Viden

Hashmisbruger

4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om, hvordan du får en hashmisbruger i behandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Hash er, som de fleste ved, et ulovligt rusmiddel. Under påvirkning af hash nedsættes de motoriske og kognitive funktionsevner, lidt anderledes måske, men alligevel på linje med svækkelsen under påvirkning af alkohol.

Umiddelbare tegn på, at en person er under indflydelse af hash: 

 • Blodskudte øjne.
 • Forhøjet blodtryk og puls.
 • Døsighed og svimmelhed.
 • En vi grad af apati, nedsat reaktions- og koncentrationsevne.
 • Forringet evne til at vurdere og forholde sig sundt og kritisk til omgivelser og fakta. 

Kendetegnene kan stadig iagttages efter den egentlige og mærkbare ruspåvirkning er ophørt. Korttidshukommelsen kan være påvirket negativt i flere dage efter rusen er aftaget. Og det rusgivende stof THC kan måles i blodet flere uger efter, hvilket har indflydelse på lovligheden af at køre f.eks. bil. 

Sammenlignet med skadevirkningerne af andre rusmidler, der indvirker på adfærd og personlighed, som f.eks. heroin og alkohol, ligger hashmisbrug nogenlunde i midten.

Ca. halvdelen af danskerne har på et eller andet tidspunkt prøvet hash. For at være egentlig misbruger skal der selvfølgelig være et jævnligt forbrug. En enlig svale gør jo ingen sommer, som man siger.

Hvad kendetegner en hashmisbruger?

Man er misbruger og afhængig af hash, hvis man inden for det seneste år har haft 3 ud af følgende tegn, som passer til ens brug af stoffet:

 1. Uimodståelig trang / crawing efter hashrusen.
 2. Kontroltab, altså manglende evne til at stoppe eller endda bare at formå at nedsætte forbruget.
 3. Fortsat brug trods bevidsthed om konsekvenserne (psykiske, fysiske og/eller sociale problemer og konsekvenser af brugen).
 4. Øget tolerans, manifesterer sig ved, at man tåler mere eller skal ryge mere for at blive påvirket i samme grad som tidligere.
 5. Hash dominerer og overskygger andre interesser – tab af hidtidige interesser eller ophør af aktiviteter på grund af brugen af hash.
 6. Fysiske og/eller psykiske abstinenser – f.eks. irritabilitet, vanskeligheder med at sove når man holder op med at bruge hash.

Især de første to tegn er kendetegnende for en egentlig afhængighed. Trangen til påvirkning af hash er så udpræget, at den er en forstyrrende faktor i ens liv i en grad, hvor brugen får negative konsekvenser og (mis-) brugeren mister kontrol over stoffet og brugen heraf.

Brug af hash hver dag i blot nogle få uger er nok til at tydelige tegn på abstinenser opleves. Tegnene på abstinenser viser sig gerne i løbet af et døgns tid efter den sidste hashrus og er tydeligst i op til 10 døgn efter.

Unge under 15 år, som begynder at bruge hash har en væsentligt højere risiko for at blive afhængige, end dem der debuterer i en senere alder.

Lige under 10 % af alle hashbrugere bliver egentligt afhængige af stoffet – mens 25-50 % af de personer, der ryger hash dagligt, ender op med en afhængighed.  

Hvordan kan man undgå at udvikle et hashmisbrug?

Har man kun et sporadisk forbrug af hash, er der oftest kun sociale eller andre konsekvenser i begrænset og overskueligt omfang.

Men et storforbrug af hash, hvilket vil sige omkring 10 dages brug af hash månedligt, manifesterer sig oftest i sociale konsekvenser. Herudover er der risiko for, at man involverer sig med sociale fællesskaber, hvor andre illegale og værre stoffer end hash, som f.eks. amfetamin, kokain og / eller heroin, er almindelige. 

De sociale konsekvenser kan f.eks. være:

 • Arbejdet påvirkes i flere henseender, når man er påvirket af hash.
 • Øget fravær fra job eller skole / uddannelse.
 • Manglende formåen mht. opfyldelse af sociale forpligtelser.
 • Konflikter med familie og venner øges.

