Hjem » For virksomheder

Behandlingscenter Søby Park skilt
Viden

For virksomheder

Hjælp til virksomheder. Medarbejdere med alkohol-, medicin-, hash- eller kokainmisbrug.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få vejledning om, hvordan du får din medarbejder ud af misbrug gennem en behandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Vidste du som leder...

At alkoholisme er en sygdom, der kommer snigende og over tid udvikler sig til en kronisk tilstand.

Som den eneste sygdom vil den ramte benægte sin tilstand med dårlige forklaringer og være uvillig til at modtage hjælp.

Vi, der arbejder her på Behandlingscenter Søby Park har selv været der og kan spotte og se gennem alle bortforklaringerne. 

Økonomiske følgeomkostninger i forbindelse med misbrug: 

 • Alkoholmisbrug koster samfundet mere end13 milliarder om året.
 • En medarbejder med et alkoholproblem betyder et tab på ca. 10% i fravær, dvs. årligt 1702 timer/10% = 170 timer a f.eks. 200 kr. = 34.000 kr.
 • Endvidere regnes der med, at arbejdsindsatsen samlet nedsættes med 20%.
 • Dvs. det årligt koster virksomheden ca. 100.000 kr. ialt. Har din virksomhed råd til det?

Hvad skal der til for at løse problemet? 

For at komme problemet til livs, kræver det at medarbejderen bliver bekendt med, og derefter erkender sit problem, gennem en professionel alkoholbehandling.

For nogen mennesker bliver brugen af alkohol og/eller medicin med afhængighedspotentiale en måde at klare deres liv og følelser på.

I fagkredse benævnes begge afhængigheder alkoholisme.

Sygdommen alkoholisme rammer ligeligt og uden skelen til sociale lag.

Set under den synsvinkel er sygdommen ”demokratisk”, og der er lige mange mænd, som kvinder, der rammes af alkoholisme.

Sygdommen udvikler sig typisk over mange år. 

Alkoholismen kan inddeles i 3 stadier. Personen er inde i en udvikling, der med usvigelig sikkerhed forværres henover årene, hvis ikke der gribes ind i tide med professionel hjælp og behandling.

Og det går kun en vej, nemlig ned ad bakke, når først sygdommen har fundet fodfæste.

Personen ender op i en sygelig tilstand med en psykisk besættelse af stoffet alkohol.

Abstinenssymptomer i mildere eller sværere grad, selvbedrag og direkte løgne om misbruget (afhængigheden) er faste følgesvende. 

Alkoholikeren kæmper for at skjule drikkeriet og holde facaden. 

Alt imens kæmper alkoholikeren mere og mere desperat og ofte forgæves med at holde facaden. Dog lykkes det mange at fungere nogenlunde udadtil, selvom en opstrammer om morgenen er blevet en nødvendighed i 2. stadie.

Men som udviklingen tager fart, bliver det mere og mere åbenbart for alle andre end alkoholikeren, at det står rigtig skidt til. 

Familien og kvaliteten af arbejdsindsatsen lider under derouten. 

Undervejs på derouten lider familien hårdt på mange niveauer under sygdommen. 

Alkoholikeren rammes af manglende nærvær, selvtilliden og selvværdet bliver mindre og mindre. Helbredet nedbrydes. Økonomien halter med tiden. Arbejdet passes i længden ikke længere til punkt og prikke. 

De kognitive evner svækkes. Sociale relationer brister. Familien opløses. Jobbet mistes, økonomien kollapser. Snart er der kun flasken tilbage. Isolationen tiltager. 

Og til sidst er det for sent at gøre noget som helst. Der er kun flasken og en alt for tidlig og uværdig død at se frem til.

 

Vi anbefaler du kontakter os, hvis du kan genkende en medarbejder udfra disse punkter:

Første stadie

 • Øget tolerance
 • Drikker i det skjulte
 • Tankerne rettet mod alkohol
 • Sluger eller nedsvælger de første drinks
 • Bliver ilde berørt, når der tales om alkoholmisbrug

Andet stadie

 • Undskyldninger og bortforklaringer
 • Bebrejdelse af familien
 • Samvittighedsnag
 • På vandvognen
 • Ændre drikkemønster
 • Mister venner
 • Mister anseelse og selvrespekt
 • Ændringer i familiens virke og roller
 • Geografisk flugt
 • Opbygger forråd af flasker
 • Mister kørekort / arbejde / familie / skilsmisse
 • Ofte ses symptomer på depression

Tredje stadie

 • Drikker flere dage i træk
 • Ødelæggels af etiske værdier
 • Svækkede af tankeevnen
 • Rystelser
 • Psykomotoriske hæmninger
 • Drikker for at holde symptomerne nede
 • Løber tør for undskyldninger
 • Løber tør for bortforklaringer
 • I mange tilfælde selvmordstanker
Er jeg alkoholiker

