Viden

Minnesota modellen – den mest succesfulde behandlingsform for alkoholmisbrug

4 ud af 5 af vores patienter kommer ud af deres alkoholmisbrug.

Behandlingscenter Søby Park tilbyder døgnbehandling af primært alkoholmisbrug, men også andre afhængigheder som kokain, hash og misbrug af receptpligtig medicin.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Minnesota modellen, opdateret, udvidet og kombineret med anerkendte terapiformer.

På Behandlingscenter Søby Park tager vi udgangspunkt i Minnesota modellen. 

Vi har tilpasset behandlingsmetoden til forholdene i dag, og opdateret og kombineret med andre tidssvarende og respekterede, terapeutiske metoder.

Vores misbrugsbehandlere og terapeuter er ædru alkoholikere, som selv er blevet ædru med hjælp fra en alkoholbehandling efter Minnesota Modellen.

Dette selv at have prøvet et misbrug og en vellykket alkoholbehandling efter Minnesota Modellen i kombination med en professionel uddannelse, giver os en helt unik tilgang til vores indlagte alkoholmisbrugere. 

Vi besidder en ægte empati for alkoholikeren og kan følge hans forestillingsverden og tankegang, fordi vi har prøvet det på egen krop.

Derudover kender vi til konsekvenserne samt den pris de pårørende betaler. En pris som kun bliver højere og højere som alkoholismen tager til.

Vi kan også bekræfte at lav moral, eller en rygrad som en regnorm, IKKE er årsagen til et alkoholmisbrug 

I og med vi som behandlere selv har en baggrund med misbrug, har vi den rette indsigt og værktøjer til at imødegå alkoholikerens dårlige undskyldninger med en positiv og konstruktiv tilgang. 

Vi kender jo alle løgnene og bortforklaringerne fra os selv – vi har selv brugt dem, og flere til – så vi lader os ikke løbe om hjørner med. 

Hvad er minnesota modellen?

Alkoholbehandling med minnesotakuren startede helt tilbage i 1930’erne i staten Minnesota, i USA. 

Her gik en gruppe læger og psykiatere på et hospital sammen om at inddrage ædru alkoholikere fra organisationen “Anonyme Alkoholikere” i deres alkoholbehandling. De opnåede markant bedre resultater end andre, hvilket var startskuddet til en ny form for alkoholbehandling.

 • Alkoholbehandling med Minnesota Modellen tager udgangspunkt i et samspil mellem uddannede misbrugskonsulenter, der selv er ædru alkoholikere og læger (som ikke nødvendigvis selv er alkoholikere).
 • Minnesota Modellen ser alkoholisme som en progressiv sygdom, som rammer hele familien.
 • En af de vigtigste faktorer i en alkoholbehandling med Minnesota Modellen er miljøet med højtuddannede og specialiserede misbrugskonsulenter og ædru alkoholikere, som sammen kan lede en alkoholbehandling.

Et nøglepunkt i Minnesota Modellen er at patienterne befinder sig i strukturerede og trygge rammer, hvor de kan tale frit, uden at blive fordømt eller møde manglende forståelse.

 • Undervejs i alkoholbehandlingen arbejder terapeuten og patienten sammen om først at nedbryde patientens benægtelse af afhængigheden og omfanget af konsekvenserne.

Behandlingsprogrammet og dagens struktur leder patienten hen mod, at alkoholikeren selv stiller diagnosen alkoholisme – dette er unikt for Minnesota Modellen. 

 •  Allerede kort inde i forløbet får den indlagte alkoholiker nyt håb og mod på tilværelsen og motivation til at lægge sit liv om. 
 • Det går op for alkoholikeren, at han ikke er alene i hele verden om problemet, at mange andre har det på samme måde, og at det også kan lykkes for ham at slippe fri af alkoholismen.
 • Dernæst bliver fokus rettet mod patientens indre ressourcer, så han/hun kan se på sygdommen på en konstruktiv måde og derfra vælge et liv som ædru, altså et liv uden alkohol, stoffer eller støttemidler som antabus eller medicin.
 • I Minnesota Modellen arbejdes der også med patientens værdier og holdning til livet.
 • Alkoholikeren bliver gennem behandlingen og terapien rustet til et valg mellem “at drikke” eller “ikke drikke” – Hvilket er det samme som “et godt liv” kontra “et dårligt liv”.
 • Patienten (og familien) vil opleve store forandringer i selvopfattelsen samt adfærden hos den ædru alkoholiker. Dette kommer som en naturlig udvikling gennem behandlingsforløbet. 
 • De fleste får følelsen af, at de har “fundet sig selv” og får forbedret livskvalitet gennem alkoholbehandlingen.

