Viden

Sådan hjælper du en pårørende i behandling for alkoholisme.

4 ud af 5 af vores patienter kommer ud af deres misbrug af alkohol. 

Den professionelle hjælp er nødvendig for at du får den rette viden om, hvordan du griber opgaven an med at få din pårørende til at acceptere behandling for alkoholisme.

Ring TLF. 86 87 12 24 og få råd om, hvordan man kommer ud af et misbrug.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

At være afhængig af alkohol er en sygdom og en lidelse på lige fod med et stofmisbrug. 

Selvdestruktiv adfærd følger med, og det er normalt, at de pårørende har en vis berøringsangst over for problemet og derfor ikke formår at gøre noget effektivt ved det.

Det ligger i dine hænder som pårørende i første omgang at gøre noget ved problemet.

En aktiv alkoholiker har hverken selvindsigt eller erkendelse nok til selv at tage initiativ og tage i misbrugsbehandling for alkoholisme. Det er et meget ømtåleligt emne for en alkoholiker, som typisk ikke besidder den motivation, der kræves for at tage skridtet til at komme i behandling for alkoholisme. 

Ræk ud efter professionel hjælp.

Tager du det første skridt og rækker hånden ud efter professionel hjælp, kommer du et skridt nærmere på at få din ven eller dit familiemedlem i behandling for alkoholisme og dermed ud af misbruget.

Den professionelle hjælp er nødvendig for at du får den rette viden om, hvordan du griber opgaven an med at få din pårørende til at acceptere behandling for alkoholisme.

Har du svært ved at vælge et sted, hvor du er sikker på at få en uovertruffen behandling af alkoholisme, er vi her på Behandlingscenter Søby Park Danmarks bedste behandlingscenter. 

Vi har positive resultater, der taler sit eget tydelige sprog. 

Fire ud af fem patienter hos os kommer ud på den anden side igen og kan klare deres liv uden alkohol.

Besøg os. 

Vi anbefaler derfor, at du kommer og besøger os helt uforbindende. 

Så kan du selv fornemme og mærke den gode og trygge stemning i vores unikke og rummelige lokaler. 

Vi har til huse på en mindre 1.000 kvm. herregård, som ligger i smuk natur med sø, skov og et rigt dyreliv, og som har en nærmest terapeutisk effekt.

Vi er et yderst professionelt foretagende, som selvfølgelig tager vores opgaver meget alvorligt. Vores mål er altid at få vores patienter tilbage på ret køl, så de kan føre et fornuftigt liv uden alkoholiske udfordringer at kæmpe med.

Motivering er vejen til en effektiv behandling af alkoholisme.

Stort set alle alkoholikere, med få undtagelser, har det med at benægte, de har et reelt misbrug. 

Det er alarmerende nok i sig selv.

Kan man ikke selv se sandheden i øjnene, foreligger der typisk heller ikke en vilje til at søge behandling af alkoholisme. Derfor er det afgørende, at vi får skabt motivation hos vedkommende, så vi kan udrede og behandle sygdommen alkoholisme.

Det er en meget vanskelig opgave for dig som pårørende at oparbejde den nødvendige motivation hos alkoholikeren. Vi har stor forståelse for din situation og kan hjælpe dig professionelt. 

Få vores hjælp og vejledning til at skabe motivation for alkoholisme behandling. 

Indledningsvist tager vi en dialog med dig, så vi kan få indgående kendskab til den aktive alkoholikers liv og adfærd. Det giver os det bedste fundament, så vi kan træffe kyndige beslutninger. Det er vigtigt at finde den rette indgangsvinkel til at skabe motivation. Vi fraråder altid pårørende at tage kontakt til alkoholikeren uden professionel hjælp og instruktion, da det kræver viden og kompetencer.

Vi er eksperter i at udføre en såkaldt INTERVENTION.

En intervention går ud på at skabe motivation hos alkoholikeren til at gå i behandling for alkoholisme. 

Interventionen er empatisk, omsorgsfuld og værdig for alle parter, hvis den tilrettelægges og gribes an på den rette måde.

Vi har specialuddannede behandlere, som selv er ædru alkoholikere. De ved, hvilken forestillingsverden og følelser en alkoholiker bærer rundt på. Vi kan kommunikere helt i øjenhøjde, således at vi kan lykkes med at få vedkommende med i misbrugsbehandling for alkoholisme.

Vores fælles mål er selvfølgelig at skabe grobund for, at vedkommende  kommer ud af sit misbrug gennem vores alkoholbehandling.

4 ud af 5 patienter hos os lykkes med det, hvilket er virkelig højt.

Sådan foregår vores behandling af alkoholisme.

Vi ser aldrig to patienter, der er ens. Alle har forskellige liv og historier, hvorfor det ikke giver mening at lave generiske behandlingsprogrammer. 

Vi strikker et forløb sammen til den enkelte. Det giver det bedste fundament for en meget grundig og effektiv behandling af alkoholisme. 

Vi sørger også for, at du og andre pårørende bliver taget godt af gennem vores familiebehandling. 

Vi udstyrer jer med værktøjer, så I bedre kan klare jer igennem forløbet.

