Viden

En Minnesotakur – hvad er det?

4 ud af 5 af vores patienter kommer ud af deres misbrug.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om, hvordan man kommer i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Minnesotakuren stammer fra staten Minnesota i USA – deraf navnet.

En Minnesotakur er et behandlingsprogram, som i sin grundform blev til, da man på et psykiatrisk hospital tog AA (Anonyme Alkoholikere) og deres erfaringer med i arbejdet med at få alkoholikere til at stoppe med at drikke. 

Minnesotakurens principper er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 Trin. 

De 12 Trin er en beskrivelse af, hvad andre alkoholikere gjorde for at slippe fri af deres misbrug. Det er tanken, at gør du det samme, er der gode muligheder og stor sandsynlighed for at du også slipper fri af afhængigheden.

Det er disse 12 Trin og vores professionelt uddannede behandlere og rådgivere, der selv er ædru alkoholikere, som guider og vejleder dig i behandlingen. 

Professionelt uddannede, ædru alkoholikere behandler aktive alkoholikere. 

En af de helt store styrker i Minnesota modellen er, at behandlerne selv er ædru alkoholikere. Det grundlæggende behandlingsprogram er “opfundet” af alkoholikere. 

Hvem andre end alkoholikere ved, hvad det drejer sig om – ud fra erfaringer på egen krop. 

Til sammenligning kan en mand jo f.eks. læse en masse om at føde børn, og blive vældig klog på det. Men i virkeligheden kommer mænd jo aldrig rigtig til at vide, hvordan det er at føde børn.

Målet i en Minnesotakur er ikke kun, at du kvitter alkohol.

Målet er i aller højeste grad at få alkoholikere og deres familier på rette spor igen. Med fornyet gensidig respekt, livsglæde og selvværd, inden det er for sent. 

Minnesotakuren på Behandlingscenter Søby Park. 

På Behandlingscenter Søby Park stiller vi os ikke tilfreds med “kun” at arbejde ud fra Anonyme Alkoholikeres 12 Trin og de ellers meget succesrige principper i en Minnesotakur. 

Opdateret og udbygget med terapi. 

Vi har derfor opdateret behandlingsprogrammet med tidssvarende og anerkendte, evidensbaserede terapeutiske arbejdsmetoder. 

Dette sikrer, at du som patient hos os kommer virkelig i dybden. 

Du får bearbejdet eventuelle traumer og andre hindringer, som ellers kan stå i vejen for, at du profiterer af opholdet og bliver ædru på grundlag af principperne i selve Minnesotakuren. 

Få hjælp fra dem, som selv kender til livet som aktiv alkoholiker.

Alkohol er ikke kun gift for helbredet.

Et misbrug splitter familier ad og ødelægger venskaber, og har du først udviklet et omfattende alkoholforbrug / alkoholmisbrug, risikerer du en dag at stå helt alene med dit problem. 

I sidste ende kan det have fatale konsekvenser.

Fordelen ved at inddrage terapeutisk uddannede, ædru alkoholikere i behandlingen sammen med sundhedsfagligt personale er, at vi som ædru alkoholikere ved, hvad du og din familie gennemlever.

Udover at have professionelle misbrugs- og terapeut uddannelser har vores personale selv været der og har prøvet konsekvenserne på egen krop. 

Vi kan derfor noget, som ingen andre kan. 

Vi kan sætte os ind i din situation og dine følelser, både som alkoholikere og som pårørende. Vi og vores familier har selv været hele nedturen igennem.

Samtidig kan vi som ædru alkoholikere vise hele familier, at det er muligt at komme igennem forløbet og samtidig lande på begge fødder. 

Det er aldrig for sent at tage det første og vigtigste skridt mod at blive tørlagt og få livet tilbage som ædru.

En alkoholiker skal aldrig stå alene med sit problem. 

Ved at involvere både fagligt personale, professionelt uddannede ædru alkoholikere og familien, skabes der trygge rammer. Rammer som kan sikre, at også du kommer ud fra behandlingen som endnu en “ædru alkoholiker”. Og dermed som en person, der har genfundet den gamle og ægte glæde ved livet uden alkohol. 

Et vigtigt skridt i en Minnesotakur er erkendelse og accept.

På Behandlingscenter Søby Park er en del af behandlingen erkendelse og accept af, at alkoholisme er en sygdom.

Kun ved at få en forståelse for din egen sygdom og en viden om denne, kan du som alkoholiker bekæmpe sygdommen. 

På samme måde som en sukkersyge patient må forholde sig på en bestemt måde til sin sygdom for at holde den i skak, må en alkoholiker også forholde sig på bestemte måder til sin sygdom, for at den ikke skal komme i udbrud.

