Viden

Sådan skaffer du professionel hjælp til alkoholikere.

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om,hvordan man kommer i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Er du pårørende til en, der har et åbenlyst problem med alkohol, skal du ikke bare se på, mens det hele bliver værre.

Alkoholisme er et meget ømtåleligt emne, som mange har berøringsangst med. Problemet er bare, at den aktive alkoholiker ikke selv søger hjælp, da vedkommende ikke evner at se nøgternt på sin egen situation. 

Ræk ud efter professionel hjælp.

Derfor er det op til dig at tage kontakt i første omgang til et professionelt behandlingscenter, som kan bistå dig i den svære opgave med at få en alkoholiker til at acceptere hjælp og misbrugsbehandling. 

Det værste du kan gøre, er ikke at gøre noget. 

Hjælp i form af indgriben til alkoholikere skal ske med udgangspunkt i bekymring, kærlighed og omsorg. Men resolut og med fast hånd, da graven bliver dybere for hver dag, der går uden hjælp. 

Kontakt professionelle for hjælp så misbruget kan stoppes. 

Tag derfor det første indledende skridt og bed om professionel hjælp hos Behandlingscenter Søby Park. Er du i tvivl om, hvilke værdier du skal se efter, når du søger hjælp til alkoholikere, tilbyder vi dig at besøge os.

Vi er Danmarks absolut bedste behandlingscenter, hvor vi yder værdifuld bistand til pårørende og kyndig hjælp til alkoholikere, som ikke selv kan bekæmpe alkoholismen.

Besøg os på Behandlingscenter Søby Park. 

Vi er beliggende i æstetiske og i særklasse smukke omgivelser, der næsten er helende i sig selv.

Ved et besøg får du fornemmelsen af vores formåen og seriøsitet, hvem vi er  og hvilken hjælp vi tilbyder. Sammen kan vi få dannet os et billede af, hvad det er for en person og hvilken adfærd, du oplever med alkoholikeren, samt hvordan vi kan agere, når vi indleder første kontakt til alkoholikeren.

Motivation er alfa og omega for at yde hjælp til alkoholikere.

Motivation er noget af det vigtigste i forhold til hjælp til alkoholikere. 

Er motivationen til at gå i behandling ikke til stede, sker der sandsynligvis ikke noget, og vedkommende og familien får det ikke bedre.

Langt størstedelen af alle aktive alkoholikere mener slet ikke, at de har et alkoholproblem, så hvorfor i alverden skal de gå i behandling. Det kræver derfor viden, professionalisme og den rette indgangsvinkel at skabe den motivation, der skal til. 

Få vores hjælp til at gribe ind med en intervention. 

Derfor tilbyder vi, at vi hjælper jer med en såkaldt intervention,  som betyderer at gribe ind og overtale alkoholikere til at komme i alkoholbehandling.

Med hjælp af de rette værktøjer og indsigt kan vi sammen med familien komme ind under huden på alkoholikeren og tale med ham i øjenhøjde. 

Vores behandlere er selv ædru alkoholikere.  

Derfor ved vi, hvilken situation alkoholikeren befinder sig i. Det bruger vi til vores fordel og har stor succes med at hjælpe alkoholikere og få dem med til at gå motiveret i behandling. Selvfølgelig med henblik på at få et liv helt uden alkohol i fremtiden.

Vi forbereder og instruerer  familien til interventionen. 

Før en intervention bliver alle pårørende klædt godt på til, hvad der venter forude ved den svære samtale med alkoholikere. En hård og meget vanskelig opgave, men bestemt ikke umulig, hvor der er behov for støtte og sammenhold. 

Med vores hjælp til intervention lykkes det i stort set alle tilfælde at få alkoholikere i behandling i umiddelbar fortsættelse af interventionen. 

Her på Behandlingscenter Søby Park er vi med jer hele vejen og yder optimal støtte i alle henseender. Sammen kan vi få vedkommende tilbage igen, som det menneske han/hun virkelig er. 

Men begynd ikke selv på en intervention eller lignende. 

Det fører sjældent til noget Tilbuddet om hjælp  til alkoholikeren skal ske med bistand og instruktion fra en erfaren behandler, som ved, hvordan der skal handles. En fagperson med de rette kompetencer. 

Kontakt os uforbindende for nærmere oplysninger. Tlf. 86871224. 

Vores tlf er åben hver dag året rundt fra kl. 07.00 til 23.00. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person. 

Individuelle patientforløb.

Alkoholisme er ikke bare et fysisk fænomen. 

Der er i langt højere grad tale om en adfærdsmæssig og mental udfording, som manifesterer sig i alkoholmisbruget. 

Hvad der har været årsag til, at man i årevis har begået rovdrift på sin egen krop (og familien) med et alkoholmisbrug er ikke det vigtigste, Det vigtigste er at få en fremadrettet løsning. 

De fleste alkoholikere har haft tanker om, at kunne de finde årsagen til deres drikkeri, ville problemet være løst. Men den mest enkle forklaring og måde at komme videre på er at erkende, at man er endt op med at have en sygdom, nemlig alkoholisme. 

Et fremadrettet fokus. 

Vi arbejder i højere grad med et fremadrettet fokus, hvor hjælp til alkoholikere handler om at ruste dem til at leve fremtiden uden alkohol overhovedet.

