Viden

Kontakt vores professionelle misbrugskonsulenter

4 ud af 5 af vores patienter lægger alkoholmisbruget bag sig.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om,hvordan man kommer i alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park.

Kom ud af dit alkoholmisbrug

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Har du en alkoholiker i din familie, eller blandt dine nærmeste, har du uden tvivl oplevet, hvor stor overvindelse det kræver at bringe emnet alkoholmisbrug på bane overfor vedkommende.

Og det er endnu sværere at trænge igennem med sit budskab til alkoholikeren.

Du er sandsynligvis blevet afvist og har set, at alkoholikeren mangler total selverkendelse og selvindsigt i, hvor galt det står til med hans alkoholmisbrug, og hvad det gør ved både ham og dig.

Manglende selvindsigt, med afvisning og benægtelse hos en alkoholiker, er en del af det klassiske sygdomsbillede.

Reaktionen fra den, du faktisk prøver at hjælpe i bedste mening, er oftest benægtelse og afvisning med udfald.” Passer jeg ikke mit arbejde til punkt og prikke?” – ”Jeg kan stoppe, hvornår jeg vil!” – ”Ligner jeg måske en alkoholiker?” osv. i den dur.

Bliver en alkoholiker hårdt presset, og er hans alkoholproblem nået til et mere åbenlyst stadie lyder det: ”Det er fordi, fordi, fordi…” Måske får du endda skylden for drikkeriet! Alkoholikeren, eller rettere sygdommen alkoholisme, lukker helt af for realiteterne og al sund fornuft.

Iflg. WHO er alkoholisme en sygdom. 

Og det er vel den eneste sygdom, man ikke vil have hjælp til!

Få derfor hjælp af Behandlingscenter Søby Parks professionelle misbrugskonsulenter.

Selvom det er svært… 

Alligevel ligger opgaven at få skaffet hjælp til løsning af et alkoholproblem i første omgang på dig og de andre nærmeste pårørendes skuldre. 

Du må tage initiativ til, at noget skal ske!

Det er grundlæggende vigtigt, at dit første skridt er at tage kontakt til en professionel misbrugskonsulent. Forsøg ikke helt alene at gribe ind overfor alkoholikeren.

Det en rigtig god ide at kontakte en af vores Misbrugskonsulenter, som kan tilrettelægge og løse udfordringen på professionel og empatisk vis. Misbrugskonsulenterne er trænet i, hvordan man trænger ind til en alkoholiker. 

I fællesskab overbeviser vi alkoholikeren i familien om, at hjælp i form af en misbrugsbehandling er tvingende nødvendig og uomgåelig. NU!

Er det op til alkoholikeren selv at erkende behovet for hjælp, sker der højst sandsynligt absolut intet! 

Det har du jo også allerede erfaret. 

Alkoholmisbruget fortsætter og forværres over tid, hvis ikke du og den øvrige familie griber ind. 

Det går kun én vej, og det er nedad med endnu mere alkohol. Følgerne er opløsning af familien og sociale relationer, mistet job, ødelagt økonomi, nedbrudt helbred. Til sidst er der kun ensomheden med flasken, som kun byder på en alt for tidlig og uværdig død.

Skal den negative udvikling stoppes, og skal du ikke trækkes med ned, skal der en professionelt tilrettelagt indgriben og alkoholbehandling til.

Du kan få vores misbrugskonsulenters hjælp til en såkaldt "Intervention".

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan der med vores erfaring og professionalisme kan trænges ind til alkoholikeren.

Vi har betydelig erfaring og helt særlige, faglige forudsætninger for, hvordan det skal gribes an. 

Yderligere har vores misbrugskonsulenter den fordel, at de selv har haft et alkoholmisbrug, som de naturligvis er kommet ud af. Det betyder, at de møder jeres alkoholiserede familiemedlem på et helt andet niveau og baggrund end du selv kan. 

Forudsætningen for, at vi kan hjælpe dig er, at I som familie står sammen i 100% enighed om, at I vil ”gøre noget”, og at I er nået frem til, at dette ”noget” er et behandlingsophold hos os, Behandlingscenter Søby Park.

Alkoholikeren selv skal endnu IKKE inddrages her i denne indledende fase. 

Lige nu drejer det sig KUN om, at I sammen med os forbereder jer bedst muligt. En vanskelig opgave har man altid lov til at forberede sig til inden resultatet forelægges. 

INTERVENTION - Vores misbrugskonsulent står sammen med jer i hele forløbet.

INTERVENTION. Vores Misbrugskonsulent forbereder jer omhyggeligt til den svære samtale.

Hvordan plejer en sådan samtale med en alkoholiker at forløbe, når vi deltager? 

Hvem skal føre ordet, hvad skal der siges, og hvordan for at trænge igennem? Hvilke reelle hindringer er der for succes, og hvordan løses forhindringerne?

