Hjem » Kvartalsdranker

alkoholiker
Viden

Kvartalsdranker

Vi orienterer gerne om, hvordan du får dig selv eller din pårørende i behandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Betegnelsen kvartalsdranker er ikke et videnskabeligt begreb og derfor findes der da heller ikke nogen entydig definition på ordet.

Ring inden du gør noget, TLF. 86 87 12 24 er åben HVER dag fra kl. 07.00 til 23.00. 

 Benyt dig af vores anonyme, uforbindende og GRATIS tlf. rådgivning. 

Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere

Telefonrådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt.
Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24

Definitionen på en kvartalsdranker.

Som regel forstås en type af alkoholiker, som drikker voldsomt i perioder for derefter at have en periode med total afholdenhed. 

For nogle kan de ædru perioder være længere end drukperioderne  for – andre kan det være omvendt.

Det kan også ændre sig i takt med at sygdommen udvikler sig.

Fælles for de såkaldte kvartalsdrankere er, at de har svært ved at stoppe igen, når de først er begyndt at drikke alkohol. Derfor kan en enkelt aften i byen gå hen og blive til en hel uge eller måneds intensiv druk, inden de får stoppet og igen tager en periode med afholdenhed.

Hvordan bliver man kvartalsdranker?

En såkaldt kvartalsdranker er også at betragte som alkoholiker. 

Kvartalsdrankeren drikker også for meget, og hvad der er vigtigt: Der er et mønster i hans drikkeri.

Ikke alle alkoholikere drikker på samme måde, men fælles for dem er, at deres drikkeri udgør et problem for dem og familien. 

De drikker mere end de egentlig vil.

Videnskaben kan ikke sige noget om, hvorfor nogle af os udvikler alkoholisme, ud over at både genetik og psykosociale forhold ser ud til at spille en rolle.

Kvartalsdrankeren formår at holde pauser imellem drukperioderne.

Men problemet er grundlæggende det samme som for andre alkoholikere. Alkoholen tager magten, når vedkommende drikker.

Er det skidt for kroppen at være kvartalsdranker?

Intensive perioder med druk er skadeligt for kroppen. Både på kort og på lang sigt.

Kroppen er simpelthen ikke bygget til at håndtere store mængder alkohol. Én måneds intensiv druk kan derfor stadig resultere i black outs, koma og hospitalsindlæggelse.

Dertil kommer alle de psykiske og sociale følgevirkninger, som ofte følger med en drukperiode. Fravær på jobbet, problemer i parforholdet og familien, økonomisk uansvarlighed, vold, spirituskørsel m.m.

Hvordan stopper man en kvartalsdranker

En kvartalsdranker er også alkoholiker.

Ligesom andre alkoholikere skal kvartalsdrankeren også have hjælp til at løse sit problem.

Den bedste hjælp er professionel hjælp i form af behandling, som den der tilbydes på Behandlingscenter Søby Park.

Det svære kan være at overbevise alkoholikeren om, at han vitterligt har behov for at komme i behandling. Benægtelse af problemet ses hos næsten alle alkoholikere i en eller anden grad. Således også hos kvartalsdrankere. 

Her kan det blive nødvendigt med en såkaldt intervention.

Læs mere om intervention under vores menupunkt INTERVENTION

 Også her kan Behandlingscenter Søby Park være behjælpelig med omfattende rådgivning og assistance.

Hvordan får man en kvartalsdranker i behandling?

Det er typisk for alkoholikeren at benægte eller forklejne problemet med hans drikkeri.

Derfor kan det være svært at overbevise alkoholikeren om, at han vitterligt har behov for at komme i behandling.

Hvis man ikke kan nå igennem til alkoholikeren med rationelle argumenter, kan det derfor blive nødvendigt at sætte hårdt mod hårdt. Det kan være i form af et ultimatum fra enten en arbejdsgiver, en ægtefælle eller andre pårørende. 