Men samtidig er vi opmærksomme på den enkelte patients evt. traumer og/eller udfordinger, som kan hindre en fremtidig og stabil ædruelighed. Dertil arbejder vi med omfattende terapi i gruppe og enkeltvis. 

Vi arbejder ud fra Minnesotamodellen, men i en udvidet og opdateret form. 

Minnesota modellen er basis for alle patienters behandlingsforløb. Behandlingsmodellen kan ses som et erkendelses værktøj og en værktøjskasse, som fremover skal hjælpe patienten med at holde sig stabilt ædru. 

Terapi delen af vores behandlingen skal rydde op i sindet, kan du sige, så der ikke er noget, som forhindrer en stabil ædruelighed. Samtidig er det her, at det individuelle for hver patient spiller ind. 

Den enkelte patients behandlingsplan evalueres dagligt og justeres i takt med at den terapeutiske proces skrider frem. 

Vores behandling begynder altid med et lægetilsyn og oftest med en lægeordnineret, nødvendig afrusning og abstinensforebyggende behandling. Afrusningen er overstået i løbet af få dage, men er et meget vigtigt punkt, idet selv milde abstinenser er en meget stærk drivkraft til at fortsætte drikkeriet. 

NADA akupunktur. 

Den medicinske abstinens behandling suppleres med NADA akupunktur, som er meget effektivt til at dulme abstinenserne og hjælper dermed til en god start på den egentlige alkoholbehandling. Tilsammen giver de to behandlingsmetoder en stort set smertefri abstinensbehandling.

Den egentlige misbrugsbehandling tager vore uddannede og certificerede alkoholbehandlere sig af.

Vi tager afsæt i den velrenommerede Minnesotamodel, som er respekteret for sine fortrinlige resultater. Hos os har vi opdateret og videreudviklet modellen med omfattende og anerkendte terapiformer i gruppe og individuelt. 

Kombinationen har vist sig at være enormt succesfuld hos os. Med Minnesotamodellens principper og omfattende psykoterapi, individuel og gruppeterapi har vi forudsætningerne for at opnå det klart bedste resultat, 

Målet er selvfølgelig en rask patient, som er i stand til at leve livet helt uden alkohol. Det lykkes i hele 4 ud af 5 tilfælde. 

Professionel hjælp til Alkoholbehandling der virker - Behandlingscenter Søby Park

Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan 4 ud af 5 % konstateres ædru efter behandlingen. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.

Professionelle behandlere med mange års erfaring.

Alle vores behandlere er fagligt stærke og vel uddannede folk, som har mange års erfaring med hjælp til alkoholikere. 

Behandlerne er alle ædru alkoholikere, hvilket vi ser som et meget stort aktiv. Det giver os nogle særlige indgangsvinkler, og vi kan kommunikere i øjenhøjde med alkoholikeren i behandling.

Denne ekspertise, selv at have gennemlevet et alkoholmisbrug, er ikke til at sætte en pris på. Vi bruger det hver dag i vores daglige virke og omgang med alkoholikere i misbrugsbehandling. Vi har medarbejdere med personlige erfaringer i forskellige former for misbrug. 

Vi elsker vores arbejde, og håber at både patienter og pårørende kan mærke dette. Vi er her for at gøre en forskel.

Hjælp og støtte til familien. Familieorienteret behandling.

Et program for familien hører med i vores behandlingstilbud.

Det er vigtigt, at den nærmeste familie også får hjælp. Især til at få gjort op med traumer og roller, som de enkelte familiemedlemmer (ubevidst og uønsket) ofte har fået i familien med en alkoholiker.

Alkoholikeren i behandling er bl.a. i en bevidstgørelses udvikling og en form for selvudvikling, og det er derfor meget vigtigt, at de øvrige familiemedlemmer også kommer i proces med at udvikle sig, så familiemedlemmerne ikke vokser fra hinanden.

Gennem familieprogrammet møder du også andre familier med en alkoholiker i behandling, hvilket kan opleves meget befriende, når du hører at andre har gennemlevet noget, som ligner dine egne, personlige erfaringer rigtig meget.

Personale med erfaring og omsorg.

Hver eneste af medarbejderne på Behandlingscenter Søby Park har personlig erfaring med misbrug og hvad det gør ved en alkoholiker og dennes familie.

Vi har alle et meget stort ønske om, at vores patienter og deres familier må få et rigtig godt liv i frihed for alkoholismens tyngende og nedbrydende omstændigheder – sådan som vi selv har fået det gennem et lignende behandlingsophold.

Behandlingens varighed og vores resultater.

Vi tilbyder et behandlingsophold på 5-6 uger med et højt kvalitetsniveau på alle områder samt resultater, som er i toppen af misbrugsbehandling i Danmark.

4 ud af 5 af vores patienter er stabilt ædru 1 år efter endt behandling.

Vore patienter kommer fra hele Danmark, hvor f.eks. mange familier fra København og Sjælland vælger os, som deres foretrukne behandlingscenter, selvom vi bor i Jylland. 

Rammerne i form af vores 1.000 kvm. herregård er uden diskussion de bedste og mest tiltalende, noget dansk behandlingscenter tilbyder. Her er masser af plads, og selve bygningen udstråler en god ro, uanset om vi er få eller mange i behandling ad gangen (Typisk har vi 10-12 patienter ad gangen).

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere.

Bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende i behandling. 4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug.

    Hvornår passer det dig bedst?

    Alkoholbehandling der virker

    Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park

    Ring mig op

    Bliv ringet op