Viden

Medicinmisbrug / Pillemisbrug

4 ud af 5 af vores patienter kommer ud af deres misbrug af receptpligtig, afhængighedskabende medicin.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om,hvordan man kommer i behandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med et medicinmisbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Medicinmisbrug - benzodiazepiner, sovepiller og smertestillende medicin.

Grundet sygdommens grundtræk med stærk afhængighed og benægtelses-syndrom sker det desværre sjældent, at en medicinmisbruger tager i afvænning på eget initiativ, og lige så sjældent frivilligt!

Medicinmisbrug – receptpligtig, afhængighedsskabende medicin – benzodiazepiner og morfinpræparater – bivirkninger og misbrugspotentiale. 

Nogle medicintyper, som f.eks. benzodiazepiner m.fl. (ofte sovemedicin, beroligende medicin), er lige så stærke og afhængigheds­skabende som narkotiske stoffer.

Desværre har benzodiazepiner og medicintyper med misbrugspotentiale også den egenskab, eller mangel på samme, at den gode (måske endda behagelige) virkning aftager efter relativt kort tid. 

Der opstår såkaldt tolerans. Dvs., at der skal anvendes en tiltagende højere dosis for at opnå samme effekt. Dette ses også med oxycontin misbrug.

Ved øgning af dosis vender den gode / behagelige virkning midlertidigt tilbage, men resultatet ender på samme måde igen. 

Nogle afhængige udviser “kreativitet” ved at kombinere medicinen med alkohol, hvorefter der igen kortvarigt opleves en behagelig effekt; men samtidig med den ubehagelige sideeffekt, at personen ender op med en dobbelt afhængighed.

Benzodiazepiner:

 • Alopam
 • Oxazepam
 • Oxabenz
 • Oxapax 
medicinmisbrug

Abstinenser ved misbrug og ophør af brug af benzodiazepiner og morfica.

Grænsen mellem nødvendig smertebehandling i kortere tid og transformationen til afhængighed og medicinmisbrug er hårfin! 

Abstinenssymptomer omfatter fysiologiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner på dosisreduktion eller ophør af brug af lægemidlet.

Symptomerne afhænger af det konkrete lægemiddel og dosis samt varighed og varierer desuden mellem patienter.

Abstinenssymptomer kan optræde efter behandling med standarddoser af et lægemiddel og er udtryk for opstået afhængighed, så abstinenser er ikke i sig selv udtryk for at et overforbrug har fundet sted. I forhold til lægens ordination.

Abstinenssymptomerne kan for flere af lægemidlerne minde om de symptomer, der oprindeligt indicerede behandlingen. 

Dette kan desværre på misforstået eller vildledende vis være med til at fastholde patienten i en opfattelse af at brugen af det pågældende lægemiddel fortsat er nødvendig. 

Abstinenstilstande kan kompliceres af kramper eller delirium. 

Ofte undskyldes eller bortforklares og bagateliseres et medicinmisbrug langt hen ad vejen af både den afhængige OG familien med, at det jo er lægeordineret. 

Fakta er, at det danske sundhedsvæsen hvert året “producerer” et rystende antal medicin-afhængige patienter i forbindelse med ordination af smertestillende medicin efter operationer og medicin til behandling for f.eks. søvnbesvær, indre uro og angstsymptomer mm. 

 

Ifølge den meget anerkendte og respekterede overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom drejer det sig om 36.000 personer om året, og der er i praksis efter vores oplevelse – og igen ifølge Overlæge Henrik Rindom – INGEN HJÆLP i det offentlige system til at nedtrappe eller stoppe afhængigheden hos disse mennesker. 

Kun ganske få patienter er i stand til, med en nedtrapningsplan fra egen praktiserende læge, at trappe sig selv ud af den afhængighedsskabende medicin. Og desværre vedbliver nogle læger at forny recepter, uden at tænke på, at der i virkeligheden burde finde en nedtrapning sted. 

Eneste hjælp til et medicinmisbrug er stort set indlæggelse mod egenbetaling på privat behandlingscenter, som f. eks. hos os, Behandlingscenter Søby Park. 

Vores læger og behandlere har stor indsigt i benzodiazepiner og andre afhængighedsskabende medicintyper, deres bivirkninger og afhængighedsskabende egenskaber. 

Vi har omfattende viden og ekspertise omkring kompleksiteten i medicinmisbrug og andre afhængigheder, hvor både krop og sind er påvirket og den afhængige selv er fuldstændig ude af kontrol i forhold til sin egen sygdom. 

Her hjælper kun udefra kommende hjælp som hos os på Behandlingscenter Søby Park. 

Fakta er derfor også, at det oftest er de pårørende til misbrugeren, der må tage initiativ og vise handlekraft! Kun derved bliver en misbruger i stand til at komme i professionel behandling og arbejde med sin sygdom. 

4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug af benzodiazepiner eller anden afhængighedsskabende medicin

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du får din pårørende i behandling og betryggende nedtrapning her på Behandlingscenter Søby Park.