Her må det gøres klart for alkoholikeren, at han står overfor et valg. Enten går han i behandling eller også får det konsekvenser for hans job eller ægteskab.

På Behandlingscenter Søby Park kan du få rådgivning og støtte til en sådan intervention.

Rådgivning til pårørende af en kvartalsdranker.

Det er opslidende at være pårørende til en alkoholiker. Også til en såkaldt kvartalsdranker. 

Frygten for hvornår han igen ryger ud i en periode med ukontrolleret druk, vil altid ligge som en skygge over familien. Det er et problem, som familien sjældent kan håndtere uden hjælp udefra.

Børn og ægtefæller til kvartalsdrankere er ofte dem, der lider mest under alkoholikerens adfærd. 

Men det er vigtigt at slå fast, at familiens problemer kun bliver løst permanent ved at alkoholikeren selv får løst sit alkoholproblem. I de fleste tilfælde kræver det behandling.

På Behandlingscenter Søby Park står personalet klar med rådgivning om, hvordan man bedst griber det an at få en alkoholiker i behandling.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega, som har behov for behandling?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00 – også weekend og helligdage –

Vores alkoholrådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.

Gratis og uforpligtende for-besøg.

Inden du og din familie beslutter jer for noget som helst, er du velkommen til et orienterende møde hos os.

Her kan du og familien kan se stedet. Og vi kan tage en åben snak om fortsat drikkeri kontra et behandlingsophold.

For-besøg kan også ske MED deltagelse af alkoholikeren selv. 

Men skal der opnås noget som helst med besøget, er det nødvendigt med en forudgående orientering og en forberedelse af de deltagende pårørende til alkoholikeren. 

Der skal være et konkret mål med for-besøget for at det får værdi. 

Du skal være afklaret med et helt konkret mål med besøget. Og du og familien skal ”uddannes” af os i, hvordan vi sammen når hen til dette mål. Nemlig at alkoholikeren får hjælp. 

Vore behandlere leder den egentlige alkoholbehandling.  

Staben af 4 lægekonsulenter er ansvarlige for det rent lægefaglige. 

Afrusning, altså iværksættelse af forsvarlig, medicinsk baseret afrusning og abstinensbehandling er blandt lægernes opgaver. 

Dette sikrer fokus og sikkerhed i alle forhold. 

At være i behandling hos os er bestemt ikke kedeligt!

At være i behandling hos os betyder en aktiv dag. Dagen minder lidt om at være på kursus med et struktureret forløb. Men dette “kursus” (behandlingen) handler om “kursisten” (patienten) selv. Og det er faktisk en spændende, indre rejse.

 

Dagtimerne er besat med behandlingsorienterede aktiviteter sammen med vores certificerede behandlere. Om aftenen deltager vi i møder i Anonyme Alkoholikere. Vi ser almindelige spillefilm, hvor temaet er misbrug og afhængighed. Nogen aftener holdes der interne møder i huset. 

Kvalificeret personale 24/7. 

Om aftenen og natten har vi kvalificerede medarbejdere på job, som står til rådighed for patienterne, hvis nogen er i krise eller andre akutte behov opstår.

Det er vigtigt, der er overskuelighed og tryghed for alle i døgnets 24 timer, alle dage. I den sammenhæng spiller vores medarbejdere og vores størrelse med typisk 8-10 patienter i behandling ad gangen en meget stor rolle. 

Det er helt afgjort med til at sikre en helhjertet indsats i arbejdet med vore patienter og deres familier. 

Udover at vi tilbyder en optimal alkoholbehandling med en succesrate på 4 ud af 5, der bliver stabilt ædru, har intet andet behandlingscenter så trygge, unikke og tiltalende rammer, som vi har.

Med vores kompetente personale, og en mindre herregård ved Århus som domicil, holder vi en helt unik standard for behandlingshjem – vel at mærke uden vi er dyrere end andre steder. 

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

    Hvornår passer det dig bedst?