Det er meget vigtigt, at du får denne professionelle hjælp. Begynd aldrig selv på noget, da du typisk kun har ét enkelt forsøg. Træk på vores Misbrugskonsulent, og vores omfattende erfaringer fra hundredvis af vellykkede interventioner. 

Grundig forberedelse og motivering er nøglestenen til opstarten på ethvert behandlingsforløb. Den første handling i form af overtalelse bør iscenesættes og eksekveres med professionel hjælp af en erfaren misbrugskonsulent.

Med bistand fra vores misbrugskonsulent lykkes det stort set altid, at få alkoholikeren til at tage i behandling, omgående. Når der er sagt ja, skal der bare pakkes en kuffert og vedkommende kører simpelthen afsted med konsulenten. 

Det er undtagelsen, at en professionelt forberedt og gennemført intervention mislykkes! 

Vi er med dig hele vejen og yder omsorg og udviser empati for både dig som pårørende og for alkoholikeren. 

Der er kontinuerlig støtte og respekt i selve den efterfølgende behandling. Vi ved, hvor svær en situation du og familien er i – vi har jo selv prøvet det. Her kommer vores misbrugskonsulents faglige og menneskelige egenskaber også til udtryk som en stor og vigtig del af vores hjælp i processen.

Vi er overbeviste om, at medmenneskelig kærlighed og omsorg kan give rigtig meget til dig og den enkelte. En faglig og nærværende Misbrugskonsulent kan hjælpe dig og familien med den vanskelige opgave at få alkoholikeren til at acceptere en alkoholbehandling. 

Vores behandlere hjælper efterfølgende den aktive alkoholiker ud af sit alkoholmisbrug

Du kan besøge os og uforbindende høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe.

Inden du og din familie bestemmer jer for noget som helst, er I velkomne til at komme på et uforpligtende og gratis for-besøg.

Vi tilbyder jer indledningsvist at komme på visit og tale med en misbrugskonsulent. I vil selv kunne fornemme vores seriøsitet og erfarenhed samt opleve, at I som pårørende trygt kan overlade jeres ven eller familiemedlem i hænderne på os.

På for-besøget får du mere forståelse, kendskab og indsigt i alkoholikerens tankesæt, liv og adfærd. 

Sammen skaber vi efterfølgende og i tæt samarbejde den situation og de motiverende faktorer, der skal til for at indlede et succesfuldt behandlingsforløb.

Sådan skaber vi fællesskab motivationen.

En alkoholiker har altid tendens til at negligere og bagatellisere alvoren og omfanget af et alkoholmisbrug.

De fleste alkoholikere kan end ikke se, at de har et problem, eller benægter det ihvertfald hårdnakket. Derfor vil vedkommende som oftest heller ikke være det fjerneste motiveret for at blive tilset af en misbrugskonsulent. Og oveni købet efterfølgende gå villigt i alkoholbehandling.

Her på Behandlingscenter Søby Park har vi kompetente medarbejdere, som med deres indgriben og sammen med familien er i stand til at etablere kontakt i øjenhøjde med alkoholikeren.

Vores misbrugskonsulent / Interventionist er trænet og har omfattende erfaring i at appellere til de bevæggrunde, der kan motivere og tale til alkoholikeren.

Med en intervention, som går ud på at skabe motivation til at gå i misbrugsbehandling, får vi klart den bedste indgangsvinkel samt et godt og tillidsskabende bånd fra start.

Alle vores medarbejdere har selv mange års erfaring med alkoholmisbrug, da de selv er ædru alkoholikere. Det giver os forudsætninger og en unik indsigt i, hvad og hvordan en alkoholiker tænker, hvorfor vi kan agere skarpere og kommunikere helt på samme niveau.

Vi ved, hvad vi laver, og hvad vi taler om. Det er et aktiv, vi bruger i alle henseender i vores virke, og vi ser det som et stort aktiv, da vi både evner at se nøgternt på en situation samt se den med alkoholikerens øjne.

Individuelle behandlingsforløb.

Der er altid en behandler tilknyttet enhver patient her på Behandlingscenter Søby Park.

Ingen af vores patienter er ens. 

Vi ser altid på den enkelte patient og tilrettelægger et behandlingsforløb tilpasset omstændighederne og personen. 

Der er altid en bestemt behandler, som vedkommende kan støtte sig op ad. Derved bliver der skabt et tillidsbånd, som er vigtigt for et succesfuldt forløb.

Her på Behandlingscenter Søby Park har vi så stor succes med vores behandling, at 4 ud af 5 kommer tilbage til et liv uden alkohol igen.

kom ud af alkoholmisbrug

Sådan behandler vi med stor succes.

På Behandlingscenter Søby Park bliver man ved ankomst konsulteret af en behandler og en af vores fast tilknyttede læger.

Lægen foretager et rutinemæssigt sundhedstjek for at fastslå den almene helbredstilstand og omfanget af mulige abstinenser. 

