Alkoholafhængighed
Viden

Sådan giver du en alkoholiker hjælp.

4 ud af 5 vores patienter opnår et liv uden alkohol.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om, hvordan man kommer i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Er du pårørende til en aktiv alkoholiker, er det svært at se til fra sidelinjen. 

Og det skal du heller ikke bare. Det værste du kan gøre, er at gøre ingenting.

Men der kræves resolut stillingtagen og handling fra din side. 

En aktiv alkoholiker har ikke den fornødne selvindsigt og erkendelse, som skal til for at se et misbrug i øjnene og anerkende, at han har behov for alkoholiker hjælp.

Alkoholisme er for de fleste et meget ømtåleligt emne. 

Det er tabubelagt. Derfor er berøringsangst helt almindelig. Men som pårørende skal du ikke være i tvivl om, at der med al sandsynlighed ikke sker nogen som helst bedring, før du viser initiativ og griber ind.

Den nødvendige styrke og selvindsigt til af egen drift og beslutning at tage i en misbrugsbehandling er altid forsvindende lille og vanskelig at spore hos en aktiv alkoholiker.

En alkoholiker lider af en meget alvorlig sygdom,. 

Sygdommen er karakteriseret ved stærk benægtelse og bagatelliseren, og bør anskues som en meget stærk lidelse på lige fod med et stofmisbrug. 

 Alkoholisme er vel den eneste sygdom, man ikke vil have hjælp til! 

WHO definerer alkoholisme som en sygdom. 

Er din ægtefælle eller en nær pårørende alkoholiker?

Tag kontakt til vore professionelle behandlere her på Behandlingscenter Søby Park. Tlf. 86 87 12 24 er åben hver dag mellem kl. 07.00 og 23.00.

Vi har stort kendskab til, hvordan du giver en alkoholiker hjælp, og hvordan en alkoholiker motiveres til at komme i misbrugsbehandling.

Hvis du vil give din pårørende alkoholiker hjælp til at komme i alkoholbehandling, er vores første råd, at du ikke selv begynder på noget uden professionel assistance og instruktion. Du kan meget nemt spolere chancen for at få din pårørende alkoholiker til at acceptere at modtage hjælp og komme i behandling for alkoholmisbrug. 

Få vores ekspertise til at give din pårørende alkoholiker hjælp.

Vores helt konkrete hjælp til at motivere en alkoholiker, kaldet en INTERVENTION, til at komme i alkoholbehandling hos os er i langt de fleste tilfælde gratis. Særlige omstændigheder kan gøre, at vi kræver en mindre betaling for hjælpen. 

Selve alkoholbehandlingen med et 5 ugers ophold er mod egenbetaling, evt. forsikringsbetalt eller betalt gennem arbejdsplads.

Behandlingscenter Søby Park er et af landets absolut bedste og mest erfarne centre.  

Vi har de rette forudsætninger for at give en alkoholiker hjælp i form af en professionelt tilrettelagt misbrugsbehandling. 

Som pårørende må du gerne komme på besøg forud for et eventuelt behandlingsforløb. 

Her kan du høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og den person, som du ser på vej ud på en farlig glidebane, eller som måske allerede har befundet sig der i mange år. 

Behandlingscenter Søby Park ligger i æstetiske og smukke omgivelser med masser af skøn natur i form af sø, skov og et rigt dyreliv. 

Vores domicil på en diskret beliggende herregård udstråler tryghed og varme og er i særklasse unikt for alkoholbehandling i Danmark. 

Her møder du vores engagerede medarbejdere, som er yderst professionelle og samtidig menneskekærlige og empatiske. 

Fornem stedet og mærk, hvordan vi tager vores opgave alvorligt og har til hensigt at få din kære ven eller familiemedlem tilbage til et liv uden den alkoholiske dæmon at kæmpe med.

At give en alkoholiker hjælp kræver motivation gennem intervention.

En alkoholiker fylder dig altid med mange undskyldninger og bortforklaringer af sit misbrug, som en alkoholiker ikke vil kendes ved. 

Tværtimod, alkoholikeren negligerer og taler problemet ned til det bare ingenting. Derfor er vedkommende heller ikke motiveret til at tage imod hjælp.

