Viden

Sådan hjælper du en pårørende i behandling for alkoholmisbrug

4 ud af 5 patienter opnår et liv uden alkohol.

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om,hvordan man kommer i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

At være afhængig af alkohol er en alvorlig sygdom, som bl.a. manifesterer sig i en selvdestruktiv adfærd.

På sigt er det en lidelse, der har fatale konsekvenser. Derfor det er vigtigt, at der handles resolut, så den aktive alkoholiker kommer i behandling for sit alkoholmisbrug.

Ansvaret for at sætte handling på ligger i  første omgang idine hænder som pårørende. 

Alkoholikeren vil typisk ikke vil vedkende sig sit alkoholmisbrug eller anerkende nødvendigheden af behandling. Du møder nærmest direkte modstand mod at få hjælp til at stoppe  alkoholmisbruget. Det betyder også, at der ikke er den motivation, som er forudsætningen for at få en alkoholiker i en succesfuld alkoholbehandling.

Det hører virkelig til sjældenhederne, at en aktiv alkoholiker har tilstrækkelig selvindsigt til at kunne se sit eget problem nøgternt og er villig til at acceptere hjælp. 

Det er en af vores fornemmeste opgaver at skabe motivation.

Målet med motivationen er at få vedkommende i behandling med henblik på at blive rask igen. 

Det er op til dig som pårørende at tage det første skridt. 

Bed professionelle folk som os om hjælp, da vi på det kraftigste fraråder dig selv at tage affære uden kyndig hjælp og instruktion. Det kræver ekspertise og viden om, hvordan man henvender sig og skaber det bedste fundament for accepten af at gå i behandling.

Sonderer du terrænet for alkoholbehandling, er vi her på Behandlingscenter Søby Park et af landets bedste behandlingscentre. 

Vi har god og meget succesrig erfaring med at motivere en alkoholiker til at komme i behandling og med at få aktive alkoholikere til at kvitte alkohol og komme på ret køl igen. 

Kom og besøg os, uforbindende, så du selv kan få fornemmelsen af, hvilke smukke og fredelige rammer vi kan tilbyde. Få fornemmelsen af den professionalisme, hvormed vi udfører vores opgave med alkoholbehandling.

Vi skaber motivation for behandling af alkoholmisbrug gennem en såkaldt intervention.

Mange aktive alkoholikere har det med at bagatellisere og negligere deres alkoholmisbrug. 

En alkoholiker har meget svært ved at se sig selv udefra og mener ikke, at han eller hun er afhængig af alkohol. Derfor er der typisk heller ikke den fornødne motivation for at få hjælp til stede. 

INTERVENTION: Indgriben overfor sygdommen alkoholisme. 

Gennem en intervention kan vi sandsynligvis få vedkommende til at gå i behandling af alkoholmisbrug. Vi har stor forståelse for den ømtålelige og sårbare situation, du og andre pårørende befinder jer i. Derfor forbereder vi interventionen sammen med familien med en meget omhyggelig instruktion.

Begynd under ingen omstændigheder selv på en intervention uden professionel hjælp og instruktion.

Kun et skud i bøssen.

Man har oftest kun ét forsøg for at skabe motivation for behandling. Derfor skal det gøres under ledelse af professionelle, der ved, hvad de har med at gøre. Vores dygtige behandlere, som selv er ædru alkoholikere, har en unik indsigt i, hvad det er for en forestillingsverden, man lever med som alkoholiker.

Før en eventuel intervention er vi i omfattende dialog med dig som pårørende, så vi kan få indblik i, hvad det er for en person, vi har med at gøre. Hvad med adfærd, drikkemønstre mm og hvad det gør ved familien? 

Det overordnede mål er naturligvis at få den aktive alkoholiker til at gå i behandling, så vedkommende kan blive rask og føre et værdigt fornuftigt liv igen.

Skræddersyet behandling af den enkelte alkoholiker.

Til imødekommelse af den enkelte patients behov og for at yde optimal behandling af alkoholmisbrug skræddersyr vi unikke behandlingsforløb til hver patient. 

Vi klæder også dig som pårørende på med nyttige værktøjer. Bedst hvis du bliver i stand til at hjælpe og støtte med moralsk opbakning om omsorg, og ikke mindst til hvordan du selv kan forholde dig og udvikle dig.

