Hjem » Medafhængighed
rådgivning af virksomheder med misbrugere
Viden

Medafhængighed

4 ud af 5 patienter opnår et liv uden alkohol.

Medafhængighed er et begreb som bruges til at beskrive de psykologiske ”overlevelsesmekanismer”, som ofte gør sig gældende hos mennesker, der lever i et tæt forhold til en alkoholiker eller stofmisbruger.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om, hvordan du selv får hjælp til medafhængighed og hvordan man kommer i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Hvad betyder medafhængighed?

Medafhængighed er et begreb som bruges til at beskrive de psykologiske ”overlevelsesmekanismer”, som ofte gør sig gældende hos mennesker, der lever i et tæt forhold til en alkoholiker eller stofmisbruger.

Især børn og ægtefæller til alkoholikere og misbrugere er ofte nødt til at tilsidesætte egne behov og ønsker for at kunne leve sammen med en far eller en mand, der er styret af alkohol eller stoffer. 

I det lange løb fører det til usunde psykologiske ”overlevelsesstrategier”, hvor børnene og ægtefællen forsøger at dække over problemerne i hjemmet. De skammer sig over hans drikkeri, men forsøger at dække over det ved at holde en pæn facade udadtil.

Medafhængighed kan også give sig udslag i, at den medafhængige tager hele ansvaret på sig for at frelse alkoholikeren, eller det kan vise sig i form af en usund hang til at hævde sig på alkoholikerens bekostning.

Medafhængighed i et parforhold.

Som partner eller samlever til en alkoholiker eller stofmisbruger er der risiko for at udvikle såkaldt medafhængighed.

Det betyder ikke nødvendigvis, at man selv begynder at drikke eller tage stoffer. 

Det betyder derimod at man udvikler en række psykologiske ”overlevelsesstrategier” – såkaldte coping mekanismer, på bekostning af ens egne ønsker, behov og personlige grænser. 

Dette sker tit ud fra et ønske om skjule alkoholikerens unormale adfærd overfor omverdenen eller ud fra et ønske om at redde alkoholikeren. Det kan også være fordi personen er bange for den stofafhængige.

Uanset hvad den medafhængige selv begrunder adfærden med, så ender partneren til en alkoholiker/stofmisbruger ofte med at indrette sit liv på misbrugerens  betingelser. Det betyder at de tilsidesætter sig selv og gør alkoholikeren til centrum i deres liv.

Hvilke symptomer er der på medafhængighed?

Nogle typiske symptomer på medafhængighed er tendenser til at benægte, skjule eller bagatellisere de faktiske problemer med druk eller stofmisbrug i parforholdet.

Den medafhængige vil ofte være plaget af en permanent skamfølelse og føle sig utryg. Et andet typisk karaktertræk hos den medafhængige er, at de har svært ved at identificere og udtrykke egne følelser.

Man ser også tit en hang til overdreven perfektionisme hos børn af alkoholikere og en tendens til at tage andres problemer på sig. De sætter andres behov over deres egne.

Hvornår kan man kaldes medafhængig?

Man kan kaldes medafhængig, hvis man har et nært forhold til en alkoholiker eller stofmisbruger og kan genkende sig selv i de symptomer på medafhængighed, som er beskrevet ovenfor. 

Helt overordnet er medafhængighed kendetegnet ved, at personen selv ændrer adfærd som et resultat af misbrugerens adfærd, og dermed også låses fast i et bestemt adfærdsmønster.

Medafhængighed kan også give sig udslag i, at den medafhængige tager hele ansvaret på sig for at frelse alkoholikeren, eller det kan vise sig i form af en usund hang til at hævde sig på alkoholikerens bekostning.

Hvilke misbrug kan man være medafhængig af?

Man kan være medafhængig til en person med alle typer af misbrug. 

Det være sig alkohol, narkotika, piller eller hash, men også spil eller sex.

Behandling for medafhængighed.

Det første og vigtigste er at få behandlet den afhængige selv. 

De er trods alt kilden til problemet. Men uanset om den afhængige får løst sit problem eller ej, så kan det være nødvendigt for den medafhængige at få behandlet deres medafhængighed for at slippe af med en uhensigtsmæssig adfærd. 

Hvis det kun er alkoholikeren, som ændrer adfærd gennem sin alkoholbehandling, men hans medafhængige kone ikke gør det, så kan det give anledning til misforståelser og knas i parforholdet.

Man kan få behandling for sin medafhængighed hos mange psykologer og familieterapeuter.

På Behandlingscenter Søby Park er familieorienteret alkoholbehandling en del af behandlingspakken, når en alkoholiker er blevet indlagt til behandling

Her kan den nærmeste familie få hjælp og vejledning af en dygtig familieterapeut til at forstå og håndtere den indflydelse en alkoholiker kan have på sin nærmeste familie. Ikke mindst den psykologiske mekanisme, som vi kalder medafhængighed.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere.

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

    Hvornår passer det dig bedst?

    Alkoholbehandling der virker

    Derfor vælger mange at gå i alkoholbehandling hos Behandlingscenter Søby Park