Behandlingens indvirkning

 • Ophører med at indtage alkohol
 • Får klar besked af lægen
 • Begynder igen at spise
 • Har samtale med en terapeut
 • Deltager i terapigruppe
 • Lærer at alkoholisme er en sygdom
 • Møder andre afhængige
 • Opdager nye sider af sig selv
 • Får selvrespekten tilbage
 • Begynder at sætte nye mål
 • Møder andre familier på familiekursus
 • Familien forstår sygdommen
 • Familien får talt ud om problemerne
 • Nye interesser dukker op
 • Får øjnene op for andre værdier
 • Positive holdninger til andre
 • Større tilfredshed for hver dag
 • Livsglæde og arbejdsglæde
 • Ser lyst på fremtiden

Vi tilbyder at forestå en Intervention, dvs. professionel motivering af alkoholikeren til at gå i alkoholbehandling. 

Interventionen bør KUN foregå med professionel bistand.  

Alkoholisme og alkoholmisbrug kan være meget vanskelige størrelser for en virksomhedsleder at identificere, fordi jobbet er et meget fast holdepunkt for en alkoholiker. Samtidig danner jobbet det økonomisk grundlag for misbruget. 

 Jobbet bruges ofte som et element i alkoholikerens benægtelsesstrategi.

Tit er det en dygtig og værdsat medarbejder, som er ramt af alkoholisme, hvilket jo ikke gør det nemmere for virksomheden at spotte problemet.

Visse tegn er der.

Mandagssygemeldinger. Kollegaer overtager opgaver, fordi medarbejderen synes at være inde i en ”lidt uheldig periode”.

Medarbejderen laver fejl. Sitren på hænderne. Dalende effektivitet. Måske ind imellem en lugt af gammelt druk. Perioder på vandvognen. Ægteskabelige problemer. Mistet kørekort. Bliver ilde berørt, hvis talen falder på alkoholmisbrug.

For en alkoholiker er livet meget forudsigeligt

Fremtiden er lagt, hvis der ikke gribes ind: Tab af sociale relationer, opløsning af familien, fyreseddel fra jobbet, ødelagt helbred, dårlig økonomi.

Hvordan hjælper du en alkoholiker?

At vente på, at en alkoholiker selv når frem til, at det skal være slut med drikkeriet er simpelthen naivt i de allerfleste tilfælde.

Sig fra og stil krav om behandling. 

Du, som virksomhedsleder, og / eller alkoholikerens nærmeste må reagere ved at sige fra, og forlange, at vedkommende kommer i en ordentlig, effektiv og professionelt tilrettelagt behandling. 

I den forbindelse kommer én enkelt person også oftest til kort. 

Flere familiemedlemmer er nødt til at stå sammen i fuld og ubrydelig enighed om, at alkoholikeren skal i behandling og arbejde med sit problem. Der skal også kun være ét, og kun ét helt konkret tilbud (krav) om, hvilken hjælp der skal til, og det skal starte omgående.

Ønsker du og virksomheden en medarbejder i behandling, gør det samme sig gældende. 

Som virksomhed har I god mulighed for at trænge ind. Der skal være ét tilbud, og med krav om at hjælpen skal starte i direkte forlængelse af samtalen med medarbejderen.

Intervention: Du griber ind i et andet menneskes liv.

Men selv, når flere familiemedlemmer og evt. en virksomhed står sammen i enighed, bør der absolut professionel hjælp til at guide dem og til at deltage fysisk og konkret i samtalen, hvor alkoholikeren skal forelægges tilbuddet.

Den professionelle, kaldet en ”interventionist”, har erfaring og viden om, hvordan det præcist skal gribes an for at det lykkes at få alkoholikeren til at acceptere en alkoholbehandling.

Kontakt derfor vores Steen Beck eller Michael Lillelund, tlf. 86871224,. 

De har begge mange års konkret erfaring fra planlægning og deltagelse i hundredvis af interventioner.

Prøver familien eller virksomheden  først selv, og opgaven mislykkes – ofte ender det i skænderier og gensidige beskyldninger – kan selv en professionel ikke dukke op og rydde op, for derefter at få det hele til at lykkes. 

Med vores deltagelse fra start sikres det, at interventionen foregår i en sober tone, med værdighed og med respekt for alle parter. 

Kontakt os derfor, INDEN du gør noget, tlf 86871224.

Hør nærmere om, hvad det mere konkret er, vi tilbyder, når det drejer sig om, at få alkoholikeren afsted i alkoholbehandling.

Som arbejdsgiver kan du bidrage med medmenneskelig og uvurderlig støtte ved, i samarbejde med os, aktivt at deltage i at motivere en alkoholiker til at acceptere at komme i alkoholbehandling. 

Interventionen bør KUN foregå med professionel bistand. 

