Viden

Sådan hjælper du en pårørende i alkohol afrusning & behandling

4 ud af 5 af vores patienter kommer ud af misbruget.

Hvordan lykkes det nogle familier, at få overtalt deres pårørende alkoholiker til at komme i behandling; men ikke for os?

Hvad er hemmeligheden bag, at det kan lykkes?

Ring inden du gør noget, TLF. 86 87 12 24 er åben HVER dag fra kl. 07.00 til 23.00. Du kan benytte dig af vores GRATIS og anonyme interventions- og alkoholrådgivning nu.

Det er ingen skam at være alkoholiker; men det er en skam ikke at gøre noget ved det! Og der kan gøres noget effektivt gennem en professionel alkoholbehandling

Inervention med hjælp fra Behandlingscenter Søby Park - Alkoholbehandling der virker

Efter gennemført forløb på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 4 ud af 5 patienter konstateres ædru. De kommunale alkoholambulatorier og rådgivningscentre, med et behandlingsforløb på over 3-9 måneder, har en succesrate på ca. 6-8%.Derudover kommer mindre end 2% ud af deres misbrug ved hjælp af antabus, kombineret med psykolog hjælp.

Det er de færreste aktive alkoholikere, der har selvindsigt og erkendelse nok til at indse, at de har behov for en alkohol afrusning og alkoholbehandling.

Alkoholisme og alkohol afrusning er stadig lidt af et tabu for pårørende. Der kan meget nemt opstå berøringsangst af frygt for at forværre situationen. 

Men det er vigtigt, at nogen tæt på den aktive alkoholiker, gør noget. For det bliver højst sandsynligt ikke alkoholikeren selv, der tager det første skridt til en alkohol afrusning med en egentlig alkoholbehandling.

En alkoholiker skal typisk motiveres af de pårørende i samlet flok. 

Grundlæggende skal motivationen ske med kærlighed, omsorg og bekymring for vedkommende. Men samtidig med en fast hånd for at få hans accept af at komme i alkohol afrusning / alkoholbehandling. 

Det er afgørende, at de pårørende er nået frem til 100% enighed om, hvad det er, de kan se er nødvendigt skal ske. 

Familien skal også være i stand til at stå stålsat fast på den løsning, de i fællesskab er nået frem til. 

Enhver forhandling med imødekommelse af alkoholikerens egne ideer om en løsning, eller fornyede løfter om bedring, vil ikke føre frem til en endelig løsning.

Afhængighed, altså alkoholisme er en alvorlig sygdom.

Der kræves resolut handling og indsats. Ellers vil alkoholmisbruget blive værre og værre som tiden går. Ultimativt ender det med tab af familie, mistet job, ødelagt økonomi og helbred, sygdom og alt for tidlig død.

Opgaven med motivering til alkohol afrusning og alkoholbehandling ligger i dine hænder som pårørende. 

Men gør aldrig noget alene, det lykkes meget sjældent. 

Kontakt os før du gør noget som helst og få vores råd og vejledning.

Du har typisk kun ét forsøg for at få vedkommende med i alkohol afrusning og alkoholbehandling.

Glem alle tanker om et nedslidt drankerhjem med en flok sutter.

Det er slet ikke virkeligheden. Vores patienter er mennesker med hjem, job og familie i behold, og mange af dem har faktisk gjort det godt i mange af livets forhold. Men med alkohol er de kommet til kort. 

Du har naturligvis mulighed for at komme på besøg. 

Så kan du stifte bekendtskab med os samt fornemme den professionalisme og det engagement, vi lægger for dagen i vores arbejde med alkohol afrusning og alkoholbehandling. 

Forud for første kontakt til den aktive alkoholiker og indlæggelse til alkohol afrusning, tager vi meget gerne en samtale med dig. Især om vedkommendes situation. 

På den måde får vi et billede af alkoholikerens liv og adfærd samt familiens situation. Det er vigtig viden om, hvordan vi skal agere. 

Målet med besøget hos os er naturligvis at få skabt en motivation til at gå i alkohol afrusning, så vedkommende kan blive rask. 

 

Sådan skaber vi motivation og villighed til at gå i alkoholafrusning og alkoholbehandling.

En aktiv alkoholiker vil oftest være tilbøjelig til at tale sit alkoholmisbrug ned og gøre det til ingenting. 

