Viden

Her finder du den bedste alkoholbehandling i Aarhus området & Jylland

4 ud af 5 af vores patienter kommer ud af misbruget.

Det sker yderst sjældent, at en aktiv alkoholiker har selvindsigt til at erkende, at han eller hun har et alkoholmisbrug og har brug for alkoholbehandling .

Ring inden du gør noget, TLF. 86 87 12 24 er åben HVER dag fra kl. 07.00 til 23.00. 

Du kan benytte dig af vores GRATIS og anonyme interventions- og alkoholrådgivning nu.

1 år efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 80% konstateres stabilt ædru. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.

Alkoholbehandling der virker - i Århus omegn og Jylland - Behandlingscenter Søby Park

Alkoholikeren mangler i næsten alle tilfælde erkendelse og selvindsigt.

Det sker yderst sjældent, at en aktiv alkoholiker har selvindsigt nok til at erkende, at han har et alkoholmisbrug og har brug for alkoholbehandling / misbrugsbehandling.

Det er til stadighed et stort problem, som mange har svært ved at tale om, hvorfor det også er svært som pårørende at tackle problemet. 

Initiativ til behandling skal derfor komme fra de pårørende. 

Ikke desto mindre er det oftest en forudsætning for en løsning af problemet, at du som pårørende tager affære. Vis initiativ på vegne af alkoholikeren og få ham i en professionel misbrugs­behandling / alkoholbehandling i Århus. Du har brug for et helt konkret behandlingstilbud og mål, så du er forberedt til at konfrontere og tilbyde hjælp til alkoholikeren i form af professionel misbrugsbehandling. 

Motivering er nødvendig. 

Der skal helt grundlæggende være motivation til stede, hvis en aktiv alkoholiker skal acceptere at modtage hjælp ved at tage i en anerkendt misbrugsbehandling . 

Da selverkendelsen ikke er der, er der heller ingen motivation, hvorfor der kræves professionelle fagpersoners bistand til at fremme motivationen hos alkoholikeren.

Alkoholmisbrug er en sygdom, som skal tages meget alvorligt, og det er vigtigt, at der bliver gjort noget effektivt omgående – selvom det er aldrig for sent. 

Få vores hjælp til at motivere alkoholikeren for en alkoholbehandling. 

Her på Behandlingscenter Søby Park fraråder vi, at man uden professionel hjælp selv tager kontakt til en alkoholiker med henblik på misbrugsbehandling, da det ellers nemt kan mislykkes og dermed kan gøre ondt værre.

Alkoholikerens skæbne ligger i første omgang  oftest i de pårørendes hænder. 

Tag kontakt til os professionelle her på Behandlingscenter Søby Park for at få en indledende dialog om, hvordan vi kan hjælpe jeres kære ven eller familiemedlem ud af alkoholmisbrug. 

Forberedelse og instruktion af de pårørende er en nødvendighed for succes.

Begynd aldrig selv på noget uden grundig forberedelse og instruktion fra professionelle. Et fejlslagent forsøg kan betyde, at man ikke får en ny chance.

Søger du et behandlingscenter i Århus området, som er klædt godt og grundigt på til at varetage en sådan opgave, er vi her på Behandlingscenter Søby Park de mest erfarne fagpersoner. Vi har med stor succes hjulpet mange i misbrugsbehandling og dermed tilbage til et liv uden alkohol. 

Kom og besøg os og dan dig et indtryk af os og mulighederne. 

Vi tilbyder forud for et eventuelt behandlingsforløb, at du kan besøge os helt uforpligtende for at fornemme atmosfæren og den ånd og stemning, der er her. 

Vi er alle dedikerede og professionelle folk, som har stærke kompetencer inden for alkoholbehandling i Århus. Vores fælles mål er naturligvis at skabe den motivation, der skal til, så vi kan bringe alkoholikeren sikkert ud på den anden side uden alkohol. 

Alle medarbejdere er selv ædru alkoholikere med minimum 2 års ædruelighed, de fleste af os længere tid end det. 

Behandlingscenter Søby Parks stifter og daglige leder, Steen Beck har været ædru alkoholiker siden 1995 og har beskæftiget sig med drift af behandlingscenter siden år 2000. 

Motivation er essentiel for en succesfuld start på behandling.

En aktiv alkoholiker har det med at bagatellisere sit misbrug. 

Alkoholikeren taler misbruget ned til at være nærmest ikke-eksisterende. Det bevirker, at der ikke just er den motivation til stede, som er fundamental for at kunne få vedkommende til at gå i misbrugsbehandling. 

Intervention, et af vores redskaber og kompetencer.

På Behandlingscenter Søby Park har vi de redskaber og kompetencer, der skal til for at skabe den motivation, som er altafgørende for, at vi sammen kan få jeres kære ven eller familiemedlem i misbrugsbehandling.

En såkaldt intervention går ud på at motivere alkoholikeren gennem nærværende kommunikation i øjenhøjde. På den måde får vi det absolut bedste fundament for at kunne indlede en rigtig og effektiv alkoholbehandling med patienten. 

Med professionelle behandlere, som selv er ædru alkoholikere, har vi en unik indsigt i, hvordan vi taler i øjenhøjde med en aktiv alkoholiker.

Vi skal dog kraftigt advare mod selv at tage den første kontakt til en alkoholiker med henblik på at få vedkommende til at acceptere hjælp i form af professionel alkoholbehandling. 

Få vores professionelle hjælp til en intervention, da det nemt kan mislykkes for familien selv, med negative følger og muligheden for at skabe motivation kan gå tabt. 

Den professionelt tilrettelagte og gennemførte  intervention lykkes i stort set alle tilfælde. 

Unikke behandlingsforløb med høj succesrate.

Der er ikke to mennesker, der er ens. 