Det vigtigste er at se på alkoholisme som en sygdom.

Patienterne skal fremover være bevidste om, at deres afhængighed er en sygdom. 

Gennem en alkoholbehandling efter Minnesota Modellen på Behandlingscenter Søby Park kan du argumentere for, at patienten bliver ekspert i sin egen sygdom.

 • En alkoholbehandling efter Minnesota Modellen består bl.a. af lektioner, foredrag, personlige opgaver relateret til alkoholisme, en til en samtaler og individuel- og gruppeterapi. 
 • Der er fokus på, at alt sker i en atmosfære der er uden fordømmelse, men derimod er varm og kærlig – det skaber en tryg stemning og hjælper alkoholikeren til at åbne sig.
 • Desuden bliver patienten introduceret til AA (Anonyme Alkoholikere) programmet, samt Anonyme Alkoholikeres netværk i hele landet, som giver mulighed for at bygge videre på læringen fra alkoholbehandlingen. 
 • Anonyme Alkoholikere er en form for selvhjælpsgrupper og deltagelse er gratis.
 • Alkoholbehandling med udgangspunkt i Minnesota Modellen er grunden til, at mange tusinde alkoholikere og andre afhængige danskere er blevet fri af deres afhængighed og dermed kan leve og håndtere deres liv uden brug af alkohol eller stoffer.

Du kan læse mere om minnesotakuren her.

Opfølgning efter alkoholbehandling.

Efter udskrivning fra alkoholbehandling efter Minnesota Modellen anbefales du løbende at deltage i møder i Anonyme Alkoholikere

Derudover vil der være en række ambulante møder med vores misbrugskonsulenter samt samtaler via telefon eller Skype/Viper, alt efter individuelle behov.  

 

Kom ud af dit alkoholmisbrug

Familieprogram.

Vores alkoholbehandling inkluderer et kursus for de pårørende.

Dette kursus er vigtigt og er altid yderst værdsat af de pårørende. 

På kurset lærer de om sygdommen alkoholisme, samt den indflydelse den har på hele familien og alle principperne i en alkoholbehandling. 

Kurset bliver afholdt af en uddannet og professionel familieterapeut, som har fokus på indsigt og empati.

Dertil er der mulighed for besøgsdage, alle søndag eftermiddage på Behandlingscenter Søby Park. 

Her har familien mulighed for at møde andre ligestillede familier og dele erfaring og viden vedrørende alkoholisme.   

Det kræver kvalificeret professionel hjælp at komme ud af alkoholmisbrug. Behandlingscenter Søby Park tilbyder en sådan professionel behandling.

Sådan kan du komme ud af et blandingsmisbrug med medicin og alkohol.

Behandlingscenter Søby Park har vi stor erfaring med at hjælpe patienter af med både alkoholmisbrug og afhængighed af stoffer som f.eks. tramadol. Mange af vores patienter har haft et blandingsmisbrug af alkohol og piller, når de bliver indlagt.

Vores behandling tager hånd om begge former for afhængighed. Ved et blandingsmisbrug er behandlingsforløbet som regel længere end ved ”ren” alkoholisme.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere.

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Behandlingscenter Søby Park - Minnesota-modellen virker

  Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park er 4 ud af 5 ædru 1 år efter behandlingen. Færre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp. De offentlige alkoholambulatorier, med behandlingsforløb over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%.

  Ring NU på TLF. 86 87 12 24 og hør mere om alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange døgnbehandling hos Behandlingscenter Søby Park

  Ring mig op

  Bliv ringet op