Viden

Hashmisbrug

4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug.

Mange er af den opfattelse, at hash ikke er afhængighedsskabende og derfor nærmest harmløst og uskadeligt, om end ulovligt.

Abstinenser i forbindelse med hashmisbrug manifesterer sig ganske vist ikke så meget på det fysiske plan, men mere på det psykiske niveau og i sociale sammenhænge. Men hash er ganske givet et afhængighedsskabende rusmiddel.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du får en pårørende eller dig selv i behandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Hvordan påvirker hash?

Hash rusen beskrives tit som en tilstand med følelse af at være afslappet og vel tilpas.

Nogen bliver meget talende og udadvendte, og får let til latter som en del af rusen.

Mange får kraftige og nærmest ukontrollerede latteranfald, mens nogen andre måske bliver stille og indadvendte.

Sanseindtrykkene kan blive betydeligt forstærket under påvirkningen. Typiske oplevelser kan være en intens forstærkning af farver, lyde og smag. F.eks. kan musikoplevelser blive mere intense.

Den påvirkedes opfattelse af virkeligheden kan forstyrres i varierende grad. Relativt hurtigt erstattes denne tilstand dog af en mere sløv tilstand, ofte beskrevet som ”nedtur”.

I forbindelse med påvirkningen af hash kan man oftest observere:

 • Røde, blodsprængte øjne.
 • Tør mund.
 • Øget puls og blodtryk.
 • Øget appetit.
 • Svimmelhed og som rusen klinger af træthed.
 • Svækket koncentrationsevne og reaktionsevne.
 • Nedsat evne til at vurdere omgivelserne kritisk og nøgternt.
 • Korttidshukommelsen bliver ofte svækket i indtil flere døgn efter rusen.

Opfattelsen af tid under rusen kan være stærkt påvirket med en fornemmelse af, at tiden går enten meget hurtigt eller meget langsomt.

Ovenstående ses helt op til 24 timer efter, at den akutte påvirkning er klinget af. Kørsel i bil og andre transportmidler er derfor også forbudt og færdsel i trafikken er i det hele taget en meget dårlig ide, på linje med alkohol og trafik, så længe der kan måles det aktive og rusgivende stof THC i blodet (tetrahydrocannabinol).

THC udskilles meget langsomt. Afhængigt af hvor meget og hvor ofte stoffet er indtaget kan THC (tetrahydrocannabinol) måles i blodet i op til 3 uger efter indtag. Politiet fraråder derfor også bilkørsel i 3 uger efter, at du har røget. 

Tegn på hashmisbrug

Tegn på afhængighed af hash kan f.eks. være:

 • Vanskeligheder med at passe job eller studie tilfredsstillende på grund af cannabis.

 • Du bruger flere penge på cannabis end på andre ting.

 • Du har konflikter med familie eller venner over dit brug af hash.

 • Du har svært ved at skære ned på dit brug af hash.

 • Du har svært ved at sove, bliver nemt irritabel, eller dit humør svinger meget, hvis du ikke får din hash.
tegn på hashmisbrug

Bivirkninger ved hash

Hashmisbrug og afhængighed af hash er som nævnt måske ikke så meget et spørgsmål om fysisk afhængighed; men mere et spørgsmål om mental afhængighed.

Ved ophør opstår som regel en krise efter 3-4 uger, hvor tilbagefald er meget almindelige. 

Det sker at en hashmisbruger får en egentlig psykose af brugen, en såkaldt hash-psykose.

Akut opståede depressioner, pludselige angstanfald eller paranoia med forfølgelsesvanvid er ikke helt sjældne.

Sådan kommer man ud af hashmisbrug

Hvis man har økonomisk mulighed for det, vil et ophold på Behandlingscenter Søby Park være en ret sikker vej ud af misbruget. 4 ud af 5 af vores patienter klarer det.

Et ophold i forbindelse med hashmisbrug er typisk på 7-8 uger, hvor der arbejdes intensivt på terapeutisk vis med at lægge misbruget bag sig, men i høj grad også med at få sat struktur på fremtiden og definere nye, konstruktive livsmål, uden hash.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega, der har behov for behandling af hashmisbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Sådan stopper man et hashmisbrug

Bare at stoppe uden videre fører sjældent en holdbar løsning med sig. Verden ser jo stadig ud på samme måde for misbrugeren af hash.

Der skal andet og mere til. Her kan det være en rigtig god ide og en stærk hjælp på vejen, at komme hjemmefra og væk fra det sædvanlige sociale netværk, som ofte er bygget op om og centreret omkring hashmisbruget.

Med et 7-8 ugers behandlingsophold, som det Behandlingscenter Søby Park tilbyder, kommer misbrugeren hjem med en værktøjskasse og mod på et clean liv med klart definerede mål for fremtiden – uden hash.

Hvordan fungerer afvænning af hash

Et behandlingsophold for hashmisbrug på Behandlingscenter Søby Park fungerer i et døgnophold på 7-8 uger i et intensivt forløb med undervisning omkring mekanismerne i et misbrug, terapi, samvær med andre misbrugere og meget mere. Kort sagt bliver hashmisbrugen ekspert i sin egen sygdom, der kan holdes i skak med de rette foranstaltninger, på linje med en diabetes patient, som må forholde sig på bestemte måder og procedurer for at holde sygdommen fra døren.

Lyder det vanskeligt? Det er det slet ikke, når man som misbruger har fået vist vejen til et liv som mentalt clean og ædru.

Det er også værd at nævne, at alle medarbejdere på Behandlingscenter Søby Park selv har haft et alvorligt misbrug, men selvfølgelig er kommet ud af det og efterfølgende har taget en faglig, terapeutisk uddannelse indenfor behandling af misbrug.

På Behandlingscenter Søby Park møder det behandlende personale den nyankomne hashmisbruger i øjenhøjde. Ingen bliver dømt eller fordømt. Vi arbejder ud fra en forudsætning, at misbruget er en sygdom, hvis udvikling kan stoppes.

Kom i behandling for hashmisbrug

Ring til Behandlingscenter Søby Park, tlf. 86871224 er åben alle årets dage fra kl.07.00 til 23.00. Du kommer til at tale med en fagperson, som også selv har haft et misbrug, men som selvfølgelig har lagt det bag sig.

Du kan finde masser af information om hash og andre stoffer på internettet, men mange af disse er fejlagtige informationer. Vær derfor kritisk og stol kun på oplysninger fra hjemmesider med en troværdig udbyder.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende i behandling. 4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange at komme i behandling for hashmisbrug på Behandlingscenter Søby Park

  Ring mig op

  Bliv ringet op