Viden

Hash opsykose

4 ud af 5 patienter lægger misbruget bag sig efter en behandling hos os. 

En hash-induceret psykose er en tilstand, hvor skelnen mellem virkelighed og illusion er sat ud af spil.

En psykose forandrer måden, man opfatter sig selv, andre og verden på. Når man har en psykose, bliver ens virkelighedsopfattelse forvrænget.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Hvad er en hash psykose?

En hash-induceret psykose er en tilstand, hvor skelnen mellem virkelighed og illusion er sat ud af spil.

En psykose forandrer måden, man opfatter sig selv, andre og verden på. Når man har en psykose, bliver ens virkelighedsopfattelse forvrænget.

Symptomer på en hash psykose:

 • Vrangforestillinger. 
 • Mistet kontakt til virkeligheden.
 • Subjektiv tolkning af en situation og virkeligheden.
 • Hallucinationer, som for den psykoseramte opleves som virkelighed. 
 • Manglende sygdomserkendelse. 
 • Angst. 
 • Paranoia / forfølgelsesvanvid.

En hashpsykose kan opstå både, når man er påvirket af hash, men kan også opstå efter rusen er klinget af.

Det samme kan desværre siges om mange af de informationskurser og samtalebaserede terapiformer, som tilbydes af mange kommunale misbrugscentre. Disse tilbud markedsføres måske nok som alkoholbehandling, men de er som regel utilstrækkelige, når folk først har udviklet en svær alkoholafhængighed, altså sygdommen alkoholisme.

I nogle tilfælde ser man endda ”behandlingstilbud”, som foregøgler alkoholikere, at de kan lære at styre deres drikkeri – at de kan lære at drikke socialt. Dette er decideret forkert og går stik imod al den empiriske viden vi har om sygdommen alkoholisme. Alkoholisme er en kronisk sygdom, som kun kan bremses ved at alkoholikeren stopper helt med at drikke.

Målet for en seriøs og effektiv alkoholbehandling er derfor at gøre alkoholikeren helt ædru, så han/hun kan få et godt liv uden alkohol eller andre rusmidler. Det kræver at der bliver arbejdet i dybden med hele alkoholikerens psyke og livsindstilling.

Udvikling af hash psykose symptomer

Mange med psykoser mener, at deres tanker påvirkes eller manipuleres. Personen kan f.eks. have opfattelse af, at der kommer lyd på tankerne, at vedkommendes tanker overføres til andre mennesker, eller at andre menneskers tanker overføres til en, så man får et eller flere ekstra sæt tanker at holde styr på. Man kan også have en opfattelse af, at tankerne fjernes af en anden, eller at ens tanker stopper, eller at ens tanker gentager sig.

Under psykosen opleves ofte hallucinationer på syn, hørelse, lugt, smag og berøring. Man kan høre, at nogen taler om eller til en, selvom der ikke er andre personer til stede. Måske ser man ikke eksisterende, men livagtige ting, som andre ikke kan se. Man kan opleve, at maden eller vand smager anderledes end vanligt, at der er noget / nogen, der rører ved en, selvom der i virkeligheden ikke er nogen.

Det er ikke påvist, at hash isoleret set er nok til at udløse en psykose, men hash kan være en medvirkende faktor.

Men forskning har påvist en sammenhæng mellem hashmisbrug over længere tid og udvikling af psykoser samt og risiko for skizofreni.

Et hashmisbrug grundlagt som teenager fordobler risikoen for at opleve psykotiske manifestationer eller udvikle skizofreni, især hvis der i forvejen er anlæg for psykiatriske sygdomme i familien.

Tilstanden med en hashpsykose kan opdeles i 2 hovedgrupper:

Toksisk psykose
Omkring 10 procent af alle hashmisbrugere rammes på et tidspunkt af en såkaldt toksisk psykose.

En toksisk psykose opstår under den akutte rus. Den kan indebære en tilstand hvor hashmisbrugeren opleves konfus og med delirium, som går over, når det rusgivende stof i hashen er ude af kroppen. 

En meget mere alvorlig tilstand er den hash udløste psykose, som kan have en varighed på op til flere uger.

Under denne form er hashmisbrugeren måske desorienteret i egne data, tid og rum, ligesom der er vrangforestillinger. Egentlige hallucinationer er ikke ualmindelige og aggressivitet forekommer hos mange tilfælde. 

Funktionel psykose
Funktionelle psykoser efter hashrygning, er en anden hovedgruppe og kan have en varighed i kortere eller i længere tid. I nogen tilfælde kan tilstanden endda holde ved i flere år. 

Med ”Funktionel” menes, at psykosen påvirker hjernens måde at fungere på.

Ved en funktionel psykose, opleves forvrænget tankegang, vrangforestillinger og paranoia med udpræget angst.

Den psykoseramte kan opleves både udadreagerende eller meget indadvendt.

Hvor længe varer en hash psykose?

I Danmark konstateres der årligt omkring 250 tilfælde af hash-induceret psykose. Psykosen kan manifestere sig under selve rusen, for derefter at gå over når rusvirkningen er ophørt.

Men i mere alvorlige tilfælde kan psykosen holde ved igennem længere tid. Læs ovenfor om Toksiske psykoser og Funktionelle psykoser.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med hash?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00 – også weekend og helligdage –
kom i behandling for et misbrug

Behandling af hashpsykose

Behandlingen af en aktiv hashpsykose er en specialiseret opgave, som kun kan behandles hos en psykiatrisk afdeling.

Kom i behandling for hash psykose
Kontakt egen læge eller lægevagten, som kan henvise til psykiatrisk afdeling, hvor de er specialister i udredning og behandling af psykoser.

Kom i behandling for hashmisbrug
Efter behandling af psykosen på en psykiatrisk afdeling, er det oplagt at komme videre i behandling for hashmisbrug på Behandlingscenter Søby Park. Tlf. 86871224 svarer alle årets dage fra kl. 07.00 til 23.00.

Du kan finde masser af information om hash og andre stoffer på internettet, men mange af disse er fejlagtige informationer. Vær derfor kritisk og stol kun på oplysninger fra hjemmesider med en troværdig udbyder.
Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

  Hvornår passer det dig bedst?

  Alkoholbehandling der virker

  Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park

  Ring mig op

  Bliv ringet op