en uforpligtende snak på 86 87 12 24. 

  Alle medarbejdere har mange års erfaring med behandling og er selv ædru alkoholikere med minimum 2 års ædruelighed, de fleste af os endda med mange flere år. 

  Stifter og leder, Steen Beck har beskæftiget sig med behandlinshjem på professionelt plan siden år 2000. 

  Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

  Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.
  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park

  Ring mig op

  Bliv ringet op