Et alkoholmisbrug er ikke kun et fysisk misbrug, men i høj grad et mentalt og adfærdsmæssigt baseret fænomen. 

Vores behandling består derfor af både en fysisk behandling og en psykisk behandling.

Vi indleder altid en behandling af alkoholmisbrug med en lægeundersøgelse. Konsultationen sker med henblik på at fastlå patientens almene tilstand og iværksætte afrusning. Dertil ordinerer vores læge let beroligende og muskelafslappende medicin kombineret med NADA akupunktur, som har beviselig effekt på abstinenser.

Vi har ingen forventning om at patienten møder ind med en promille på 0. 

Alkohol afrusning er kun en lille del af en behandling, da det mentale aspekt er det altoverskyggende.

Vores omfattende og intensive, psykoterapeutiske behandling tager udgangspunkt i en anerkendt model indenfor misbrugsbehandling, Minnesota modellen. Den er grundlæggende alkoholikerens fremtidige værktøjskasse i et liv uden alkohol.

Minnesota modellen er baseret på Anonyme Alkoholikeres ”Tolv Trin”. 

Trinene er en beskrivelse af, hvad andre alkoholikere gjorde for at komme ud af alkoholmisbrug. Tanken er, at gør en andden alkoholiker det samme, trin for trin, vil det også lykkes for ham. 

Yderligere underviser vi vores patienter i sygdomsbegreb og sygdomsforståelse samt andre relevante emner. Vi har konstant fokus på at behandle effektivt og grundigt.

Det andet, og måske største element i vores alkoholbehandling er omfattende brug af terapi i gruppe og enkeltvis.

Vi har nogle af landets bedste behandlere af alkoholmisbrug.

Vi har medarbejdere, som alle er både passionerede og engagerede.

Alle arbejder de seriøst og i dybden med hver eneste patient.

Som noget unikt for Behandlingscenter Søby Park har vi ikke alene en fast nattevagt, så der er døgnbemanding.I tilfælde af krise hos en patient er der altid en kompetent medarbejder til stede. 

Med resultater helt i top, tilbyder vi Danmarks bedste behandling af alkoholmisbrug. 

Vi har tilegnet os vores ekspertise gennem mange års erfaring og uddannelse samt oplevelse af et eget misbrug, som vi naturligvis har lagt bag os.

Læge tilsyn ved ankomst.

Ved ankomst til Behandlingscenter Søby Park, bliver den nye patient tilset af en af vore fast tilknyttede læger, som foretager et helbredstjek. 

Abstinensbehandling ordineres af lægen. 

Lægen vurderer også i dialog med patienten omfanget af forventede abstinenser og ordinerer en passende, medicinsk baseret abstinensbehandling.

Dernæst tager vores kompetente behandlere over med den egentlige, terapeutiske behandling af alkoholisme.  

Familieorienteret behandling

Har du hjulpet en pårørende i behandling af alkoholmisbrug hos os, medfølger et program for den nærmeste familie. 

Tit har familiemedlemmerne ubevidst og uønsket fået bestemte roller i den alkoholisme ramte familie. I mange tilfælde mange har pårørende pådraget sig regulære  traumer.

Det er vigtigt, at familien bliver bevidstgjort om disse roller, så de derved får mulighed for at gøre sig fri af dem.

I behandlingen udvikler alkoholikeren sig i stort omfang, og det er vigtigt de andre familiemedlemmer også kommer i proces med en personlig udvikling.

Erfarent og omsorgsfuldt personale

Vores medarbejdere er bl.a. kendetegnet ved rummelighed, empati og omsorg for andre mennesker.

Der skal ikke herske mindste tvivl om, at for os er det mere end bare et arbejde.

Vi ønsker det allerbedste for vores patienter og deres familier, og har i hvert enkelt tilfælde et stort håb og ønske om, at det må lykkes for dem at få et liv sammen i frihed for alkoholisme og dens følgevirkninger. 

Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af én af vores behandlere

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

    Hvornår passer det dig bedst?

    Alkoholbehandling der virker

    Derfor vælger mange at gå i behandling hos Behandlingscenter Søby Park

    Ring mig op

    Bliv ringet op