Abstinensbehandling er det første vi tager hånd om i form af afrusning og forebyggende abstinensbehandling med et medicinsk præparat, som er muskelafslappende og let beroligende. Dette kombinerer vi med NADA akupunktur, som har dokumenteret, positiv effekt i abstinensbehandling.

Afrusningen og abstinensbehandlingen strækker sig kun over ganske få dage.

At tørlægge kroppen er den mindste del af en misbrugsbehandling. 

 Størstedelen af en alkoholbehandling er et mentalt stykke arbejde, som fra behandlerside kræver omfattende viden om de mange mentale og psykologiske aspekter, der ligger til grund for et alkoholmisbrug.

Denne del tager vores dygtige misbrugsbehandlere sig af. De er naturligvis uddannede og certificerede inden for terapi- og misbrugsbehandling.

Behandlerne forestår det større terapeutiske og rehabiliterende arbejde, som tager udgangspunkt i Minnesotamodellen i en opdateret og udvidet version med omfattende terapi i gruppe og enkeltvis. 

Efter et typisk årelangt alkoholmisbrug kræver det stærke, faglige kompetencer at nå ind til kernen af, hvad der har været udslagsgivende for misbruget. 

Hvilke evt. traumer der kan hindre en fremtidig ædru livsførelse skal også afdækkes og bearbejdes.  

Som patient bliver man desuden introduceret til Anonyme Alkoholikeres program, som hedder ”De Tolv Trin”. 

Her er der konstant fokus på, trin for trin, at frem til løsningen på alkoholismen, især hvordan alkoholikeren i en nøje beskrevet proces kan slippe fri af sit alkoholmisbrug og opnå en stabil og vedvarende ædruelighed. 

Terapi og mental udvikling. 

I kombination hermed anvender vi individuel terapi og gruppeterapi, Formålet er at rehabilitere psyken og livsglæden via indsigt, tillid, omsorg og empati. Hos os er alkoholikeren aldrig ladt alene, dømt eller fordømt for sin sygdom. Alkoholikeren får al den støtte, der er behov for.

Vi har desuden fast ansatte aften-/nattevagter med relevant uddannelse og erfaring, så der 24 timer i døgnet er nogen til at hjælpe og yde omsorg i tilfælde af akut krise.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Familieorienteret behandling.

  Med i vores omfattende program for behandling af alkoholmisbrug hører et særligt familieprogram. 

  Familieprogrammet er for de nærmeste pårørende, der ofte bærer på traumer og som, ubevidst og uønsket, har fået en indirekte rolle i alkoholikerens misbrug.

  I familieprogrammet, hvor andre pårørende med en alkoholiker i ­behandling for alkoholmisbrug også deltager, får du og familien mulighed for forløsning af traumer og bliver bevidstgjort og frigjort af rollerne i en familie med en alkoholiker.

  Det er vigtigt, at du og de øvrige familiemedlemmer også udvikler sig sideløbende.

  En alkoholiker i behandling for alkoholmisbrug er i en proces med en form for selvudvikling. 

  Det er derfor vigtigt at du og familien også kommer i gang med en lignende proces og selvudvikling.

  Omsorgsfuldt personale med stor erfaring.

  På Behandlingscenter Søby Park er vi et dedikeret, fast sammentømret og professionelt team med mange års erfaring i misbrugsbehandling. 

  Stifter og leder Steen Beck har arbejdet med behandlingshjem på professionel basis siden år 2000 og medarbejderne har selvfølgelig også mange års erfaring, faglige kompetencer og er professionelt uddannede. 

  At guide og vejlede familier til en alkoholiker i at motivere en alkoholiker for en dybdegående og effektiv misbrugsbehandling hører også med til vores metier.

  Vores fysiske rammer og lokaler er i særklasse unikke og med en udstråling og stemning af varme, ro og tryghed. Dette er en meget vigtig detalje for en succesfuld misbrugsbehandling.

  Alle medarbejdere er rummelige, empatiske og omsorgsfulde mennesker,. Vi elsker vores job og vi ønsker altid det bedste for patienterne og de pårørende til en alkoholiker.

  Vi glæder os oprigtigt, hver gang en behandling lykkes. Og det gør den i 4 ud af hver 5 tilfælde. 

  Du kan være sikker på, I får en medmenneskelig og menneskekærlig behandling her på Behandlingscenter Søby Park. 

  Hvordan kontakter man en misbrugskonsulent?

  Udover at vi arbejder professionelt med alkoholafhængige, ønsker vi naturligvis også brændende, at andre alkoholikere og deres familier får del i den løsning, som har givet os selv et helt andet og virkelig godt liv i frihed for afhængighed! 

  Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkeligt gode resultater, men også de mest inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder. 

  Vi modtager patienter fra hele Danmark, også Sjælland og København, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper. 

  Kontakt os for en uforpligtende snak på 86 87 12 24. 

  Telefonen er åben fra kl. 07.00 til 23.00 alle årets dage. 

  Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

  Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.
  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park

  Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 80 % konstateres ædru efter behandlingen. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.

  Ring mig op

  Bliv ringet op