Vi har mange års erfaring med at yde en alkoholiker hjælp og har stor empati og forståelse for den vanskelige situation, du befinder dig i som pårørende. 

Derfor tilbyder vi dig at vi forestår og instruerer en såkaldt INTERVENTION. 

INTERVENTION = At gribe ind. 

En intervention har til formål at skabe motivation hos en alkoholiker. I mange tilfælde er interventionen starten og forudsætningen for at give en alkoholiker hjælp i en misbrugsbehandling, der hjælper på sigt, både for dig og hele familien.

Forud for interventionen har vi en tæt dialog med dig og den øvrige familie. Hvordan vedkommendes liv er. Adfærdsmønster og drikkemønster. Hvor længe har det stået på? Var der en udløsende faktor. Eller kom det stille og snigende? 

Vi guider dig og familien igennem interventionsprocessen. 

Vi instruerer omhyggeligt dig og familien og deltager helt konkret i interventionen, altså den “vanskelige samtale” med alkoholikeren.  Sammen med dig og familien finder vi den rette indgangsvinkel til den rationelle tanke hos den aktive alkoholiker. 

En forudsætning for, at vi kan hjælpe med en intervention, er 100% enighed blandt dig familiemedlemmerne. 

Du og familien skal have styrke og ressourcer til at fastholde denne enighed. Også når vi sidder sammen med alkoholikeren med vores tilbud om at få hjælp i en professionel døgnbehandling. Vi taler for, at en alkoholbehandling er uomgængelig. 

Vi forbeholder os ret til at vurdere, om de nødvendige ressourcer for en succesfuld intervention er til stede i familien. 

Selve behandlingsopholdet er mod egenbetaling, evt. arbejdsgiverbetalt eller forsikringsbetalt. 

Prisen afhænger af opholdets varighed; men ved et rent alkoholproblem, varer opholdet typisk 5-6 uger. 

Under behandlingsopholdet møder din pårørende alkoholiker behandlere og andet kompetent personale, som selv er ædru alkoholikere. Det giver os en enorm fordel – også for dig, allerede når du indleder kontakten med os. 

Vi har selv prøvet at sidde i saksen.

Vi har derfor forståelse og indsigt i både din og alkoholikerens situation og hvor ødelæggende et alkoholmisbrug er for HELE familien.

Samtidig klæder vi dig på til at tackle de udfordringer, der uundgåeligt vil komme i løbet af et behandlingsforløb der yder en alkoholiker hjælp. 

Du skal være stærk som en klippe og yde den fornødne støtte, der skal til for at få din kære misbrugsbehandling.

Vi er der hele vejen igennem, også med støtte til dig. 

Sådan yder vi en alkoholiker hjælp gennem behandling.

Umiddelbart synes et alkoholmisbrug at være et fysisk misbrug.

Der ligger dog altid bevæggrunde bag, som har udløst misbruget. Derfor handler vores behandling i langt højere grad på det mentale aspekt, frem for det fysiske.

Vi yder en alkoholiker hjælp gennem intens og omfattende psykoterapeutisk behandling. Alle vores patienter får strikket deres helt eget unikke forløb sammen, da to personer aldrig er ens. 

Lægetjek og abstinensbehandling. 

Indledningsvist giver vi en alkoholiker hjælp med et læge tjek, hvor lægen bl.a. vurderer behov for abstinensforebyggende behandling med medicin, som er muskelafslappende og let beroligende. Dette kombinerer vi med såkaldt NADA akupunktur

NADA har dokumenteret gavnlig effekt på abstinenser, som uden behandling kan være rigtig slemme og meget ubehagelige.

På Behandlingscenter Søby Park yder vi en alkoholiker hjælp med udgangspunkt i en velkendt behandlingsform, Minnesota modellen. Det er en meget succesrig behandlingsmodel. 

Vi har opdateret og udvidet med omfattende psykoterapi, da vi gennem mange års erfaring ved, at den mentale behandling har stor positiv effekt.

Vi giver en alkoholiker hjælp gennem introduktion og undervisning i Anonyme Alkoholikeres program, De Tolv Trin. 

