pårørende til alkoholiker
Viden

Råd til pårørende

Vi orienterer gerne om, hvordan du får din pårørende i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.
Hvordan hjælper du bedst en alkoholiker? Hvad er hemmeligheden bag, at du kan få det det til at lykkes: 
  • Ring inden du gør noget, TLF. 86 87 12 24 er åben HVER dag fra kl. 07.00 til 23.00. 
  • Benyt dig af vores anonyme, uforbindende og GRATIS tlf. rådgivning. 

Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere

Telefonrådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt.
Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24

Hjælp den du har kær.

Grundet sygdommens karakter er det yderst sjældent, at en alkoholiker kommer i alkoholafvænning / alkoholbehandling på eget initiativ. 

På grund af udpræget og hård benægtelse af problemet og manglende selvindsigt hos den sygdomsramte, ringer en alkoholiker ikke selv til et behandlingshjem. 

Hvor skal initiativet så komme fra? 

Sandheden er nærmere, at det er dem, som er tæt på alkoholikeren, familie og venner, der bliver nødt til at skære igennem. 

Familien skal i samlet flok konfrontere alkoholikeren. På en ordentlig og saglig måde naturligvis. Familien stiller simpelthen et direkte og ufravigeligt krav. Alkoholikeren skal her og nu indgå i et helt konkret tilbud om alkoholbehandling, som familien har fundet frem til. I modsat fald er der konsekvenser! 

Ring til os, INDEN du gør noget. 

Få vejledning i, hvordan det skal gribes an for at blive en succes.

Det kan med stor sandsynlighed, grebet an på rette måde, føre til at alkoholikeren kommer i behandling og der begynder at arbejde aktivt med sygdommen.

På Behandlingscenter Søby Park tilbyder vi, at du/I kan komme på et besøg.  Her kan I få en uforpligtende samtale omkring konsekvenserne ved et fortsat alkoholmisbrug kontra mulighederne efter en alkoholbehandling.

Vi kan hjælpe med at arrangere en såkaldt INTERVENTION. 

En intervention er kort fortalt en motiverende samtale med alkoholikeren, og har som mål at få ham/hende i alkoholbehandling hos os.

Forud for interventionen forbereder vi omhyggeligt familien på, hvordan samtalen med alkoholikeren typisk forløber. 

Vi forbereder omhyggeligt familien på, hvordan de skal forholde sig i forskellige, tænkelige scenarier under interventionen

Vi anbefaler på det kraftigste, at en intervention KUN udføres med kyndig, professionel hjælp og vejledning.

Hvis man lader det være op til alkoholikeren selv, og dermed så at sige venter på at lyset går op for vedkommende, går det kun den forkerte vej.

Sygdommen vil vinde med tabte relationer, mistet job, tab af familien, ødelagt økonomi og nedbrudt helbred til følge.

De, som er pårørende til en alkoholiker ved, det nærmest er en umulig opgave, at få en alkoholiker til at indrømme problemet og efterfølgende gøre noget aktivt og effektivt ved det. 

Med vores professionel hjælp og vejledning ved en intervention lykkes det stort set altid at få vedkommende i alkoholbehandling – omgående.

Vores certificerede behandlere har mange års erfaring og er selv ædru alkoholikere, hvorfor de med deres erfaring og empati i langt de fleste tilfælde kan bryde isen til alkoholikeren.

Alkoholikeren har brug for hjælp, som er motiverende og vedholdende, så han kan overvinde afhængighedens jerngreb. 

En alkoholiker vil typisk IKKE have hjælp.

De fleste familier med en alkoholiker har, sandsynligvis endda mange gange, forgæves forsøgt sig med at gøre alkoholikeren begribeligt, at han/hun har et problem med alkohol. Et alvorligt problems som vedkommende bliver nødt til at tage seriøst og gøre noget ved.

Oftest bliver en sådan konfrontering mødt med benhård benægtelse.  

”Jeg kan stoppe, hvornår jeg vil!” – ”Passer jeg ikke mit arbejde til punkt og prikke?” – ”Du kan da også godt lide et glas vin!” – ”Naboen drikker da meget mere end jeg!”

Er kendsgerningerne for åbenbare lyder det sådan. 