Eksempler på almindeligt brugte, afhængighedsskabende typer morfin-præparater og benzodiazepin-præparater – alle med stor afhængighedsrisiko og misbrugspotentiale:

Benzodiazepiner:

 • Alopam
 • Oxazepam
 • Oxabenz
 • Oxapax 

 

Anxiolytikum af benzodiazepin gruppen:

 • Stesolid
 • Apozepam
 • Alprazolam
 • Alprox
 • Tafil
 • Temesta / Lorazepam
 • Diazepam
 • Hexalid
 • Valaxona
 • Frisium / Clobazam
 • Broman /Bromazepam
 • Lexotan
 • Oxazepam

 

Hypnotikum af benzodiazepin gruppen:

 • Nitrazepam
 • Flunipam
 • Flunitrazepam
 • Apodorm
 • Mogadon
 • Pacisyn
 • Pronoctan /Lormetazepam
 • Halcion / Triazolam

 

Benzodiazepin receptoragonist:

 • Stilnoct
 • Zolpidem
 • Nimadorm
 • Zonoct
 • Sonata / Zaleplon

Cyclopyrrolon, som er en benzodiazepin agonist: 

 • Imovane
 • Imoclone
 • Imozop
 • Zopiclone

 

Antiepilektum af benzodiazepin gruppen:

 • Rivotril / Clonazepam 

 

Smertestillende medicin, morfin og morfinlignende præparater:

 • Abalgin
 • Contalgin
 • Depolan
 • Dextropropoxifen
 • Dolol
 • Doloxene
 • Doltard
 • Durogesic 
 • Fentylan
 • Ketogan
 • Kodein
 • Mandolgin
 • Metadon
 • Morfin
 • Nobligan
 • Oxycontin
 • Oxynorm
 • Petidin
 • Temgesic
 • Tradolan

Hvordan hjælper man en pårørende med et medicinmisbrug i behandling?

Vi tilbyder at vejlede og bistå de pårørende med at forestå en Intervention, dvs. en professionel og empatisk vinkel med motivering af misbrugeren til omgående at gå i behandling hos os for sit medicinmisbrug. 

Interventionen bør absolut KUN udføres af professionelle. Er en intervention først mislykkedes for familien selv, kan vi ikke komme bagefter og rydde op op dermed opnå et andet udfald.

En Intervention bør absolut kun foregå efter forudgående, kyndig vejledning og familien bør ikke selv gøre et forsøg uden professionel instruktion, hjælp og styring. 

Der er kun 1 skud i bøssen; og rammer man forbi, kan det ikke bare gentages eller gøres om igen.

En professionelt tilrettelagt intervention foregår i en positiv ånd og med al skyldig respekt og værdighed for alle parter, også for medicinmisbrugeren. 

Med den rette indsigt og fremgangsmåde lykkes det med meget få undtagelser altid at overtale misbrugeren til at gå i behandling hos os omgående. 

Der er desuden mulighed for et for-besøg på Behandlingscenter Søby Park, sammen kan vi drøfte perspektiverne i et fortsat medicinmisbrug kontra behandling. 

Men ring inden du gør noget, TLF. 86 87 12 24. Et positivt udfald af et for-besøg fordrer stort set samme forberedelse af de pårørende som ved en intervention. 

Nedtrapning og behandling af medicinafhængighed.

En nedtrapning i sig selv gør sjældent patienten medicinfri og motiveret for et liv som “clean”. 

Men nedtrapningsplanen, som vore læger omhyggeligt fastlægger, og som der bliver løbende fulgt op på under opholdet hos os, er det første behandlingsmæssige tiltag efter ankomst hos os. 

Varigheden af et behandlingsophold ved medicin afhængighed. 

Varigheden af opholdet vil være individuelt, men et sted mellem 8-12 uger under indlæggelse i døgnophold er realistisk. 

Som patient sidder man ikke blot og “glor ud i luften” mens man venter på, om overlægen mon kommer forbi indenfor de næste par uger, for nu at udtrykke det firkantet. 

Dagene er fyldt ud med behandlingsrelevante aktiviteter. 

Hver dag er skemalagt med behandlingsmæssige aktiviteter, hvor der arbejdes mentalt og terapeutisk med mulighederne i livet uden den afhængighedsskabende og misbrugte medicin. 

Der arbejdes f.eks. med erkendelse af misbruget og omfanget og konsekvenserne heraf for en selv men også for familien, identifikation af tilbagefaldstegn, forebyggende strategier og meget, meget mere. 

Det er bestemt ikke kedeligt at være hos os.

Der er derimod tale om en spændende og udfordrende, indre rejse i sig selv, hvor nyt livsmod modnes og med fornyet indsigt i sig selv og de mekanismer, som ikke alene driver misbruget fysisk, men også psykisk. 

Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest inspirerende og i særklasse tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder.

Vi modtager patienter fra hele Danmark, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper.

Kontakt os for en uforpligtende snak på TLF. 86 87 12 24

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere

Bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende i behandling. 4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park