Et alkoholmisbrug er mere end bare en fysisk og selvdestruktiv adfærd. 

Det psykiske aspekt vejer meget tungere, da et misbrug altid stammer et sted fra. En oplevelse, en hændelse eller noget andet tidligere i livet, som kan have påvirket personen så meget, at en alkoholisk glidebane har budt sig. 

Vi tilbyder derfor både en fysisk og en psykisk behandling af alkoholisme. Vi kan komme helt i dybden med årsagen til problemet og ikke mindst løsningen, som kan ruste alkoholikeren til at leve sit liv med en stabil ædruelighed. 

Lægefaglig Abstinensbehandling. 

Abstinensbehandling sker naturligvis efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Vi begynder et behandlingsforløb med lægeordineret, medicinsk abstinensforebyggelse. Lægen ordinerer muskelafslappende og let beroligende medicin, som nedtrappes over få dage. Medicinen kombinerer vi tit med NADA akupunktur, som har dokumenteret positiv effekt på abstinenser. Dette er kun begyndelsen og en lille del af behandlingen. 

Herefter foreligger et stort og omfattende arbejde med bl.a. intens psykoterapi og undervisning og forståelse af Anonyme Alkoholikeres program, De Tolv Trin.

På Behandlingscenter Søby Park har vi stor succes med at bruge den anerkendte og velrenommerede model, Minnesotamodellen, men i en opdateret og udbygget form med inddragelse af evidensbaserede terapiformer.

Ud over undervisning i De Tolv trin, som er formuleret af Anonyme Alkoholikere, har vi konstant fokus på at behandle med kognitive virkemidler og psykoterapeutisk behandling. Vi komme ind til kernen af misbruget og derefter videre til løsningen. 

Ydermere har vi individuel- og gruppeterapi, hvor vi opbygger tillid og genopbygger psyken hos den enkelte. 

Alt dette er vigtige elementer til at nå frem til og desuden opretholde en stabil ædruelighed. 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega, som viser tegn på alkoholisme?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Professionelt personale med stærke kompetencer indenfor behandling af alkoholisme.

På Behandlingscenter Søby Park har vi en nogle af de fremmeste behandlere og eksperter inden for behandling af alkoholisme. 

Medarbejderne er specialuddannede indenfor alkoholisme. De har hver især unikke kompetencer, som er med til at skabe de bedste resultater. Behandlerne er selv ædru alkoholikere. Det betyder indsigt i alkoholikerens forestillingsverden og dermed mulighed for at påvirke vores patienter i positiv retning. 

Fast tilknyttede læger med årelang erfaring i arbejdet med alkoholikere. 

Når en ny patient ankommer tilses han hurtigst muligt af en af vores faste lægekonsulenter.

Lægen foretager et sundheds- og helbredstjek. Opmærlsomheden er naturligvis rettet mod mulige skader efter alkoholmisbrug, men også andre sundhedsfaglige udfordringer, som patienten bør få undersøgt nærmere.  

Lægen vurderer sammen med patienten også omfanget af forventelige abstinenser  og ordinerer i langt de fleste tilfælde en nødvendig abstinensbehandling. 

Dernæst tager vores fagligt stærke behandlere over.

De har alle terapeutiske misbrugsuddannelser bag sig, sådaan som det kræves for at kunne varetage en sådan funktion hos os.

Familiebehandling.

Har du først en pårørende i behandling for alkoholisme, følger der også et program for de nærmeste med.

I de fleste familier med alkoholmisbrug får hvert af familiemedlemmerne helt ubevidst en rolle, ligesom mange pådrager sig traumer. Det er vigtigt, at familiemedlemmerne bliver gjort bevidst om disse roller og får brudt med dem, og at traumer bearbejdes.

Når du hjælper en pårørende i behandling for alkoholisme, sættes alkoholikeren i gang med en udviklende proces. Det er derfor vigtigt, at de øvrige familiemedlemmer også får startet med at arbejde med sig selv.

Personale med erfaring og empati.

På Behandlingscenter Søby Park bestræber vi os på, at både pårørende i behandling for alkoholmisbrug og deres familier skal mærke en varm og menneskekærlig ånd, hvor de bliver både hørt og mødt i øjenhøjde.

Medarbejderne er både rummelige og empatiske i deres fremfærd, og alle har et personligt ønske om på bedste vis at bidrage til, at familier frigøres fra de traumatiserende oplevelser, som et alkoholmisbrug er årsag til.

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Vores ønsker og håb...

  Udover at vi arbejder professionelt med alkoholafhængige, ønsker vi naturligvis også brændende, at andre alkoholikere og deres familier får del i den løsning, som har givet vores personale et helt andet og virkelig godt liv! 

  Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder.

  Vi modtager patienter fra hele Danmark, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper fra alle sociale lag. 

  Selvom vi bor ved Århus vælger mange fra Fyn, Sjælland og København os som deres foretrukne behandlingscenter på baggrund af vores gode renomme og stærke behandlingsresultater. 

  Kontakt os gerne for en uforpligtende snak på tlf. 86 87 12 24. 

   

  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange døgnbehandling hos Behandlingscenter Søby Park

  Ring mig op

  Bliv ringet op