”Jeg lover, at NU skal jeg nok tage mig sammen!” – ”Men jeg VIL have det sådan, at jeg kan / må drikke en øl / et glas vin…! Og videre i den dur, og ofte ender det hele op i skænderier og gensidige beskyldninger: ”Det er også fordi, fordi…” – ”Det er også din skyld, jeg drikker…!”

Vi har mange års succesfuld erfaring med at hjælpe familier og virksomheder med professionelt gennemførte interventioner.

Du kan kontakte os helt uforpligtende per TLF. 86 87 12 24 eller komme på GRATIS for-besøg hos os. Vi kan vejlede dig omhyggeligt og professionelt om, hvordan en såkaldt ”Intervention” skal planlægges og gribes an, så du lykkes med at få din pårørende i behandling.

Med vores helt konkrete og fysiske tilstedeværelse ved en intervention er forløbet altid med forudgående, omhyggelig forberedelse af de deltagende familiemedlemmer. Alt sker med værdighed og respekt for alkoholikeren, såvel som for familien.

Interventionen har KUN til formål at motivere alkoholikeren til at acceptere, at professionel hjælp i form af en alkoholbehandling er en absolut nødvendighed, og at det er NU, behandlingen skal i gang.

Om alkoholikeren i fremtiden skal kunne drikke alkohol, tager vi slet ikke stilling til ved en intervention, som altså KUN har et eneste formål. Nemlig at få alkoholikeren til at gå i behandling, omgående!

Alt det andet følger i selve behandlingsforløbet; men som pårørende skal I ikke være i tvivl om, at behandlingen går ud på, at alkohol skal helt ud af billedet!

Interventionen bør KUN foregå med professionel bistand.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Gratis og uforpligtende for-besøg.

Inden du og din familie beslutter jer for noget som helst, er du velkommen til et orienterende møde hos os.  

Her kan du og familien se stedet, og vi kan tage en åben snak om fortsat drikkeri kontra et behandlingsophold.

For-besøg kan også ske MED deltagelse af alkoholikeren selv. 

Men skal der opnås noget som helst med besøget, er det nødvendigt med en forudgående orientering og forberedelse af de pårørende. Du skal være afklaret med et konkret mål med besøget. Og du og familien skal ”uddannes” i, hvordan vi sammen når hen til dette mål. Nemlig at alkoholikeren får hjælp. 

Lidt om os. 

Udover at vi tilbyder en optimal alkoholbehandling med en succesrate på 4 ud af 5, der bliver stabilt ædru, har intet andet behandlingscenter så trygge, unikke og tiltalende rammer, som vi har. 

Med vores engagerede og kompetente personale, og en mindre herregård ved Århus som domicil, holder vi en helt unik standard for behandlingshjem. Vel at mærke uden vi er dyrere end andre steder. 

Vores behandlere leder den egentlige alkoholbehandling.  

3 faste lægekonsulenter er ansvarlige for det rent lægefaglige, herunder ordination og iværksættelse af forsvarlig, medicinsk baseret afrusning. Dette sikrer fokus og sikkerhed i alle forhold. 

At være i behandling er en aktiv tid.

At være i behandling hos os betyder en aktiv dag. Det minder om at være på kursus med et struktureret forløb, men hvor dette “kursus” (behandlingen) handler om “kursisten” (patienten) selv. 

Det er faktisk en spændende, indre rejse.

Dagtimerne er besat med behandlingsorienterede aktiviteter sammen med vores certificerede behandlere. Om aftenen deltager vi i møder i Anonyme Alkoholikere, ser almindelige spillefilm, hvor temaet er misbrug og afhængighed. Og nogen aftener holdes der interne møder i huset.

Om aftenen og natten har vi kvalificerede medarbejdere på job, som står til rådighed for patienterne, hvis nogen kommer i krise eller andre akutte behov opstår. 

Overskuelighed og tryghed. 

Det er vigtigt, der er overskuelighed og tryghed for alle. I den sammenhæng spiller vores størrelse med 8-10 patienter i behandling ad gangen en stor rolle, og er med til at sikre en helhjertet indsats i arbejdet med vore patienter og deres familier. 

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere.

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

    Hvornår passer det dig bedst?

    Ring mig op

    Bliv ringet op