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Om selve behandlingen.

  Vores behandlingsmodel er Minnsota Modellen i en opdateret, nutidig form og udbygget med omfattende terapi. 

  • Ankomst & Afrusning
  • Tryghed, empati og omsorg
  • Overvåget, lægeordineret, smertefri afrusning
  • Behandlingens varighed
  • Minnesota Modellen & individuel terapi
  • Opfølgning
  • Familieprogram

  Vores miljø. 

  En professionelt tilrettelagt behandling, som her på Behandlingscenter Søby Park foregår i et varmt, imødekommende og medmenneskeligt, kærligt og omsorgsfuldt miljø.

  Vi møder patienterne i øjenhøjde. Her bliver ingen dømt eller fordømt. 

  Alle medarbejdere er selv ædru alkoholikere gennem mange år, opnået gennem et lignende behandlingsforløb.

  Så vi mødes i øjenhøjde med vores patienter, og personalet har naturligvis samtidig relevante, terapeutiske og misbrugsfaglige uddannelser. 

  Lægetilsyn og abstinensbehandling. 

  Behandlingsopholdet indledes med, at en af vores fast tilknyttede læger giver den nye patient et generelt, grundigt helbredstjek.

  Lægen ordinerer abstinensbehandling i medicinsk form med støtte af NADA akupunkturbehandling

  Abstinensfasen bliver dermed næsten smertefri.

  Den egentlige misbrugsbehandling. 

  Herefter tager vores alkoholbehandlere over. I første omgang med motivering af den nye patient. Dvs. åbne vedkommendes øjne for muligheden af et helt andet liv uden alkohol og dermed som et frit menneske. 

  4 ud af 5 af vores patienter kan konstateres stabilt ædru og clean 1 år efter behandlingen. 

  Rullende behandlingsplan. 

  Behandlingsplanen for den enkelte er struktureret og justeres og tilpasses løbende efter patientens fremskridt, eller mangel på samme. 

  Hver enkelt patients aktuelle status evalueres dagligt af behandlergruppen.

  Tryghed i struktur og forudsigelighed gennem dagen.

  Dagligdagen er struktureret i kursusform, hvor indholdet er undervisning omkring sygdommen alkoholisme, sessioner med psykoterapi i gruppe og enkeltvis, introduktion til ”De Tolv Trin” (Anonyme Alkoholikeres program), som er en række forslag til at slippe fri af afhængigheden.

  Personlige, individuelle opgaver og terapi. 

  Der arbejdes med løsning af personlige opgaver. Med effektive terapiformer afdækkes og afhjælpes personlige udfordringer og traumer, der ellers har været lagt låg på. Hvis de ikke bearbejdes, kan de være hindrende for et ædru og clean liv i fremtiden.

  Der arbejdes med meget, meget mere. F. eks. depression, dårlige søvnmønstre, som ofte er følgesvende til alkoholismen, eller social angst i mildere eller stærkere grad, lavt selvværd og mistet selvtillid. 

  Opfølgende efterbehandling & Familieprogram. 

  Og vi slipper ikke bare efter udskrivning. Vi følger op med ambulant efterbehandling 1 dag om måneden i de følgende 11 måneder. Patienten kan desuden kontakte os til hver en tid, hvis der opstår udfordinger. 

  Med i prisen er et program for den nærmeste familie. 

  Det er bestemt ikke kedeligt at være i behandling hos os. 

  Dagene går hurtigt, når først patienten er kommet i proces med sin behandling. Mange føler, at de ikke alene har fået løst deres udfordringer omkring alkohol, men har lært at se livet og tilværelsen under helt andre og positive synsvinkler. 

  Stifter af Behandlingscenter, Steen Beck har iøvrigt drevet behandlingshjem på professionelt plan siden år 2000.

  Alle medarbejdere har arbejdet hos os i en længere årrække. 

  Arbejdsgiver betalt behandling.

  Ofte ser vi, at en arbejdsgiver betaler helt eller delvist. 

  For virksomheden er betalingen fradragsberettiget og medarbejderen beskattes ikke. Reglen gælder også enkelt mands virksomheder, forudsat at virksomheden drives under virksomhedsskatteordningen. 

  Under opholdet sygemeldes din medarbejder. Er du som arbejdsgiver forsikret, refunderes der sygedagpenge efter sædvanlige regler. 

  Betaling via sundhedsforsikring.

  Rigtig mange virksomheder og privatpersoner har i dag tegnet såkaldte sundhedsforsikringer. I nogle tilfælde dækker forsikringen en alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park. Det er dog vigtigt at stemme dette af med forsikringen INDEN der foretages noget som helst. 

   En mulighed er også at søge sit fagforbund eller måske en personalekasse om tilskud eller evt. lån. 

  Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

  Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
  – også weekend og helligdage –
  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park