Viden er nøglen til din forståelse, og derfor er der også stor fokus på undervisning og terapi.

Udover at vi har ambulant efterbehandling efter udskrivning fra døgnopholdet, sørger vi på Behandlingscenter Søby Park for, at du som patient bliver introduceret og henvist til møder i AA (Anonyme Alkoholikere).

Et nyt netværk for den ædru alkoholiker.

Så uanset hvor i landet du er bosiddende, bliver du tilkoblet selvhjælpsgrupperne Anonyme Alkoholikere.

Her møder du andre alkoholikere med samme baggrund og erfaring med et ædru liv. Det er en meget stor hjælp til at holde sig vedvarende og stabilt ædru.

Det virker at have andre omkring sig, som går igennem det samme og vil det samme, nemlig et ædru liv. De kan relatere til dig og det, du går igennem, ligesom du kan forstå deres situation og baggrund. 

Denne støtte og fællesskabet er uvurderligt.

Hvad koster en Minnesotakur?

Ønsker man at komme i alkoholbehandling med udgangspunkt i en minnesotakur, skal man forvente selv at betale. Dette skyldes at al døgnbehandling i Danmark kun foregår i den private sektor. 

Egenbetaling og finansiering. 

Dog kan der i mange tilfælde hentes finansiering på forskellige måder. 

En mulighed er måske igennem en privat sundhedsforsikring. Du kan læse mere om de forskellige finansieringsmuligheder her

Prisen – hvad koster en Minnesotakur. 

En konkret pris for vores alkoholbehandling er ikke hemmelig, men det vil være uhensigtsmæssigt at oplyse en pris her, da prisen kan variere efter patientens behov.

Med afsæt i en minnesotakur, er der som udgangspunkt tale om et 5-6 ugers behandlingsophold. Men varigheden er ofte individuel og kan variere for den enkle patient. 

Der kan også være særlige ressourcer og tiltag, som skal i spil. Igen påvirker det varigheden af et behandlingsophold.

Du bør derfor ringe til os på 86871224. Sammen kan vi konkretisere den rette behandling og den rette pris i dit tilfælde. 

Vores telefon er åben fra kl. 07.00 til kl. 23.00 alle dage på året.

Personale

Vi har fast tilknyttede læger.

En læge tilser hver ny patient i forbindelse med ankomst til en Minnesotakur på Behandlingscenter Søby Park.

Lægens opgave er i hvert enkelt tilfælde at give patienten et generelt helbredstjek. Dette skal sikre, at du som patient helbredsmæssigt kan opholde dig hos os, og ikke er så dårlig, at du i første omgang hører hjemme på et hospital. 

Abstinensbehandling ordineres af vores læger efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Lægen vurderer og ordinerer også omfanget af påkrævet abstinensbehandling. Håndteret rigtigt kan afrusningen stort set ske smertefrit. 

Efter lægetilsynet tager terapeuterne over.

De terapeutisk og fagligt uddannede behandlere står for den egentlige Minnesotakur. Dvs. alkoholafvænning og alkoholbehandling. 

Behandlerne har, udover deres professionelle håndtering af misbrugsproblemerne, også hjertet med i alt de foretager sig for og sammen med dig og de øvrige patienter.

Med vores overskuelige størrelse på 10-12 patienter ad gangen, kan du være sikker på, at der er helhjertet fokus på dig og din familie. 

Hos os bliver hverken du eller andre overset i mængden. Du bliver mødt i øjenhøjde og med respekt for dig og din sygdom, alkoholisme.

I Minnesotakur? Vores patienter kommer fra Jylland, Sjælland og Fyn.

Samtidig er både vores størrelse, en positiv og imødekommende ånd på stedet, og rammerne på en 1.000 kvm. herregård med en herskabelig ro med til, at du som ny patient hurtigt falder til og føler dig tryg.

Både medpatienter og medarbejdere vil alle gøre deres til, at du hurtigt falder til og bliver en del af vores dagligdag. 

På baggrund af vores opdaterede Minnesotakur og mange andre kvaliteter, vælger mange familier fra Fyn, Sjælland og København os som deres foretrukne behandlingscenter, selvom vi er placeret i Jylland.

Er transport et problem, tilbyder vi i øvrigt gerne at afhente den nye patient. 

Handling nu

4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug

Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan omkring 4 ud af 5 konstateres stabilt ædru 1 år efter behandlingen. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.

Konstateret ædrug efter behandling hos os
Konstateret ædru efter kommunale alkoholambulatorier
antabus kombineret med psykolog hjælp
behandlingscenter søby park køkken
Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange Minnesotakur på Behandlingscenter Søby Park

  Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

  Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
  – også weekend og helligdage –