Samtidig får vore patienter kontinuerligt nærværende og dybdegående samtaleterapi, enten individuelt eller i gruppe. Vi arbejder med at nå helt ind til kernen af misbruget og samtidig ruste patienten til det kommende liv uden alkohol.

Vi arbejder udelukkende med anerkendte og evidensbaserede terapiformer. 

De gør os i stand til at genopbygge psyken og selvværdet, der som oftest er banket i bund af misbruget. 

Personale 24/7. 

I starten af behandlingen kan vore patienter være meget skrøbelige og sårbare. Som noget ganske unikt for Behandlingscenter Søby Park har vi derfor altid en fast nattevagt på. Naattevagten er med sin baggrund yderst kompetent og er klar til at støtte og hjælpe, hvis abstinenserne banker på eller akut krise opstår.

Professionelt og dedikeret behandlingsteam.

Du kan trygt overlade din kære i hænderne på vores professionelle behandlere. 

Medarbejderne besidder menneskelige kvaliteter og stærke faglige kompetencer, der gør dem i stand til at levere en misbrugsbehandling i allerhøjeste kvalitet.

Patienten er altid i gode hænder. Vi har stor ekspertise og erfaring inden for abstinensforebyggelse og behandling. 

Vi er dedikerede til vores arbejde, som vi udfører med stor passion og engagement, så alle vores patienter får den optimale behandling, der skal til.

Lægetilsyn og helbredstjek ved ankomst.

Når man som patient ankommer til Behandlingscenter Søby Park, bliver man taget godt imod. Hurtigst muligt efter ankomst tilses den nye patient af en af vores læger, som foretager et rutinemæssigt sundhedstjek og vurderer omfang og styrke af abstinenser, samt hvilken abstinensbehandling, der skal ordineres

Terapeuterne varetager selv alkoholbehandlingen. 

Selve misbrugsbehandlingen varetages af vores behandlingsteam, som er certificerede og specialiserede terapeuter inden for misbrugsbehandling. Vi har desuden den fordel, at vi selv er ædru alkoholikere, hvilket giver os en unik indsigt i, samt forståelse for, hvilke traumer og følelser, man står med som aktiv alkoholiker.

Rådgivning af pårørende til alkoholikere.

Som pårørende er du altid velkommen til at kontakte os. Vores tlf. 86871224 er åben hver eneste dag fra kl. 07.00 til 23.00, også i weekender og på helligdage.

Er du måske i tvivl om en pårørende vitterlig er alkoholiker? Ring og få en gratis og uforpligtende snak. 

Det er undtagelsen, at en pårørende tager fejl af, at der er et problem med alkohol.

Er der et behandlingskrævende problem, kan vi rådgive dig om, hvordan du bedst får din pårørende til at modtage hjælp i en alkoholbehandling.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Vores ønsker og håb for vores patienter.

  Udover at vi arbejder professionelt med alkoholafhængige, ønsker vi naturligvis også brændende, at andre alkoholikere og deres familier får del i den løsning, som har givet vores personale et helt andet og virkelig godt liv!

  Hvordan hjælper man en alkoholiker i en behandling for alkoholisme?

  Det er enkelt og nemt at komme i behandling for alkoholisme her på Behandlingscenter Søby Park.

  Det er sådan set bare at ringe til os og aftale ankomst, praktiske detaljer og økonomi.

  Det er vigtigt forinden at have afklaret det økonomiske aspekt, idet det kun er muligt at komme i behandling hos os mod egen-betaling. Evt. via betaling fra privat sundhedsforsikring, idet vi fungerer som et privathospital.

  Tilskud eller betaling fra det offentlige er desværre ikke en mulighed.

  En døgnbehandling for alkoholisme varer hos os normalt 5 til 6 uger, hvor man altså bor hos os. Døgnopholdet følges op med ambulant efterbehandling 1 dag om måneden i de efterfølgende 11 måneder. Desuden indeholder vores behandlingstilbud også et program for de nærmeste pårørende til en alkoholiker.

  Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder. Vi modtager patienter fra hele Danmark, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper. Kontakt os for en uforpligtende snak på 86 87 12 24. 

  Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

  Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.
  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park

  Ring mig op

  Bliv ringet op