Der findes et hav af undskyldninger for ikke at komme i alkoholafrusning og behandling,

For alkoholikeren selv er undskyldningerne rationelle og helt rimelige grunde til at afvise behandling og dermed kunne fortsætte med at drikke.

Som pårørende skal man forstå, at en alkoholiker ikke er i stand til at se sin egen situation nøgternt udefra.

Netop derfor er vedkommende ikke motiveret for en alkohol afrusning og egentlig alkoholbehandling. 

På Behandlingscenter Søby Park har vi indsigt og de ressourcer, der skal til at for at skabe motivation for en alkoholbehandling og afrusninng.

Få vores hjælp til at gribe ind udefra. Sammen med familien kan vi foretage en såkaldt intervention. 

Ved interventionen, altså den svære samtale, taler og kommunikerer vi med alkoholikeren i øjenhøjde. 

Sammen med familien appellerer vi til de følelser og med de virkemidler, som vi af erfaring ved kan få alkoholikeren til at acceptere at komme i alkoholafrusning / alkoholbehandling.

Vi har dygtige medarbejdere, som selv er ædru alkoholikere og har indsigt i sindet og tankegangen hos den aktive alkoholiker. 

Det er et aktiv, som vi bruger med stor succes. 

4 ud af 5, som gennemfører en alkoholbehandling hos os, kommer stabilt ædru ud på den anden side og kan uden vanskelighed leve uden alkohol.

Individuelle behandlingsforløb med fokus på den enkelte og dennes familie.

Der findes ikke to mennesker, der er ens. Derfor har vi aldrig to patientforløb med alkoholbehandling, som er helt ens.

Det kræver unikke og strukturerede behandlingsforløb, hvor der er helhjertet fokus på den enkelte og vedkommendes behov.

Vi har hele tiden for øje, at I som familie går igennem en svær tid, som kræver ekstra fokus. Derfor er vi med jer hele vejen gennem en afrusning og misbrugsbehandling og yder respekt, støtte og venlighed. 

Vi holder af at vise omsorg og empati for andre, som har særligt behov for det.

Vores faglige kompetencer sammen med vores menneskelige egenskaber i en alkohol afrusning, er til jeres rådighed, hvilket giver de klart bedste resultater.

Vi kan skabe motivation for en alkohol afrusning hos alkoholikere og yde en rigtig god alkohol afrusning og alkoholbehandling, så han eller hun kan blive stabilt ædru. 

Vi er nærværende og tryghedsskabende i vores kontakt og vores måde at håndtere og tilrettelægge en alkohol afrusning på.

Psykoterapeutisk orienteret alkoholbehandling og alkoholafrusning.

Man kan være tilbøjelig til at tænke, at det at være alkoholiker er et fysisk funderet misbrug, som blot kræver alkohol afrusning af kroppen.

Her skal man dog have in mente, at der altid er en grund til, at vedkommende er begyndt at drikke. En holdbar alkohol afrusning er derfor mere et mentalt og adfærdsmæssigt anliggende end egentligt legemligt.

Der er som regel noget i vedkommendes liv, der er årsag til drikkeriet. Det er præcis det, vi i en alkohol afrusning og alkoholbehandling kommer ind til kernen af. 

Alkoholafhængighed

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Afrusning af alkohol.

Den rent fysiske alkohol afrusning og behandling af alkoholabstinenser er en ganske lille del af en alkoholbehandling.

Helt praktisk foregår en alkohol afrusning ved, at vi tørlægger alkoholikeren ved at give lægeordineret muskelafslappende, let beroligende medicin efter et individuelt nedtrapningsskema i nogle få dage. 

Medicinen sammen med NADA akupunktur, afhjælper de værste abstinenssymptomer og også i nogen grad trangen til alkohol.

Den største del af en alkohol afrusning / alkoholbehandling sker ved hjælp af intensiv psykoterapi. 

Alkoholmisbruget har for mange stået på i en længere årrække, og er dermed blevet en del af vedkommendes livsgrundlag, om man vil.

Et alkoholmisbrug er en sygdom og en form for mental besættelse, som kun fagligt dygtige behandlere kan afhjælpe. 

På Behandlingscenter Søby Park bygger vi vores alkohol afrusning på Minnesota modellen og intensiv terapi. 

Behandlingen tager udgangspunkt i arbejdet med psyken og adfærden. 

Med egentlig terapi efter anerkendte metoder har vi tillagt det mentale aspekt endnu større værdi end Minnesotamodellen i sin grundform, da vi af erfaring ved, hvad der virker på vores patienter.