Derfor har vi heller ikke to patientforløb, der er ens. Vi tilpasser vores alkoholbehandling i Århus til hver enkelt patient, så vedkommende får det optimale input og udbytte. 

Behandlingsplanen for den enkelte patient evalueres og justeres på daglig basis. 

Vi har stor erfaring på behandlingsområdet, og vi ved, hvor hård en tid det er for jer alle i familien. Vi nærer stor omsorg og udviser empati, hvor vi hjælper jer igennem hele vejen. I er bestemt ikke alene, da vi altid er der til at støtte jer. 

Kombination af metoder betyder høj succesrate. 

Her på Behandlingscenter Søby Park, som er det absolut fremmeste center for alkoholbehandling i Århus, lægger vi vægt på AA (Anonyme Alkoholikeres) program kombineret med psykoterapeutisk behandling. 

Vi ved af erfaring, at denne kombination har absolut størst effekt. Derfor bruger vi de fleste af vores ressourcer på kvalitativ,  mental behandling. Herved når vi ind til kernen af problemet, i forhold til hvad der har været udslagsgivende for misbruget. 

Afrusning og Lægetilsyn i forbindelse med ankomst. 

Vi begynder altid et behandlingsforløb med et lægetilsyn og stillingtagen til evt. abstinens­behandling med medicin samt NADA akupunktur, som stort set gør abstinens­behandlingen smertefri.

Efter lægekonsultationen tager vores egentlige og erfarne misbrugsbehandlere over

Behandlerne har alle misbrugs relevante uddannelser udover personlige erfaringer med misbrug,  samt en stor portion erfaring, der er virkelig værdifuld inden for alkoholbehandling. 

Den mentale side af behandlingen varetages af specialuddannede og certificerede psykoterapeuter.

Langt størstedelen af misbrugsbehandlingen beror på det mentale aspekt, da det er vigtigt at arbejde med ophavet til misbruget. Patienten skal desuden bibringes de nødvendige værktøjer til selv at kunne klare sig i fremtiden, helt uden alkohol. 

Minnesota modellen – udbygget og opdateret med intensiv terapi. 

Intensiv psykoterapi er noget af det mest effektive i forhold til at genopbygge selvværdet og psyken hos en alkoholiker og samtidig sikre fundamentet for fremtidig ædruelighed. 

Vi anvender den anerkendte og effektive Minnesota model som grundsten, kombineret med intensiv psykoterapeutisk behandling. Her arbejder vi intensivt med samtaleterapi og mental støtte. Desuden introducerer og underviser vi vores patienter i ”De Tolv Trin”, som er et effektivt program, der er udarbejdet af Anonyme Alkoholikere. 

Ved hjælp af Minnesota modellen, opdateret og kombineret med individuel psykoterapi og gruppeterapi, kan vi tilbyde den bedste form for alkoholbehandling i Århus, hvor vi er i stand til at skabe tillid og nære relationer. 4 ud af 5 af vores patienter opnår at få et stabilt, ædru liv. 

Vi lægger vægt på psykoterapeutisk orienteret alkoholbehandling.

Søger du professionel og kompetent misbrugsbehandling i Århus. 

Behandlingscenter Søby Park er det ultimativt bedste sted at rette henvendelse, hvis du selv eller du har en pårørende, der er ude i et alkoholmisbrug.

Her på stedet har vi et stærkt team bestående af de bedste behandlere, som har de rette, kompetencegivende uddannelser og mange års erfaring med alkoholmisbrug og misbrugsbehandling. 

Vi er selv ædru alkoholikere, og har været det i mange år, hvilket giver os en unik indsigt i, hvilke udfordringer man står med som aktiv alkoholiker.

Det er vores passion kombineret med faglighed, der driver os og som er grundlaget for de virkeligt gode resultater, vi opnår med vore patienter.

Her på Behandlingscenter Søby Park finder du de rette, unikke kompetencer og faglige uddannelser, så vi kan sikre dig eller dit familiemedlem den bedste alkoholbehandling i Århus.

behandlingscenter søby park område

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Familieorienteret behandling. Familieprogram.

Sammen med vores omfattende misbrugsbehandling hører et familieprogram for den nærmeste familie, som oftest har oplevet traumer og, ubevidst og uønsket, har fået en indirekte rolle i alkoholikerens misbrug.

I familieprogrammet, hvor andre pårørende med en alkoholiker i misbrugs­behandling også deltager, får familien forløsning af traumer og bliver bevidstgjort og frigjort fra rollerne i en familie med en alkoholiker.

Det er vigtigt at familiemedlemmerne også udvikler sig. Når en alkoholiker kommer i alkohol­behandling, udvikler han sig personligt, og det er vigtigt at familien også kommer i gang med en lignende proces med selvudvikling.

Omsorgsfuldt personale med stor erfaring.

Alle vores medarbejdere er rummelige, empatiske og omsorgsfulde mennesker, der elsker deres job og som altid ønsker det bedste for vores patienter og pårørende til en alkoholiker.

Du kan være sikker på, at I får en både faglig og menneskekærlig behandling her på Behandlingscenter Søby Park, Det står vi inde for. 

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Vores ønsker og håb for patienterne i alkoholafrusning og behandling?

  Udover at vi arbejder professionelt med alkohol afrusning og alkoholbehandling, ønsker vi naturligvis også brændende, at andre alkoholikere og deres familier får del i den løsning, som har givet vores personale et helt andet og virkelig godt liv! 

  Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder.

  Vi modtager patienter fra hele Danmark, og også udlandet, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper. 

  Kontakt os for en uforpligtende snak og rådgivning påTLF. 86 87 12 24

  Telefonen er åben alle dage fra kl. 07.00 til 23.00 

  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park

  Ring mig op

  Bliv ringet op