Blandt de helt unge med et stort forbrug ses de største konsekvenser, hvor et stort forbrug af hash kan spille ind på det fremtidige sociale liv og mulighederne for at tage en uddannelse.

Undersøgelser har med al tydelighed blotlagt, at personer, der bruger hash, har en kortere uddannelse, end personer der ikke bruger hash. Sammenhængen er både stærkere og tydeligere, jo mere hash man bruger.

Yderligere kan et stort forbrug af hash meget nemt være årsag eller medvirkende til at forværre en allerede penibel og vanskelig livssituation.

Psykiske konsekvenser
Forskning har påvist, at der er sammenhæng mellem brugen af hash i ungdomsårene og opståen af psykoser eller skizofreni senere i livet. Risikoen er også større, jo mere hash man bruger, tyder det på.

Risikoen for at få en psykose senere i livet er dobbelt så stor hos de unge, der ofte bruger hash, sammenholdt med de unge, som aldrig bruger hash.

Der er altså stor sandsynlighed for, at hash kan facilitere psykoser, men man kan selvfølgelig også godt få en psykose uden nogensinde at have brugt hash. Og at man har brugt hash er ikke ensbetydende med at få en psykose.

Hash tyder ikke på at forårsage depression, men det kan selvfølgelig være vanskeligere at komme ud af en depression, hvis man samtidig bruger hash.

Kognitive konsekvenser
Koncentration, hukommelse og evnen til problemløsning er utvivlsomt dårligere, når man er påvirket af hash – og også dårligere i op til flere timer efter rusen er klinget af.

Konsekvenserne af at bruge hash igennem længere tid er aldrig blevet tilbundsgående undersøgt. Der er kun ganske få forskningsstudier, hvor det kognitive funktionsniveau er undersøgt i en større gruppe personer før og efter en periode, hvor nogle har brugt hash, og andre ikke har.

Men studierne har dog afdækket, at hash med sikkerhed nedsætter de kognitive funktioner i flere uger, efter man er stoppet med at bruge hash, men også at hukommelse og koncentrationsevne forbedres på sigt, hvis man stopper med at bruge hash.

Som kæreste eller pårørende til hashmisbruger

Det er altid en belastning for en pårørende at være tæt på en person med et misbrug – uanset, hvad der misbruges.

For den pårørende er det måske allervigtigst at erkende, at han / hun ikke kan gøre noget, at hun når alt kommer til alt er magtesløs.

Uanset, hvor vel mente og ihærdige forsøg, vil det ikke lykkes den pårørende at vinde kampen på vegne af den afhængige. Der skal professionel hjælp til – en hjælp, som du finder på Behandlingscenter Søby Park.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega, som er hashmisbruger og har behov for behandling?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Få hjælp til en hashmisbruger

Ring uforpligtende på tlf. 86871224 til Behandlingscenter Søby Park. Du må gerne være anonym. Sammen kan vi drøfte situationen og se på løsningsmuligheder. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person.

Vi svarer vores telefon fra kl. 07 morgen til kl. 23 aften, alle årets dage incl. weekender og helligdage.

Behandling af hashmisbrug

Behandlingscenter Søby Park er specialister i problematikker omkring misbrug og har mange års erfaring med behandling af flere forskellige former misbrug, også når det gælder hashmisbrug.

Hashmisbrug

Få en hashmisbruger i behandling

Ringer du til os, Behandlingscenter Søby Park kan vi sammen drøfte mulighederne for at komme i behandling. Ring før du gør noget… Tlf 86871224 svarer fra kl. 7 morgen til kl 23 alle årets dage.

Du kan finde masser af information om hash og andre stoffer på internettet, men mange af disse er fejlagtige informationer. Vær derfor kritisk og stol kun på oplysninger fra hjemmesider med en troværdig udbyder.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende i behandling. 4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange patienter at komme i behandling for hashmisbrug på Behandlingscenter Søby Park

  Ring mig op

  Bliv ringet op