Som patient bliver man efter alkohol afrusning introduceret og undervist i De Tolv Trin, som er et program, der er  udarbejdet af Anonyme Alkoholikere. 

De Tolv Trin er grundstenen i enhver Minnesota behandling, og hos os er de en obligatorisk del for enhver patient. 

Samtidig har vi konstant fokus på intensiv psykoterapi. 

Med De Tolv Trin og terapi med evidensbaserede metoder når vi ind til det inderste lag af problemets kerne. 

Hvad er skyld i alkoholmisbruget og hvorfor har det fået lov til at udvikle sig til en afhængigheds sygdom? 

Ved hjælp af individuel terapi og gruppeterapi er vi yderligere i stand til at genopbygge psyken.Terapien foregår med en helhjertet og medmenneskelig støtte og i et tæt tillidsbånd og sammenhold.

Hos os er der ingen fordømmelse, og ingen er alene med sin sygdom. 

Personale 24/7.

Som noget helt unikt indenfor alkohol afrusning og alkoholbehandling har vi altid medarbejdere på job med bl.a. fast nattevagt, som altid er til stede med støtte og opbakning i tilfælde af akut krise. 

Specialddannet, professionelt personale, der har mærket alkoholisme på egen krop.

Vi elsker vores arbejde på Behandlingscenter Søby Park, og vi elsker at hjælpe mennesker i alkohol afrusning og alkoholbehandling. 

Det er engagement og lyst, der driver vores medarbejdere og behandlingscenter, og det påstår vi med rette, at man kan mærke. 

Vi besidder alle nogle nøglekompetencer, som er vigtige for at tilbyde den optimale alkohol afrusning og alkoholbehandling. Vi har meget stor ekspertise og mangeårig erfaring inden for dette felt og har personlig erfaring med alkoholisme.

Noget af det første, der sker, når man ankommer til alkohol afrusning /og alkoholbehandling hos os er, at man bliver konsulteret af en af vore læger, hvor der bliver foretaget et helbredstjek og taget stilling til alkohol afrusning . Dvs. abstinensforebyggelse og abstinensbehandling af alkohol.

Vores læger er dog ikke selv alkoholikere, men har mange års erfaring med netop misbrug, følgevirkninger og også indgående kendskab til Minnesotamodellen fra deres arbejde for os. 

Den egentlige alkoholafvænning og alkoholbehandling bliver udført af vores specialuddannede psykoterapeuter og behandlere, som alle er certificerede inden for terapi- og misbrugsbehandling. 

Alle medarbejdere, på nær lægerne er selv ædru alkoholikere med mange års ædruelighed. 

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Vores ønsker og håb for vores patienter i alkoholafrusning og deres familier?

  Udover at vi arbejder professionelt med alkohol afrusning og alkoholbehandling, ønsker vi brændende, at andre alkoholikere og deres familier oplever den løsning, som har givet vores personale et virkelig godt og helt andet liv! 

  Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder.

  Vi modtager patienter fra hele Danmark, og også udlandet, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper. 

  Kontakt os for en uforpligtende snak påTLF. 86 87 12 24

  Gratis og uforpligtende for-besøg.

  Du kan til enhver tid komme på såkaldt for-besøg her på Behandlingscenter Søby Park.

  På besøget kan du og din familie selvfølgelig se vore dejlige rammer og omgivelser og høre mere om selve behandlingen. 

  Og vi kan fortælle mere om, hvordan vi kan hjælpe med at motivere alkoholikeren til at komme i behandling omgående.

  Et for-besøg kan foregå både med og uden alkoholikerens deltagelse.

  For-besøg, hvor alkoholikeren selv er med, og hvor målet er, at vedkommende skal blive og påbegynde behandlingsopholdet med det samme, kræver imidlertid samme forberedelse og instruktion af familien som ved en intervention. 

  Der skal trækkes på samme læst, ellers er besøget formålsløst.

  Tilrettelægges for-besøget og/eller intervention omhyggeligt og ud fra vore mangeårige erfaring, lykkes det stort set ALTID at få alkoholikerens accept af at komme i behandling, her og nu.

  En egentlig tvangsindlæggelse kan aldrig komme på tale. 

  Alkoholikeren skal motiveres til en personlig accept af at komme i behandling, og skal det blive til noget, skal han motiveres til, at det sker omgående.

  Ring mig op

  Bliv ringet op